Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng quý I, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2011
  27/09/2011 10:56
 •  
 • I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUÝ I/2011:

  1. Công tác phòng cháy, chữa cháy rừng:
  - Tham mưu cho chính quyền địa phương huyện, xã và chủ rừng chỉ đạo chuẩn bị tổ chức tổng kết công tác PCCCR năm 2010 và triển khai nhiệm vụ năm 2011.
  - Chỉ đạo các đơn vị chủ rừng xây dựng phương án PCCCR năm 2011 và thẩm định PCCCR cho các chủ rừng.
  - Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành công văn hướng dẫn các ngành, các cấp tổng kết công tác PCCCR năm 2010, triển khai nhiệm vụ năm 2011, kiện toàn BCH tỉnh, phân công trách nhiệm các thành viên, quy chế hoạt động của BCH tỉnh.
  - Chỉ đạo các đơn vị chủ rừng mua sắm bổ sung dụng cụ PCCCR, làm mới, tu sửa các công trình PCCCR như: xây dựng đường băng trắng cản lửa rừng thông, xử lý thực bì, chòi canh lửa…
  2. Công tác bảo vệ rừng, chống chặt phá rừng, theo dõi diễn biến rừng và quản lý nương rẫy:
  - Tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện quy chế phối hợp giữa Sở Nông nghiệp & PTNT với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An trong việc chỉ đạo lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng Kiểm lâm thực hiện công tác bảo vệ rừng theo Thông tư liên tịch số 98/TTLT giữa Bộ Nông nghiệp&PTNT và Bộ Quốc phòng.
  - Tổ chức hội nghị giao ban bảo vệ rừng giáp ranh giữa Nghệ An và Thanh Hóa tại Quế Phong (Nghệ An) và Như Xuân (Thanh Hóa).
  - Hoàn thành các hạng mục theo kế hoạch năm 2010 đúng tiến độ của dự án nâng cao năng lực PCCCR và dự án trồng rừng thay thế nương rẫy.
  - Xây dựng và triển khai kế hoạch quản lý bảo vệ rừng và phân khai kinh phí quản lý bảo vệ rừng năm 2011, hoàn thành việc tổng hợp số liệu diễn biến rừng và đất lâm nghiệp, tình hình chuyển đổi đất rừng.
  - Giám sát việc chuyển đổi đất rừng; tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo giám sát việc khai thác, vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ, xuất, nhập khẩu cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ khai thác từ rừng tự nhiên theo tinh thần của Chính phủ.
  - Thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng tại gốc trên địa bàn toàn tỉnh, không để xẩy ra điểm nóng về khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép.
  - Kiểm tra hiện trường khai thác gỗ rừng tự nhiên các chủ rừng theo kế hoạch năm 2010.
  3. Công tác thanh tra pháp chế:
  - Chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác chống chặt phá rừng, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép, kiểm tra giám sát gỗ nhập khẩu qua các cửa khẩu chặt chẽ.
  - Kiểm tra vùng rừng giáp ranh với Thanh Hóa trên địa bàn huyện Quế Phong, kiểm tra gỗ nhập khẩu ở Thanh Thủy, Cao Vều; cùng với Sở Nông nghiệp và PTNT thanh tra tại Công ty lâm nghiệp Anh Sơn.
  - Tham mưu cho chính quyền địa phương các huyện thành lập đoàn liên ngành kiểm tra các xưởng chế biến lâm sản trên địa bàn quản lý, nhất là trong dịp tết Nguyên Đán Tân Mão; cấp phép trại nuôi động vật hoang dã thông thường cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu.
  * Kết quả xử lý lâm luật trong quý I/2011 (tháng 1, 2 và 3):
  Đã phát hiện, bắt giữ 419 vụ vi phạm lâm luật, trong đó:
  Phá rừng trái phép: 02 vụ; Vi phạm quy định về khai thác gỗ và lâm sản khác: 15 vụ; Vi phạm quy định về PCCCR: 03 vụ; Vi phạm quy định về quản lý động vật hoang dã: 19 vụ; Mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép: 347 vụ; Vi phạm quy định về chế biến gỗ và lâm sản: 11 vụ; Vi phạm khác: 22 vụ.
  Đã xử lý: 322 vụ, đạt 77% số vụ vi phạm, trong đó:
  Xử lý hành chính: 322 vụ;
  Xử lý hình sự: 0 vụ.
  Lâm sản tịch thu: 955,39 m3 gỗ tròn, xẻ các loại (trong đó gỗ quý hiếm: 21,09 m3), cụ thể: Gỗ tròn 445,23 m3 (Gỗ quý hiếm: 8,69 m3); Gỗ xẻ 510,16 m3 (Gỗ quý hiếm: 12,40 m3); Động vật rừng: 498 kg.
  Phương tiện tịch thu: Xe trâu bò kéo: 19 chiếc; Xe máy: 02 chiếc; Phương tiện khác: 02 chiếc.
  Phạt tiền: 2.502,528 triệu đồng.
  Tiền bán lâm sản, phương tiện vi phạm tịch thu: 1.538,300 triệu đồng.
  Thu nộp ngân sách: 3.934,828 triệu đồng.
  4. Công tác tổ chức xây dựng lực lượng, tài vụ, hành chính tổng hợp:
  - Hướng dẫn các đơn vị thực hiện công tác tổng kết, xếp loại thi đua khen thưởng, đánh giá xếp loại cán bộ công chức năm 2010 và triển khai nhiệm vụ năm 2011; hoàn thành việc xếp loại cán bộ, công chức, viên chức; thi đua khen thưởng năm 2010 cho các đơn vị cơ sở, của Chi cục; đề nghị các cấp khen thưởng.
  - Thực hiện tốt chế độ BHXH, BHYT; hoàn chỉnh hồ sơ cử 7 công chức đi thi Kiểm lâm viên chính trong năm 2010.
  - Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quản lý bảo vệ rừng năm 2010, hội nghị cán bộ, công chức toàn lực lượng năm 2011; phân khai tài chính, giao kế hoạch biên chế năm 2011 cho các đơn vị cơ sở trực thuộc.
  - Kiểm tra và chúc tết các trạm Kiểm lâm địa bàn vùng sâu vùng xa, các gia đình chính sách trong lực lượng; hoàn chỉnh việc kê khai tài sản bổ sung cho cán bộ, công chức toàn lực lượng năm 2010.
   
  II. NHIỆM VỤ QUÝ II/2011:
  1. Tập trung cao độ cho công tác PCCCR: Hoàn thành việc thẩm định phương án PCCCR năm 2011 cho các chủ rừng, chỉ đạo triển khai thực hiện phương án PCCCR; tổ chức diễn tập chữa cháy rừng tại các vùng rừng trọng điểm cháy; tham mưu cho các thành viên BCH tỉnh đi kiểm tra tại cơ sở nhằm đôn đốc thực hiện tốt công tác PCCCR; vận hành phần mềm cảnh báo cháy rừng, phối hợp với đài Phát thanh truyền hình tỉnh thông báo cấp dự báo cháy rừng đến từng địa phương; thực hiện nghiêm chế độ thường trực PCCCR từ Chi cục đến các đơn vị và tổ chức chữa cháy kịp thời khi có cháy rừng xẩy ra.
  2. Chỉ đạo các đơn vị cơ sở trực thuộc làm tốt công tác chống chặt phá rừng, khai thác rừng trái phép; kiểm tra công tác bảo vệ rừng, đóng cửa rừng khai thác của các đơn vị chủ rừng có khai thác gỗ rừng tự nhiên theo kế hoạch năm 2010; tham mưu cho chính quyền địa phương các huyện tổ chức tổng kết 10 đưa Kiểm lâm về địa bàn; tổ chức triển khai quy chế phối hợp theo Thông tư liên tịch 98/TTLT ngày 19/7/2010 về phối hợp giữa lực lượng Dân quân tự vệ với lực lượng Kiểm lâm trong bảo vệ rừng; giám sát việc phát nương làm rẫy của đồng bào, xử lý thực bì để trồng rừng và giám sát chặt chẽ việc chuyển đổi đất rừng của các dự án đang thực hiện.
  3. Tổ chức kiểm tra, kiểm soát lâm sản trên các tuyến đường, quản lý tốt việc vận chuyển, chế biến lâm sản trên địa bàn toàn tỉnh; kiểm tra, giám sát gỗ nhập khẩu nhằm ngăn chặn tình trạng lợi dụng khai thác gỗ trong nước; cấp phép trại nuôi động vật hoang dã thông thường cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu; thành lập các đoàn kiểm tra trên các vùng rừng, tuyến nhạy cảm…; tổ chức hội nghị sơ kết việc thực hiện quy chế phối hợp giữa Chi cục Kiểm lâm với Công an tỉnh.
  4. Thực hiện dự án trồng rừng thay thế nương rẫy trên địa bàn 6 huyện miền núi vùng cao gồm Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Quế Phong, Quỳ Châu và Quỳ Hợp; hoàn thiện dự án nâng cao năng lực PCCCR cho lực lượng Kiểm lâm; thực hiện dự án trồng rừng 147 đạt hiệu quả cao nhất.

  5. Làm tốt công tác tổ chức xây dựng lực lượng, hành chính, tài vụ, tổng hợp; tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho các đơn vị cơ sở trực thuộc, cán bộ lâm nghiệp xã và các chủ rừng; mở đợt tuyên truyền sâu rộng trong toàn lực lượng và nhân dân tham gia tích cực làm tốt công tác bảo vệ rừng chào mừng 38 năm ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam (21/5/1973 – 21/5/2011); tổ chức sơ kết công tác quản lý bảo vệ rừng 6 tháng đầu năm 2011.

 

Nghe nhạc