Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

  • Thông tư số: 42/2012/TT-BNNPTNT ngày 21 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nông Nghiệp và PTNT Sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2012 của Bộ Nông Nghiệp và PTNT quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản
    08/10/2012 08:14
  •  
  • Tải file tại đây

     

    Nguồn tin: Chi cục Kiểm Lâm

Tin tức khác

 

Nghe nhạc