Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Tình hình hạn hán và công tác chống hạn vụ xuân năm 2012
  07/05/2012 10:07
 •  
 • I - TÌNH HÌNH NGUỒN NƯỚC.

   

  1 - Lượng mưa.

   

  - Tổng lượng mưa trung bình tháng 4 của các trạm đo trong Tỉnh là 24 mm, thấp hơn lượng mưa cùng kỳ năm 2011 là 24 mm và thấp hơn lượng mưa cùng kỳ trung bình nhiều năm (CKTBNN) là 53 mm. Tương Dương có lượng mưa tháng lớn nhất là 49 mm, Tây Hiếu có lượng mưa tháng nhỏ nhất là 8 mm. Lượng mưa tháng 4 các trạm đo như sau:

   

  Con Cuông: 28 mm;  Tương Dương: 49 mm; Quỳ Hợp: 24mm;

   

  Quỳnh Lưu: 30 mm;  Đô Lương:       18 mm;

   

  Quỳ Châu: 13 mm;    Tây Hiếu:            8 mm;

   

  - Tổng lượng mưa 4 tháng (từ 01/01/2012 đến 30/4/2012) trung bình các trạm đo trong tỉnh là 108 mm thấp hơn lượng mưa cùng kỳ trung bình nhiều năm là 57 mm và thấp hơn lượng mưa cùng kỳ năm 2011 là 23 mm.

   

  Đặc biệt trong những ngày vừa qua trên địa bàn Tỉnh nắng nóng cao (ở huyện Quỳ Châu, Quế Phong, Con Cuông, Nghĩa Đàn nhiệt độ có lúc đến 41, 420C), gió Tây Nam thổi mạnh, lượng bốc hơi lớn nên mực nước trên các sông suối và hồ đập giảm mạnh.

   

  2 - Tình hình nguồn nước tại các hồ đập.

   

  Do nắng nóng liên tục, lượng mưa thấp nên mực nước trong các hồ chứa giảm mạnh.

   

  - Quan trắc 50 hồ do các doanh nghiệp quản lý đến ngày 04/5/2012 như sau:

   

  Có 10 hồ có dung tích nhỏ hơn 50% dung tích thiết kế (cùng kỳ năm 2011 có 2 hồ).

   

  Có 22 hồ dung tích từ 50 - 70% dung tích thiết kế (cùng kỳ năm 2011 có 16 hồ);

   

  Có 18 hồ dung tích từ 50 - 70% dung tích thiết kế (cùng kỳ năm 2011 có 31 hồ);

   

  - Các hồ do địa phương quản lý (có trên 600 hồ) hiện nay dung tích chỉ còn từ 40 - 60 % dung tích thiết kế.

   

  3 - Tình hình nguồn nước tại các công trình đầu mối.

   

  Mực nước lúc 7h ngày 04/5/2012 tại các công trình đầu mối như sau: Tại thượng lưu cống Nam Đàn thấp hơn mực nước thiết kế 0,7m (0,45 m/ Thiết kế:1,15m); Tại TL Cống Bến Thủy thấp hơn mực nước thiết kế 0,7m (0,1m/ Thiết kế: 0,8m); Tại TL cống Nghi Quang thấp hơn mực nước thiết kế 0,7m (0,10 m/Thiết kế: 0,8m).

   

   II - CÔNG TÁC TRIỂN KHAI CHỐNG HẠN.

   

  1 - Công tác chỉ đạo:

   

  Sở Nông nghiệp & PTNT đã ban hành 03 văn bản đôn đốc công tác chống hạn (công văn số 45/SNN-CCTL; số 246/SNN-CCTL; số 247/SNN-CCTL về việc chỉ đạo công tác chống hạn phục vụ sản xuất năm 2012) đồng thời cử các đoàn chỉ đạo chống hạn ở các địa phương.

   

  2 – Tình hình hạn đến ngày 04/5/2012.

   

  Do tình hình khô hạn kéo dài nhất là những ngày nắng nóng gần đây đã gây bất lợi lớn cho sản xuất Nông nghiệp tính đến ngày 04/5/2012 trên toàn Tỉnh hạn đã xẩy ra nhiều nơi nhất là các huyện trung du, miền núi, vùng hồ đập nhỏ, vùng cuối kênh, vùng cao cưỡng. đến nay đã có 8.450 ha bị hạn (Chi tiết có phụ lục kèm theo).

   

  3 - Các giải pháp chống hạn đã thực hiện

   

  - Đã tham mưu UBND Tỉnh có tờ trình báo cáo tình hình hạn với Chính phủ và các Bộ, ngành, Trung Ương.

   

  -Sở đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị lập phương án chống hạn ngay từ đầu vụ và tích cực triển khai trong đó tập trung:

   

  - Tuyên truyền đến tận người dân để nhân dân sử dụng nước tiết kiệm.

   

  - Điều hành phân phối nước hợp lý trên cả hai phương diện:

   

            + Toàn hệ thống tổ chức bơm luân phiên.

   

            + Đối với từng trạm trên địa bàn các huyện cũng tổ chức bơm luân phiên.

   

  - Có kế hoạch phân phối nước hợp lý, triệt để tiết kiệm dành nước cho thời kỳ lúa trổ. Lập phương án chủ động đối phó với tình hình hạn hạn hán xẩy ra (nhất là vùng cuối kênh, vùng bán sơn địa và vùng miền núi)

   

  - Đảm bảo chất lượng nước tưới (không để mặn).

   

  - Mở hết cửa lấy nước Nam Đàn, Mụ Bà kể cả âu thuyền.

   

  - Các cống cuối kênh (Bến Thuỷ, Nghi Quang, Diễn Thành, Diễn Thủy…) đóng kín tuyệt đối.

   

  - Nạo vét các bể hút trạm bơm, kênh dẫn. Đối với trạm bơm cuối nguồn nước các bể hút không nạo vét quá sâu để tránh mặn xâm nhập.

   

  - Nạo vét kênh tưới.

   

  - Nạo vét các ách tắc cục bộ trên trục kênh chính (kênh Hoàng Cần, Hưng Nghĩa, Lê Xuân Đào, Lam Trà, Bàu Nón, Khe Khuôn…)

   

  III - NHÂN ĐỊNH TÌNH HÌNH HẠN.

   

  Hiên nay mới chỉ vào thời kì nắng nóng tình hình nắng, nhiệt độ cao đã xảy ra rất nặng nề, khả năng tình hình sắp tới nắng nóng, thời tiết hết sức bất lợi cho sản xuất nông nghiệp nắng nóng cao gió Tây Nam hoạt động mạnh, nguồn nước sông suối giảm nhanh, tình hình hạn đang diễn ra và có nguy cơ xẩy ra trên diện rộng. Những ngày tới nếu không có mưa thì tình hình hạn sẽ xẩy ra căng thẳng trên diện rộng, diện tích lúa trổ bị thiếu nước sẽ tăng lên và nhiều vung sẽ thiếu cả nước sinh hoạt, tập trung ở vùng Diễn - Yên - Quỳnh, Nam - Hưng - Nghi và vùng hồ chứa, vùng bán sơn địa ở trung du miền núi.

   

    IV – KIẾN NGHỊ

   

  1. Kiến nghị UBND Tỉnh:

   

  - Trước mắt hỗ trợ các địa phương kinh phí chống hạn: 3.100 triệu đồng

   

  Trong đó:

   

  - Nạo vét: 10.000 m3 x 100.000 đ/m3 =                       1.000 triệu đồng;

   

  - Mua máy bơm dầu: 20 cái x 30 triệu đ/cái =                600 triệu đồng;

   

  - Mua dầu Diezel: 75.000 lít x 20.000 đ/l =                          1.500 triệu đồng;

   

  - Có tiếp tờ trình báo cáo Chính phủ và các Bộ, ngành về tình hình hạn của Tỉnh và đề nghị Chính phủ hỗ trợ kinh phí.

   

  2. Đối với các địa phương, đơn vị:

   

  Chỉ đạo các tổ chức thủy nông cơ sở, các hộ dùng nước…thực hiện:

   

  - Triển khai phương án chống hạn.

   

  - Tuyên truyền sử dụng nước tiết kiệm đến tận người dân.

   

  - Thực hiện các biện pháp: Tưới tiết kiệm; Đắp bờ giữ nước; Tận dụng các nguồn nước, các thiết bị máy móc được trang bị những năm trước để chống hạn; Đặt bơm dã chiến để cứu các diện tích lúa bị hạn…

   

  Sở Nông nghiệp & PTNT báo cáo tình hình và kính đề nghị UBND Tỉnh, các Bộ, Ngành Trung ương, Chính phủ giúp Nghệ An khắc phục kịp thời tình hình hạn.

   

   

  Nguồn tin:  CHI CỤC THỦY LỢI NGHỆ AN              

 

Nghe nhạc