Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

  • Quyết định số: 949/QĐ-SNN.KHTC ngày 13 tháng 9 năm 2012 của Sở Nông Nghiệp và PTNT về việc phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2012
    17/09/2012 08:14
  •  
  • Tải file tại đây

     

    Nguồn tin: Phòng Kế hoạch – Tài chính

Tin tức khác

 

Nghe nhạc