Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

Lượt người truy cập

 • statistics history

thông tin chi tiết

 • Định hướng sản xuất, tiêu thụ nông sản hàng hóa ở Nghệ An
  02/10/2012 13:54
 • Qua những phân tích tình hình sản xuất và tiêu thụ nông sản hàng hóa ở Nghệ An trong những năm qua, chúng tôi có một số nhận xét, đánh giá như sau:
 • - Ưu điểm và nguyên nhân

   

  Giai đoạn 2006-2011 là giai đoạn sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn nhưng sản xuất nông nghiệp nói chung, nghành trồng trọt nói riêng đã có bước phát triển khá và tăng trưởng ổn định. Sản xuất nông nghiệp luôn vượt kế hoạch đề ra, đảm bảo tự túc vững chắc về lương thực trên địa bàn và tạo ra một khối lượng khá lớn lương thực làm hàng hóa. Cùng với cây lương thực, tiềm năng và thế mạnh nhiều cây trồng khác được phát huy, các cây công nghiệp, cây nguyên liệu như chè, cao su, mía, sắn, dứa được phát triển thành các vùng tập trung và đã sản xuất được một khối lượng nông sản hàng hóa lớn làm nguyên liệu cho công nghiệp chế biến phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu mang lại thu nhập cao. Một số cây trồng khác như cao su, cam đã mất dần vị thế ở những năm trước đây nay được tổ chức đầu tư phục hồi phát triển để lấy lại giá trị kinh tế và niềm tin cho người sản xuất. Kết quả đó khẳng định sản xuất trồng trọt tỉnh ta đã và đang có bước chuyển biến tích cực theo hướng sản xuất nông sản hàng hóa và cần được ghi nhận trên một số tiến bộ đạt được sau:

   

  + Đã lựa chọn được những loại nông sản có ưu thế để tổ chức chỉ đạo sản xuất nông sản hàng hóa. Trên cơ sở quy hoạch phát triển nông nghiệp của tỉnh, sở Nông nghiệp& PTNT đã lựa chọn đề xuất UBND tỉnh phê duyệt các đề án quy hoạch, các đề án sản xuất quan trọng như quy hoạch đất sản xuất lúa nước, quy hoạch phát triển các loại cây chè, cao su, sắn nguyên liệu, dứa nguyên liệu và các đề án tổ chức sản xuất lạc, vừng, cam, cà phê ... để làm cơ sở cho quản lý đầu tư phát triển. Trên cơ sở đó các loại nông sản hàng hóa được đầu tư phát triển sản xuất tập trung hơn, có sự hỗ trợ và quản lý của nhà nước.

   

  + Đẩy mạnh các hoạt động ứng dụng khoa học công nghệ, tiến bộ kỹ thuật sản xuất nông sản hàng hóa. Để phát triển sản xuất nông sản hàng hóa, UBND tỉnh đã phê duyệt chương trình Khoa học công nghệ sản xuất nông sản hàng hóa, chương trình đã đầu tư nhiều đề tài, dự án hỗ trợ khoa học trên các lĩnh vực giống cây trồng, các mô hình thâm canh mang lại kết quả cao, làm cơ sở cho đầu tư mở rộng, sản xuất thâm canh; chương trình giống cây trồng và nhiều dự án khuyến nông về giống cây trồng, mô hình thâm canh được Sở Nông nghiệp & PTNT triển khai có hiệu quả.

   

  + Cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất ngày càng được nâng cấp phục vụ ngày càng cao yêu cầu đầu tư phát triển sản xuất.

   

  + Nông dân được nâng cao kiến thức và tư duy về đầu tư phát triển sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa trong cơ chế thị trường.

   

  + Sự liên kết có hiệu quả của một số doanh nghiệp trong đầu tư sản xuất và thu mua, chế biến tiêu thụ sản phẩm.

   

  - Nhược điểm và nguyên nhân tồn tại

   

  Bên cạnh một số kết quả đã được ghi nhận thì sản xuất nông nghiệp hàng hóa ở Nghệ An còn nhiều tồn tại, đó là tình trạng nông sản được sản xuất ra không tiêu thụ được hoặc tiêu thụ chậm không có hiệu quả. Đây là một thực tế phổ biến trên nhiều đối tượng sản phẩm đã xẩy ra ở nhiều năm. Tồn tại trên đây được xác định qua một số nguyên nhân sau:

   

  + Chất lượng nông sản hàng hóa chưa cao, kể cả những nông sản hàng hóa đã có thương hiệu như lạc, vừng, cam tươi, ... chúng ta đang đầu tư cho thâm canh tăng năng suất mà chưa chú ý đúng mức vấn đề nâng cao chất lượng nông sản để đáp ứng nhu cầu ngày một cao của khách hàng.

   

  + Năng suất cây trồng thấp, giá thành sản phẩm cao, sức cạnh tranh yếu nên sản phẩm khó tiêu thụ.

   

  + Việc tổ chức thị trường chưa tốt, chưa phát huy tốt sự liên kết, gắn vai trò của các doanh nghiệp chế biến, doanh nghiệp thương mại với sản xuất.

   

  * Từ những đánh giá trên, chúng tôi xác định một số mục tiêu chính và giải pháp cơ bản để phát triển sản xuất nông sản hàng hóa trong thời gian tới:

   

  - Trước hết là xác định phương hướng phát triển, đó là:

   

  Tập trung khai thác mọi nguồn lực để đầu tư phát triển nghành trồng trọt theo hướng sản xuất hàng hóa với tốc độ nhanh, phát triển bền vững, tăng cường đầu tư khoa học công nghệ, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, để thâm canh tăng năng suất, tăng chất lượng để năng cao sức cạnh tranh nông sản hàng của Nghệ An trên thị trường trong và xuất khẩu. Xác định các sản phẩm có thế mạnh để tập trung đầu tư theo phương thức sản xuất hàng hóa tập trung. Tăng cường liên kết, thu mua, chế biến và tiêu thụ sản phẩm để bảo đảm và tăng hiệu quả kinh tế cho người sản xuất.

   

  - Theo phương hướng đó cần xác định một số mục tiêu chính sau đây:

   

            + Cây lúa: Ổn định diện tích khoảng 180.000 ha. Tiếp tục sử dụng các giống lúa lai có năng suất cao làm chủ lực để đưa năng suất bình quân đạt 52 tạ/ha, sản lượng 950 nghìn tấn vào năm 2015. Tiếp tục mở rộng diện tích lúa chất lượng cao, phấn đấu đạt 10.000 ha vào năm 2015 và 30% diện tích vào năm 2020.

   

  + Cây ngô: Diện tích khoảng 60.000 ha, tập trung thâm canh, chủ yếu sử dụng giống ngô lai đơn, sớm áp dụng giống ngô chuyển gen để nâng cao năng suất, hạn chế sâu bệnh, phấn đấu đạt năng suất bình quân 42 – 45 tạ/ha, sản lượng 250 – 270 nghìn tấn.

   

  + Cây lạc: Ổn định diện tích lạc khoảng 25.000 ha. Trong đó lạc vụ Xuân 21.000 ha, vụ Thu 1000 ha, vụ Đông 3000 ha; đưa nhanh chóng các giống lạc có năng suất, chất lượng cao, áp dụng công nghệ phủ nilon (17.000 ha)… vào sản xuất để nâng cao năng suất lên 25 tạ/ha vào năm 2015 và 30 tạ/ha vào năm 2020. Tập trung đầu tư thâm canh ở vùng lạc: Nghi Lộc, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Nam Đàn,… Mở rộng diện tích ở những nơi có điều kiện, phát triển để trồng lạc vụ Thu Đông làm giống.

   

  + Cây sắn: Ổn định diện tích quy hoạch sắn nguyên liệu cho công nghiệp chế biến là 6000 ha, trong đó diện tích sắn đứng là 4000 ha. Năng suất 300 tạ/ha vào năm 2015 và 400 tạ/ha vào năm 2020, đảm bảo nguyên liệu cho các nhà máy tinh bột sắn Thanh Chương, Yên Thành hoạt động.

   

  + Cây mía: Ổn định diện tích khoảng 30.000 ha vùng nguyên liệu của các công ty mía đường (NAT&L: 23.500 ha, Sông Con: 5.500 ha, Sông Lam: 1.400 ha), tập trung thâm canh đưa năng suất mía lên 700 tạ/ha để cho sảm lượng đạt 2000.000 tấn/năm. Chọn bộ giống mía có năng suất, hàm lượng đường cao, phù hợp với yêu cầu rải vụ. Thực hiện nghiêm chu kỳ luân canh 5 năm (1 tơ + 3 gốc + 1 cây họ đậu); để ổn đinh năng suất và bảo vệ đất.

   

  + Cây cao su: Từ năm 2011 – 2015 trồng khoảng 14.000 ha để đạt diện tích 22.663 ha. Trong đó diện tích kinh doanh 5.860 ha, năng suất 140 tạ/ha, sản lượng 8.204 tấn mủ khô. Sử dụng các giống có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất, có chính sách khuyến khích phát triển mạnh cao su tiểu điền.

   

  + Cây chè: Từ năm 2011 – 2015 trồng mới khoảng 3000 ha để đạt diện tích 12 000 ha. Trong đo, diện tích kinh doanh 9.500 ha. Năng suất 110 tạ/ha, sản lượng trên 100.000 tấn chè búp tươi, chế biến 20 000 tấn chè khô các loại. Phát triển chè công nghiệp tại các huyện: Thanh Chương, Anh Sơn, Con Cuông, sử dụng các giống chè có năng suất, chất lượng khá như LDP1, LDP2, LD97…. Đầu tư phát huy lợi thế vùng Kỳ Sơn để sản xuất chè chất lượng cao.

   

  + Cây cam, quýt tập trung: Diện tich năm 2015 đạt 2000 ha, trong đó diện tích cho sản phẩm 2000 ha, năng suất đạt 150 tạ/ha để có 30.000 tấn cam quả. Đầu tư phát triển các vung cam có chất lượng cao tại vùng Phủ Quỳ, Tân Kỳ, Con Cuông. Phục tráng cam Xã Đoài, phát triển các giống như cam V2, Quýt PQ1… Tiếp tục nghiên cứu để chọn tạo các giống cam chất lượng, chống chịu bệnh Greening.

   

  + Rau màu thực phẩm: ổn định diện tích rau màu thực phẩm khoảng 30.000ha. Tập trung thâm canh, tạo các vùng rau an toàn, có thương hiệu tại thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò và các huyện: Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nam Đàn,…Năng suất rau các loại đạt khoảng 180 tạ/ha và tập trung chỉ đạo sản xuất theo hướng an toàn thực phẩm (theo hướng GAP). Nghiên cứu ứng dụng tốt các tiến bộ khoa học kỹ thuật về giống rau để xây dựng cơ cấu giống phù hợp với điều kiện thời tiết, khí hậu, đảm bảo sản xuất rau bốn mùa phục vụ nhu cầu nội tiêu và sản xuất bán ra các địa phương khác.

   

            - Để đảm bảo thực hiện thắng lợi, phương hướng và các mục tiêu đã xác định trên đây, cần thực hiện tốt một số giải pháp chính để đầu tư phát triển sản xuất nông sản hàng hóa trong thời gian tới như sau:

   

            + Rà soát, bổ sung quy hoạch các cây trồng: Trên cơ sở quy hoạch tổng thể về nông nghiệp đã được phê duyệt cần rà soát, bổ sung quy hoạch phát triển các cây trồng nông sản hàng hóa. Trên cơ sở đó xác định các mũi trọng tâm để xây dựng các đề án, tổ chức sản xuất, dự án đầu tư để khai thác tiềm năng, lợi thế từng cây.

   

            + Trong chương trình giống hàng năm đã được phê duyệt (của Tỉnh và của Chính phủ) ưu tiên cho công tác chọn tạo các giống cây trồng chất lượng cao cho sản xuất nông sản hàng hóa và công tác phục hồi các giống cây trồng truyền thống đã có thương hiệu ở Nghệ An.

   

            + Tăng cường đầu tư các tiến bộ kỹ thuật về thâm canh, tăng năng suất cây trồng, quản lý tốt chất lượng nông sản theo hướng Việt GAP.

   

            + Đầu tư xây dựng thương hiệu cho các nông sản hàng hóa của Nghệ An.

   

            + Tổ chức tốt thị trường tiêu thụ cho các nông sản hàng hóa, phát huy vai trò của các doanh nghiệp trong đầu tư sản xuất, thu mua chế biến sản phẩm./.

   

  Nguồn tin: Từ Kim, Nguyễn Hữu Chí – Sở Nông nghiệp & PTNT

Tin tức khác