Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Anh Sơn: Thử nghiệm mô hình thâm canh cây chè bằng phân bón BIO-PLANT và GROW-MORE
  09/05/2012 16:25
 • Nhằm giúp nông dân đưa các loại phân bón mới, áp dụng các kỷ thuật tiến bộ vào sản xuất cây chè, nâng cao năng suất, lợi nhuận, tăng thu nhập trên một đơn vị diện tích đất canh tác.
 •       Trong tháng 4 vừa qua, được sự đầu tư, chỉ đạo của trung tâm khuyến nông Nghệ an, trạm Khuyến nông huyện Anh sơn đã triển khai thực hiện mô hình thử nghiệm: Thâm canh cây chè bằng phân bón Bio-plant và Grow-more qua lá      + Bio-plant được dùng để ủ phân chuồng, phun vào đất – thân chè và cành chè. Phun 1 lần/1 lứa thu hoạch chè (30-45 ngày/lứa).

   

   

        + Grow-more được phun vào búp, lá chè (phun 3 lần/1 lứa chè thu hoạch)

   

        Mô hình được thực hiện với quy mô 2500 m2 chè thu hoạch búp (không tính đối chứng), Số hộ thực hiện là 1 hộ. Thời gian thực hiện mô hình là 5 tháng.

   

        Sau thời gian triển khai thực hiện 2 tuần, bước đầu mô hình đã mang lại nhiều dấu hiệu rất khả thi: So với đối chứng thì mô hình cho thấy sự sinh trưởng và phát triển của cây chè có nhiều ưu điểm hơn (khả năng chịu hạn cao hơn, màu chè xanh đậm, khoẻ mạnh, độ vươn của búp tốt hơn, các lớp địa y, rêu sợi nấm tóc bám quanh thân và cành chè có xu hướng giảm dần...).

   

        Việc sử dụng các chế phẩm phân bón qua lá theo công nghệ Nano là một xu hướng tiến bộ trong sản xuất nông nghiệp, thành công của mô hình sẽ là tiền đề cho việc chuyển đổi phương thức sản xuất theo hướng ứng dụng công nghệ cao nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng sản phẩm chè cho vùng đất Anh Sơn và tỉnh Nghệ An.

                           
   

    Nguồn tin: Nguyễn Quang phùng  - Trạm KN Anh sơn

 

Nghe nhạc