Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

  • Nghi Lộc : Tập huấn xác định loại hình sinh kế cho các xã dự án.
    19/07/2012 16:47
  • Vừa qua Ban quản lý dự án Biến đổi khí hậu & Bảo Hiểm nông nghiệp của tỉnh Nghệ An (BĐKH&BHNN) phối hợp với UBND huyện Nghi Lộc tổ chức tập huấn trong khuôn khổ triển khai các hoạt động của dự án trên địa bàn.
  •         Về chủ đề “ Nâng cao nhận thức và thực hành đánh giá tác động , tình trạng dễ bị tổn thương của các loại hình sinh kế chủ đạo” tại các xã Nghi Thái, Nghi Yên, Nghi Lâm , Nghi Văn  và Nghi Công Nam . Trong thời gian 3 ngày các học viên là cán bộ lãnh đạo xã, khuyến nông, trưởng thôn và hộ nông dân được các giảng viên truyền đạt  những kiến thức cơ bản về tác động của biến đổi khí hậu đến địa phương và xác định  các mô hình sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu. Qua đó, học viên có thể xác định ưu tiên các  mô hình sinh kế phù hợp và xác định được thôn xóm nào là dễ bị tổn thương nhất để đề xuất các mô hình ứng phó với BĐKH.

     

    Nguồn tin: Cao Minh Hưng( Trạm khuyến nông Nghi Lộc)

 

Nghe nhạc