Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Nghệ An khắc phục khó khăn hoàn thành việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên
  04/05/2020 08:09
 • Để đảm bảo việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá theo đúng quy định Luật Thủy sản, đồng thời đáp ứng yêu cầu của Ủy ban Châu Âu về cảnh báo "Thẻ vàng” đối với thủy sản Việt Nam, Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An đã yêu cầu UBND các huyện, thị xã chỉ đạo các xã, phường tăng cường công tác tuyên truyền cho các chủ tàu, thuyền trưởng về nội dung quy định của Luật Thủy sản
 • Nghệ An hiện có 1257 tàu cá thuộc diện phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, trong đó đã hoàn thành việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho 715 tàu cá, đạt 57%; theo quy định phải hoàn thành lắp đặt trước 01/4/2020.  

   

   

  (Lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá mang lại nhiều lợi ích cho bà con ngư dân, hỗ trợ thông tin Dự báo thời tiết, gửi báo động cấp cứu, thông báo vị trí tàu cá gặp sự cố, hỗ trợ trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển)

   

  Tuy nhiên doảnh hưởng của dịch Covid 19 nên các Nhà cung cấp thiết bị giám sát tàu cá không có đủ thiết bị để đáp ứng nhu cầu lắp đặt của các chủ tàu bên cạnh đó một bộ phận ngư dân đánh bắt kém hiệu quả, nhiều tàu thua lỗ, không hoạt động nên khó khăn về kinh phí lắp đặt.

   

  Để đảm bảo việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá theo đúng quy định Luật Thủy sản, đồng thời đáp ứng yêu cầu của Ủy ban Châu Âu về cảnh báo "Thẻ vàng”đối với thủy sản Việt Nam, Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An đã yêu cầuUBND các huyện, thị xã chỉ đạo các xã, phườngtăng cường công tác tuyên truyền cho các chủ tàu, thuyền trưởng về nội dung quy định của Luật Thủy sản số 18/2017/QH14; Nghị định số 26/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản; Nghị định số 42/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thủy sản; Chỉ thi số 45 /CT-TTg ngày 13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khác phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Đối với các Nhà cung cấp thiết bị giám sát tàu cá yêu cầu sau khi hoàn thành việc lắp đặt thiết bị Giám sát hành trình trên tàu cá, đơn vị phải có trách nhiệm cập nhật, quản lý thông tin về tàu, chủ tàu, số đăng ký... và phải kích hoạt thiết bị giám sát hành trình kết nối với Hệ thống giám sát tàu cá của Tổng cục Thủy sản.Các Tổ công tác Liên ngành kiên quyết không cho các tàu cá chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình hoặc đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình nhưng chưa được kích hoạt kết nối với Hệ thống giám sát tàu cá của Tổng cục Thủy sảnxuất lạch đi khai thác.Nghệ An dự kiến hoàn thành việc lắp đặt thiết bị GSHT trước 30/5/2020.

   

  Nguồn tin: Trạm bờ - Chi cục Thủy sản

 

Nghe nhạc