Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Báo cáo - Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 3, Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 4/2011
  27/09/2011 10:56
 •  
 • I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 3:

  1. Công tác phòng cháy, chữa cháy rừng:

  - Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành công văn hướng dẫn các ngành, các cấp tổng kết công tác PCCCR năm 2010, triển khai nhiệm vụ năm 2011, kiện toàn BCH tỉnh, phân công trách nhiệm các thành viên, quy chế hoạt động của BCH tỉnh.

  - Thẩm định phương án PCCCR của các chủ rừng; xây dựng đường băng trắng cản lửa rừng thông, đường bậc thang lên chòi canh lửa ở chòi Nam Giang.

  2. Công tác bảo vệ rừng, chống chặt phá rừng, theo dõi diễn biến rừng và quản lý nương rẫy:

  - Thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng tại gốc trên địa bàn toàn tỉnh, không để xẩy ra tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép.

  - Tổng hợp các số liệu chuyển đổi đất rừng và tổ chức giám sát việc chuyển đổi đất rừng; hoàn thành việc tổng hợp số liệu và báo cáo tổng hợp diễn biến tài nguyên rừng năm 2010 lên UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp và PTNT.

  - Hoàn thành các hạng mục theo kế hoạch năm 2010, triển khai kế hoạch năm 2011 của dự án Trồng rừng thay thế nương rẫy.

  3. Công tác thanh tra pháp chế:

  - Các đơn vị tăng cường công tác chống chặt phá rừng, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép.

  - Kiểm tra giám sát chặt chẽ gỗ nhập khẩu nhằm ngăn chặn tình trạng lợi dụng khai thác gỗ trong nước.

  - Cấp phép trại nuôi động vật hoang dã thông thường cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu; chỉ đạo Hạt Kiểm lâm Con Cuông xử lý Gấu nuôi nhốt trái phép.

  * Kết quả xử lý lâm luật trong tháng 3/2011:

  Đã phát hiện, bắt giữ 79 vụ vi phạm lâm luật, trong đó:

  Phá rừng trái phép: 01 vụ; Vi phạm về khai thác gỗ và lâm sản khác: 7 vụ; Vi phạm quy định về quản lý động vật hoang dã: 2 vụ; Mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép: 68 vụ; Vi phạm khác: 1 vụ.

  Đã xử lý: 57 vụ, đạt 72% số vụ vi phạm, trong đó:

  Xử lý hành chính: 57 vụ;

  Xử lý hình sự: 0 vụ.

  Lâm sản tịch thu: 244,27 m3 gỗ tròn, xẻ các loại (trong đó gỗ quý hiếm: 3,74 m3), cụ thể: Gỗ tròn 105,61 m3 (Gỗ quý hiếm: 1,68 m3); Gỗ xẻ 138,66 m3 (Gỗ quý hiếm: 2,06 m3); Động vật rừng: 44 kg.

  Phương tiện tịch thu: Xe trâu bò kéo: 11 chiếc.

  Phạt tiền: 368,750 triệu đồng.

  Tiền bán lâm sản, phương tiện vi phạm tịch thu: 175,980 triệu đồng.

  Thu nộp ngân sách: 504,730 triệu đồng.

  4. Công tác tổ chức xây dựng lực lượng, tài vụ, hành chính tổng hợp:

  - Hoàn chỉnh việc kê khai tài sản bổ sung cho cán bộ, công chức toàn lực lượng năm 2010; hướng dẫn các đơn vị cơ sở nhận xét và xét chuyển 27 công chức dự bị vào ngạch công chức.

  - Công tác hậu cần phục vụ nhiệm vụ chuyên môn, thông tin báo cáo kịp thời, đầy đủ theo quy định.

  - Thực hiện tốt chế độ chính sách cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức; hoàn thành thủ tục nghỉ hưu cho 01 người.

  II. NHIỆM VỤ THÁNG 3:

  1. Công tác phòng cháy, chữa cháy rừng:

  - Tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức tổng kết công tác PCCCR năm 2010 và triển khai nhiệm vụ năm 2011.

  - Tổ chức hội nghị giao ban bảo vệ rừng và PCCCR vùng giáp ranh giữa 3 huyện Nam Đàn, Nghi Lộc và Hưng Nguyên.

  - Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức diễn tập chữa cháy rừng.

  - Hoàn thành việc thẩm định phương án PCCCR năm 2011 cho các chủ rừng và chỉ đạo triển khai thực hiện phương án PCCCR.

  2. Công tác bảo vệ rừng, chống chặt phá rừng, giám sát chuyển đổi đất rừng và làm rẫy của đồng bào:

  - Đi kiểm tra công tác chống chặt phá rừng trên địa bàn các huyện.

  - Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Công văn chỉ đạo chính quyền địa phương các huyện tổ chức tổng kết 10 đưa Kiểm lâm về địa bàn để tham mưu cho chính quyền địa phương thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng tại gốc.

  - Chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng tại gốc, giám sát việc phát nương làm rẫy của đồng bào, xử lý thực bì để trồng rừng và giám sát chặt chẽ việc chuyển đổi đất rừng của các dự án đang thực hiện.

  3. Công tác thanh tra pháp chế:

  - Chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra việc mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép trên các tuyến đường 1, đường 7, đường 48 và đường Hồ Chí Minh.

  - Kiểm tra giám sát gỗ nhập khẩu nhằm ngăn chặn tình trạng lợi dụng khai thác gỗ trong nước.

  - Cấp phép trại nuôi động vật hoang dã thông thường cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu; chỉ đạo Hạt Kiểm lâm Con Cuông xử lý Gấu nuôi nhốt trái phép.

  - Tham gia góp ý vào dự thảo quy chế phối hợp về cung cấp thông tin phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

  - Chuẩn bị nội dung sơ kết việc thực hiện quy chế phối hợp giữa Chi cục Kiểm lâm với Cảnh sát môi trường.

  4. Công tác tổ chức xây dựng lực lượng, tài vụ, hành chính tổng hợp:

  - Tổ chức tập huấn nghiệp vụ chuyên môn nghiệp vụ cho các đơn vị trực thuộc và chủ rừng; củng cố lực lượng PCCCR chuyên trách ngắn hạn cho các đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR và thực hiện việc luân chuyển cán bộ.

  - Xây dựng đề án chuyển đổi chức năng nhà nghỉ Hạt Kiểm lâm Thị xã Cửa Lò thành Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm lâm.

  - Tính toán, chi trả truy lĩnh tiền phụ cấp thâm niên nghề cho cán bộ, công chức theo quy định.

  - Thực hiện tốt chế độ BHXH, BHYT và các chính sách nghỉ chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức toàn lực lượng.

  - Phối hợp với Sở Tài chính để duyệt quyết toán năm 2010 cho các đơn vị cơ sở trực thuộc; lập kế hoạch sửa chữa lớn trụ sở làm việc Văn phòng Chi cục, làm việc với Hạt Kiểm lâm Thị xã Cửa Lò để chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ các lớp tập huấn theo kế hoạch; chuẩn bị hậu cần, dụng cụ chữa cháy rừng năm 2011.

  - Công tác hậu cần phục vụ nhiệm vụ chuyên môn, thông tin báo cáo kịp thời, đầy đủ theo quy định.

  - Thực hiện các nhiệm vụ khác sau khi có Thông báo kết luận của UBND tỉnh tại buổi làm việc với Chi cục Kiểm lâm ngày 22/02/2011.

  5. Thực hiện các nhiệm vụ khác:

  - Thực hiện dự án Nâng cao năng lực PCCCR: Xây dựng đường băng trắng cản lửa rừng thông trên địa bàn huyện Nam Đàn, Nghi Lộc và Diễn Châu; đường lên chòi canh lửa Nam Giang và cấp phát bổ sung dụng cụ PCCCR cho các đơn vị trực thuộc và chủ rừng.

  - Triển khai thực hiện kế hoạch năm 2011 của dự án Trồng rừng thay thế nương rẫy.

 

Nghe nhạc