Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5; phương hướng, nhiệm vụ trong tâm tháng 6 năm 2011
  27/09/2011 10:56
 •  
 • I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 5/2011:

  1. Công tác phòng cháy, chữa cháy rừng:

  - Tham gia cùng với các thành viên BCH PCCCR tỉnh đi kiểm tra công tác PCCCR ở các đơn vị cơ sở.

  - Tiếp tục thẩm định phương án PCCCR của các chủ rừng; xây dựng đường băng trắng cản lửa rừng thông, chỉ đạo các chủ rừng xử lý thực bì dưới tán rừng thông.

  - Tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ chữa cháy rừng cho cán bộ Kiểm lâm địa bàn xã và công tác viên bảo vệ rừng cấp xã.

  - Phối hợp với Đài khí tượng thủy văn Bắc Trung bộ vận hành hoạt động phần mềm cảnh báo cháy rừng.

  - Tổ chức thường trực PCCCR tại Văn phòng Chi cục và Văn phòng Ban chỉ huy tỉnh.

   

  2. Công tác bảo vệ rừng, chống chặt phá rừng, theo dõi diễn biến rừng và quản lý nương rẫy:

  - Các đơn vị thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng tại gốc trên địa bàn toàn tỉnh, không để xẩy ra điểm nóng về khai thác, chặt phá rừng trái phép.

  - Tham mưu cho UBND huyện tổ chức tổng kết đề án 10 năm đưa Kiểm lâm về địa bàn tham mưu cho chính quyền địa phương cấp xã bảo vệ rừng tại gốc.

  - Triển khai thực hiện của dự án trồng rừng thay thế nương rẫy và hoàn thiện các hạng mục của dự án nâng cao năng lực PCCCR cho lực lượng Kiểm lâm.

   

  3. Công tác thanh tra pháp chế:

  - Các đơn vị tăng cường công tác chống chặt phá rừng, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép trên các tuyến đường 1A, đường 7, đường 48 và đường Hồ Chí Minh, không để xẩy ra các điểm nóng.

  - Tổ chức hội nghị sơ kết quy chế phối hợp giữa lực lượng Kiểm lâm với lực lượng Cản sát môi trường; Chỉ đạo Hạt Kiểm lâm Con Cuông báo cáo kết quả xác minh cá thể Gấu nghi nuôi nhốt mới cho cơ quan CITES và Cục Kiểm lâm; chỉ đạo việc phối hợp xử lý vụ bắt giữ động vật hoang dã ở Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 1 với Công an huyện Nghi Lộc; kiểm tra việc xác minh vụ bắt giữ vận chuyển lâm sản trái phép tại Hạt Kiểm lâm Thị xã Thái Hòa và Hạt Kiểm lâm Kỳ Sơn.

   

  * Kết quả xử lý lâm luật trong tháng 5/2011:

  Đã phát hiện, bắt giữ 95 vụ vi phạm lâm luật, trong đó:

  Vi phạm về phá rừng trái phép: 01 vụ; Vi phạm quy định về khai thác gỗ và lâm sản khác: 3 vụ; Vi phạm quy định về quản lý động vật hoang dã: 2 vụ; Mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép: 83 vụ; Vi phạm quy định về chế biến gỗ và lâm sản khác: 2 vụ; Vi phạm khác: 4 vụ.

  Đã xử lý: 78 vụ, đạt 82% số vụ vi phạm, trong đó:

  Xử lý hành chính: 78 vụ;

  Xử lý hình sự: 0 vụ.

  Lâm sản tịch thu: 222,11 m3 gỗ tròn, xẻ các loại (trong đó gỗ quý hiếm: 8,67 m3), cụ thể: Gỗ tròn 97,62 m3 (Gỗ quý hiếm: 3,83 m3); Gỗ xẻ 124,49 m3 (Gỗ quý hiếm: 4,84 m3); Động vật rừng: 201 con và 68 kg.

  Phương tiện tịch thu: Xe trâu bò kéo: 3 chiếc; Xe máy: 2 chiếc; Phương tiện khác: 2 chiếc.

  Phạt tiền: 838,000 triệu đồng.

  Tiền bán lâm sản, phương tiện vi phạm tịch thu: 1.879,260 triệu đồng.

  Thu nộp ngân sách: 2.639,160 triệu đồng.

   

  4. Công tác tổ chức xây dựng lực lượng, tài vụ, hành chính tổng hợp:

  - Hoàn thành việc ra soát quy hoạch cán bộ A3 giai đoạn 2011 – 2015, kế hoạch tuyển dụng cán bộ, công chức năm 2011.

  - Đề bạt bổ nhiệm 4 cán bộ gồm: 01 phó trưởng phòng, 02 phó hạt trưởng và 01 trạm trưởng trạm Kiểm lâm địa bàn; luân chuyển 6 cán bộ, công chức giữa các lực lượng; tiếp nhận 01 nhân viên phục vụ; hoàn thành thủ tục nghỉ hưu cho 01 công chức, thông báo nghỉ hưu cho 02 công chức.

  - Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Chi cục nhiệm kỳ 2011 – 2013.

  - Cùng với Sở Nội vụ kiểm tra công tác tổ chức xây dựng lực lượng ở các đơn vị cơ sở trực thuộc.

  - Thực hiện tốt chế độ BHXH và HBYT cho cán bộ, công chức, viên chức toàn lực lượng.

  - Công tác hậu cần phục vụ nhiệm vụ chuyên môn, thông tin báo cáo kịp thời, đầy đủ theo quy định.

  III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 6:

  1. Công tác phòng cháy, chữa cháy rừng:

  - Tập trung cao độ thực hiện nhiệm vụ công tác PCCCR: Duy trì chế độ thường trực PCCCR từ Văn phòng Chi cục đến các đơn vị cơ sở trực thuộc.

  - Tham gia các đoàn kiểm tra công tác PCCCR theo đề cương đã được phê duyệt.

  - Tham gia phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức diễn tập PCCCR theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh.

  - Vận hành phần mềm cảnh báo cháy rừng, phối hợp với đài Phát thanh truyền hình tỉnh thông báo cấp dự báo cháy rừng đến từng địa phương.

   

  2. Công tác bảo vệ rừng, chống chặt phá rừng, giám sát chuyển đổi đất rừng và làm rẫy của đồng bào:

  - Chi cục đi kiểm tra công tác bảo vệ rừng và đóng cửa rừng khai thác của các đơn vị chủ rừng có khai thác gỗ rừng tự nhiên theo kế hoạch năm 2010.

  - Chỉ đạo các đơn vị cơ sở tham mưu cho chính quyền địa phương các huyện tổ chức tổng kết 10 đưa Kiểm lâm về địa bàn; tổ chức triển khai quy chế phối hợp theo Thông tư liên tịch 98/TTLT ngày 19/7/2010 về phối hợp giữa lực lượng Dân quân tự vệ với lực lượng Kiểm lâm trong bảo vệ rừng.

  - Chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng tại gốc, giám sát việc phát nương làm rẫy của đồng bào, xử lý thực bì để trồng rừng và giám sát chặt chẽ việc chuyển đổi đất rừng của các dự án đang thực hiện.

  - Triển khai các nội dung dự án trồng rừng thay thế nương rẫy theo kế hoạch năm 2011.

   

  3. Công tác thanh tra pháp chế:

  - Chỉ đạo các đơn vị tổ chức kiểm tra, kiểm soát lâm sản trên các tuyến đường và các vùng giáp ranh theo kế hoạch.

  - Kiểm tra việc nuôi nhốt động vật hoang dã và cấp phép nuôi nhốt động vật hoang dã cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu.

  - Kiểm tra công tác pháp chế và quản lý sử dụng vũ khú quân dụng, công cụ hỗ trợ chuyên ngành.

  - Chỉ đạo các đơn vị giám sát chặt chẽ việc nhập khẩu gỗ từ Lào về, phát hiện và ngăn chặn kịp thời tình trạng lợi dụng khai thác gỗ trong nước.

   

  4. Công tác tổ chức xây dựng lực lượng, tài vụ, hành chính tổng hợp:

  - Tiếp tục hoàn thiện kế hoạch tuyển dụng, tiếp nhận công chức, viên chức năm 2011; xúc tiến cấp có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện đề hợp động 20 lao động dài hạn làm nhiệm vụ chuyên trách PCCCR và đề án chuyển đôi trung tâm nhà nghỉ Hạt Kiểm lâm Thị xã Cừa Lò thành Trung tâm đào tạo Kiểm lẩm.

  - Mở một số lớp tập huấn nghiệp vụ bảo vệ rừng và PCCCR cho cán bộ Kiểm lâm, cán bộ các chủ rừng và công tác viên bảo vệ rừng cấp xã.

  - Thực hiện chế độ lương tối thiểu mới từ 730.000 đ lên 830.000 đ cho cán bộ, công chức, viên chức toàn lực lượng.

  - Thực hiện tốt chế độ BHXH, BHYT và các chính sách nghỉ chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức toàn lực lượng.

  - Thực hiện tốt công tác hậu cần, thông tin báo cáo kịp thời./.

   

   

  I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 5/2011:
  1. Công tác phòng cháy, chữa cháy rừng:
  - Tham gia cùng với các thành viên BCH PCCCR tỉnh đi kiểm tra công tác PCCCR ở các đơn vị cơ sở.
  - Tiếp tục thẩm định phương án PCCCR của các chủ rừng; xây dựng đường băng trắng cản lửa rừng thông, chỉ đạo các chủ rừng xử lý thực bì dưới tán rừng thông.
  - Tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ chữa cháy rừng cho cán bộ Kiểm lâm địa bàn xã và công tác viên bảo vệ rừng cấp xã.
  - Phối hợp với Đài khí tượng thủy văn Bắc Trung bộ vận hành hoạt động phần mềm cảnh báo cháy rừng.
  - Tổ chức thường trực PCCCR tại Văn phòng Chi cục và Văn phòng Ban chỉ huy tỉnh.
   
  2. Công tác bảo vệ rừng, chống chặt phá rừng, theo dõi diễn biến rừng và quản lý nương rẫy:
  - Các đơn vị thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng tại gốc trên địa bàn toàn tỉnh, không để xẩy ra điểm nóng về khai thác, chặt phá rừng trái phép.
  - Tham mưu cho UBND huyện tổ chức tổng kết đề án 10 năm đưa Kiểm lâm về địa bàn tham mưu cho chính quyền địa phương cấp xã bảo vệ rừng tại gốc.
  - Triển khai thực hiện của dự án trồng rừng thay thế nương rẫy và hoàn thiện các hạng mục của dự án nâng cao năng lực PCCCR cho lực lượng Kiểm lâm.
   
  3. Công tác thanh tra pháp chế:
  - Các đơn vị tăng cường công tác chống chặt phá rừng, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép trên các tuyến đường 1A, đường 7, đường 48 và đường Hồ Chí Minh, không để xẩy ra các điểm nóng.
  - Tổ chức hội nghị sơ kết quy chế phối hợp giữa lực lượng Kiểm lâm với lực lượng Cản sát môi trường; Chỉ đạo Hạt Kiểm lâm Con Cuông báo cáo kết quả xác minh cá thể Gấu nghi nuôi nhốt mới cho cơ quan CITES và Cục Kiểm lâm; chỉ đạo việc phối hợp xử lý vụ bắt giữ động vật hoang dã ở Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 1 với Công an huyện Nghi Lộc; kiểm tra việc xác minh vụ bắt giữ vận chuyển lâm sản trái phép tại Hạt Kiểm lâm Thị xã Thái Hòa và Hạt Kiểm lâm Kỳ Sơn.
   
  * Kết quả xử lý lâm luật trong tháng 5/2011:
  Đã phát hiện, bắt giữ 95 vụ vi phạm lâm luật, trong đó:
  Vi phạm về phá rừng trái phép: 01 vụ; Vi phạm quy định về khai thác gỗ và lâm sản khác: 3 vụ; Vi phạm quy định về quản lý động vật hoang dã: 2 vụ; Mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép: 83 vụ; Vi phạm quy định về chế biến gỗ và lâm sản khác: 2 vụ; Vi phạm khác: 4 vụ.
  Đã xử lý: 78 vụ, đạt 82% số vụ vi phạm, trong đó:
  Xử lý hành chính: 78 vụ;
  Xử lý hình sự: 0 vụ.
  Lâm sản tịch thu: 222,11 m3 gỗ tròn, xẻ các loại (trong đó gỗ quý hiếm: 8,67 m3), cụ thể: Gỗ tròn 97,62 m3 (Gỗ quý hiếm: 3,83 m3); Gỗ xẻ 124,49 m3 (Gỗ quý hiếm: 4,84 m3); Động vật rừng: 201 con và 68 kg.
  Phương tiện tịch thu: Xe trâu bò kéo: 3 chiếc; Xe máy: 2 chiếc; Phương tiện khác: 2 chiếc.
  Phạt tiền: 838,000 triệu đồng.
  Tiền bán lâm sản, phương tiện vi phạm tịch thu: 1.879,260 triệu đồng.
  Thu nộp ngân sách: 2.639,160 triệu đồng.
   
  4. Công tác tổ chức xây dựng lực lượng, tài vụ, hành chính tổng hợp:
  - Hoàn thành việc ra soát quy hoạch cán bộ A3 giai đoạn 2011 – 2015, kế hoạch tuyển dụng cán bộ, công chức năm 2011.
  - Đề bạt bổ nhiệm 4 cán bộ gồm: 01 phó trưởng phòng, 02 phó hạt trưởng và 01 trạm trưởng trạm Kiểm lâm địa bàn; luân chuyển 6 cán bộ, công chức giữa các lực lượng; tiếp nhận 01 nhân viên phục vụ; hoàn thành thủ tục nghỉ hưu cho 01 công chức, thông báo nghỉ hưu cho 02 công chức.
  - Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Chi cục nhiệm kỳ 2011 – 2013.
  - Cùng với Sở Nội vụ kiểm tra công tác tổ chức xây dựng lực lượng ở các đơn vị cơ sở trực thuộc.
  - Thực hiện tốt chế độ BHXH và HBYT cho cán bộ, công chức, viên chức toàn lực lượng.
  - Công tác hậu cần phục vụ nhiệm vụ chuyên môn, thông tin báo cáo kịp thời, đầy đủ theo quy định.
   

  III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 6:

  1. Công tác phòng cháy, chữa cháy rừng:
  - Tập trung cao độ thực hiện nhiệm vụ công tác PCCCR: Duy trì chế độ thường trực PCCCR từ Văn phòng Chi cục đến các đơn vị cơ sở trực thuộc.
  - Tham gia các đoàn kiểm tra công tác PCCCR theo đề cương đã được phê duyệt.
  - Tham gia phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức diễn tập PCCCR theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh.
  - Vận hành phần mềm cảnh báo cháy rừng, phối hợp với đài Phát thanh truyền hình tỉnh thông báo cấp dự báo cháy rừng đến từng địa phương.
   
  2. Công tác bảo vệ rừng, chống chặt phá rừng, giám sát chuyển đổi đất rừng và làm rẫy của đồng bào:
  - Chi cục đi kiểm tra công tác bảo vệ rừng và đóng cửa rừng khai thác của các đơn vị chủ rừng có khai thác gỗ rừng tự nhiên theo kế hoạch năm 2010.
  - Chỉ đạo các đơn vị cơ sở tham mưu cho chính quyền địa phương các huyện tổ chức tổng kết 10 đưa Kiểm lâm về địa bàn; tổ chức triển khai quy chế phối hợp theo Thông tư liên tịch 98/TTLT ngày 19/7/2010 về phối hợp giữa lực lượng Dân quân tự vệ với lực lượng Kiểm lâm trong bảo vệ rừng.
  - Chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng tại gốc, giám sát việc phát nương làm rẫy của đồng bào, xử lý thực bì để trồng rừng và giám sát chặt chẽ việc chuyển đổi đất rừng của các dự án đang thực hiện.
  - Triển khai các nội dung dự án trồng rừng thay thế nương rẫy theo kế hoạch năm 2011.
   
  3. Công tác thanh tra pháp chế:
  - Chỉ đạo các đơn vị tổ chức kiểm tra, kiểm soát lâm sản trên các tuyến đường và các vùng giáp ranh theo kế hoạch.
  - Kiểm tra việc nuôi nhốt động vật hoang dã và cấp phép nuôi nhốt động vật hoang dã cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu.
  - Kiểm tra công tác pháp chế và quản lý sử dụng vũ khú quân dụng, công cụ hỗ trợ chuyên ngành.
  - Chỉ đạo các đơn vị giám sát chặt chẽ việc nhập khẩu gỗ từ Lào về, phát hiện và ngăn chặn kịp thời tình trạng lợi dụng khai thác gỗ trong nước.
   
  4. Công tác tổ chức xây dựng lực lượng, tài vụ, hành chính tổng hợp:
  - Tiếp tục hoàn thiện kế hoạch tuyển dụng, tiếp nhận công chức, viên chức năm 2011; xúc tiến cấp có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện đề hợp động 20 lao động dài hạn làm nhiệm vụ chuyên trách PCCCR và đề án chuyển đôi trung tâm nhà nghỉ Hạt Kiểm lâm Thị xã Cừa Lò thành Trung tâm đào tạo Kiểm lẩm.
  - Mở một số lớp tập huấn nghiệp vụ bảo vệ rừng và PCCCR cho cán bộ Kiểm lâm, cán bộ các chủ rừng và công tác viên bảo vệ rừng cấp xã.
  - Thực hiện chế độ lương tối thiểu mới từ 730.000 đ lên 830.000 đ cho cán bộ, công chức, viên chức toàn lực lượng.
  - Thực hiện tốt chế độ BHXH, BHYT và các chính sách nghỉ chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức toàn lực lượng.
  - Thực hiện tốt công tác hậu cần, thông tin báo cáo kịp thời./.
   
  Nơi nhận:
  - Cục Kiểm lâm;
  - Sở NN&PTNT;
  - Lãnh đạo Chi cục;
  - Các phòng, đơn vị trực thuộc;
  - Chủ tịch Công đoàn;
  - Lưu HCTH.
  KT. CHI CỤC TRƯỞNG
  PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG
   
   
                  (đã ký)
   
   
   
       Nguyễn Thanh Hoàng

   

   

 

Nghe nhạc