Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Ra quân thực hiện phát cây, thu gom đốt rác, đảm bảo thông thoáng và trong sạch hành lang đê điều.
  05/04/2012 14:19
 • Tranh thủ thời tiết thuận lợi, Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Nghệ An chỉ đạo các Hạt quản lý đê ra quân phát cây, tho gom rác thải đem đốt, tìm kiếm và xử lý các hang cầy cáo, tổ mối trên thân đê, nhằm đảm bảo thông thoáng hành lang đê điều.
 •     Hàng năm vào dịp đầu năm, tranh thủ thời tiết lúc thuận lợi, Chi cục chỉ đạo các Hạt quản lý đê tổ chức toàn thể cán bộ của các Hạt quản lý đê ra quân thực hiện phát quang cây cối mọc trên thân đê, thu gom rác thải trong hành lang đê đem đốt, tìm kiếm phát hiện các tổ mối, hang cầy cáo để xử lý đào bắt, tiêu diệt nhằm đảm bảo an toàn cho tuyến đê, chống các sự cố xẩy ra khi có lũ lớn.

   

   

  Đồng thời giữ cảnh quan môi trường sạch đẹp của tuyến đê. Hiện nay tình trạng đổ rác bừa bãi trên tuyến đê đang là vấn đề nhức nhối, làm ô nhiễm môi trường, mất cảnh quan của con đê “xanh, sạch, đẹp” và một vấn đề nguy hiểm hơn nữa là gây tiềm ẩn các ẩn họa khó lường trong thân đê, nhiều rác trên thân đê là điều kiện để các tổ mối phát triển, khi tổ mối phát triển nếu không phát hiện và xử lý thì đến mùa lũ, nước lũ lên gây nguy hiểm rò rỉ, sập mái đê dẫn đến vỡ đê thì là hiểm họa vô cùng to lớn. Để tuyến đảm bảo “xanh, sạch, đẹp” và an toàn chống lũ, đề nghị chính quyền các xã ven đê phối hợp với Hạt chuyên trách quản lý đê để có biện pháp không để người dân đổ rác thải lên thân đê, đồng thời nên có quy hoạch chỗ thu gom rác để tiêu hủy./.

   

  Nguồn tin: Chi cục Đê điều và PCLB Nghệ An.
   

 

Nghe nhạc