Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Thực hiện chỉ thị 782/CT-BNN-TCTL ngày 21/3/2012 của bộ NN&PTNT về đảm bảo công trình thủy lợi và phòng chống úng ngập trong mùa mưa bão 2012
  11/04/2012 16:52
 • Thực hiện Công văn số 1854/UBND-NN ngày 29/3/2012 của UBND tỉnh Nghệ An về việc triển khai Chỉ thị số 782/CT-BNN-TCTL ngày 21/3/2012 của Bộ NN&PTNT về đảm bảo an toàn công trình thủy lợi và phòng chống úng ngập trong mùa mưa năm 2012.
 •           Sở Nông nghiệp & PTNT sao gửi UBND các huyện, thị xã, TP Vinh, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Chỉ thị của Bộ để thực hiện và đề nghị các địa phương, đơn vị thực hiện tốt các nội dung sau:

   

  1. Công tác kiểm tra công trình

   

  a) UBND các Huyện, Thị xã, Thành phố Vinh, các Công ty TNHH MTV Thủy lợi chỉ đạo các xã, HTX kiểm tra hiện trạng các công trình thủy lợi trên địa bàn thuộc phạm vi mình quản lý;

   

  b) Công tác kiểm tra phải cụ thể chi tiết, nhất là đối với các hạng mục công trình đầu mối hồ chứa: Đập đất, tràn xả lũ, cống dưới đập, các bộ phận cơ khí. Phát hiện sớm các sự cố, hư hỏng để xử lý kịp thời, lập phương án kỹ thuật và tổ chức tu sửa ngay các công trình ách yếu có nguy cơ không an toàn trong mùa mưa bão. Các công trình đang thi công sửa chữa, nâng cấp (thuộc các dự án XDCB, khắc phục hậu quả lũ lụt,... cần phải khẩn trương thi công để kịp thời vận hành chống lũ tiểu mãn, nếu không kịp thì phải có phương án cụ thể để xử lý khi có lũ lụt xảy ra.

   

                 2. Lập phương án phòng chống lụt bão

   

  a) Trên cơ sở kết quả kiểm tra, các địa phương, đơn vị xây dựng phương án phòng chống lụt bão (PCLB) có tính khả thi cho tất cả các công trình thủy nông (đặc biệt là các hồ chứa nước) theo phương châm 4 tại chỗ (Vật tư, nhân lực, chỉ huy – kỹ thuật, hậu cần) để chủ động xử lý sự cố ngay từ giờ đầu, đảm bảo an toàn công trình trong mùa mưa lũ. Các Công ty TNHH MTV thủy lợi lập phương án PCLB các công trình do đơn vị quản lý, báo cáo Sở Nông  nghiệp & PTNT thẩm định để trình UBND tỉnh phê duyệt, UBND các huyện phê duyệt phương án PCLB các công trình thủy lợi do xã, HTX quản lý;

   

  b) Đối với những hồ chứa mà ở thượng nguồn có các hồ nhỏ, phải kiểm tra chặt chẽ và có phương án bảo đảm an toàn cho các hồ nhỏ không để xẩy ra tình trạng vỡ dây chuyền;

   

  c)  Đối với các hồ chứa thuộc dự án cải tạo, nâng cấp yêu cầu Chủ đầu tư (Ban quản lý dự án) phối hợp với đơn vị quản lý công trình lập phương án PCLB trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

   

  d) Đối với vùng úng Diễn – Yên, vùng chậm lũ Vách Bắc, vùng úng Nam - Hưng - Nghi – Vinh, các Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Bắc, Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Nam tổ chức kiểm tra, lập kế hoạch, phương án sửa chữa, khắc phục những hư hỏng của công trình tiêu úng và lập phương án phòng chống úng cho từng vùng thuộc địa bàn Công ty quản lý, UBND các huyện chỉ đạo kiểm tra, tu sửa các công trình tiêu úng do các xã, HTX quản lý;

   

  e) Các địa phương, đơn vị cần tập trung thực hiện tốt các nội dung trên và gửi báo cáo về Sở Nông nghiệp &PTNT (qua Chi cục Thuỷ Lợi) trước ngày 20/4/2012 để tổng hợp báo UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp & PTNT ./.

   

   

                               Nguồn tin:  Chi cục Thủy lợi

 

Nghe nhạc