Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

  • Công văn số: 1760/BNN-QLCL ngày 12 tháng 6 năm 2012 của Bộ Nông Nghiệp và PTNT về việc báo cáo công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, ATTP nông lâm thủy sản 6 tháng đầu năm 2012 và kế hoạch trọng tâm 6 tháng cuối năm 2012; kèm theo mẫu báo cáo
    14/06/2012 14:44
  •  
  • Tải file tại đây

     

    Nguồn tin: Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm Sản và Thủy sản

Tin tức khác

 

Nghe nhạc