Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Quyết đinh số 1984/QĐ-BNN-QLCL về việc phân công kiểm tra, giám sát ATTP nông lâm thủy sản chế biến; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thuộc quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
  05/09/2012 17:11
 •  
 • Ngày 21/8/2012, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết đinh số 1984/QĐ-BNN-QLCL về việc phân công kiểm tra, giám sát ATTP đối với thực phẩm nông lâm thủy sản chế biến; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thuộc thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Theo đó, có 4 cục tham gian kiểm tra, giám sát ATTP thực phẩm nông lâm thủy sản chế biến; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng là Cục QLCL Nông Lâm sản và Thủy sản, Cục Chế biến thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối, Cục Thú y và Cục Bảo vệ thực vật theo nguyên tắc một sản phẩm, một cơ sở sản xuất kinh doanh chỉ chịu sự quản lý của một cơ quan quản lý nhà nước.

   

  Tải file tại đây

   

  Nguồn tin: Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm Sản và Thủy Sản

Tin tức khác

 

Nghe nhạc