Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Sở Nông nghiệp và PTNT làm việc với huyện Nghi Lộc
  19/03/2020 15:55
 • Đoàn công tác đi thị sát, kiểm tra một số xã: Nghi Thiết, Nghi Tiến về tiến độ thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, kiểm tra các công trình thủy lợi trọng điểm tại công Nghi Quang...
 • Chiều ngày 18 tháng 3 năm 2020, đoàn công tác Sở Nông nghiệp và PTNT làm việc với Huyện ủy, UBND huyện về nội dung: Nắm tình hình kết quả sản xuất nông nghiệp năm 2019, thực hiện 3 tháng đầu năm 2020 và tình hình thực hiện Chương trình Nông thôn mới của huyện. Đoàn công tác gồm: Đồng chí Nguyễn Văn Đệ- TUV, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT làm trưởng đoàn. Cùng đi trong đoàn có Trưởng, Phó phòng chuyên môn Sở: Kế hoạch Tài chính, Quản lý Kỹ thuật và KHCN, quản lý Xây dựng công trình, Văn phòng; Thủ trưởng các đơn vị: Chi cục Trồng trọt và BVTV, chi cục PHát triển nông thôn, Văn phòng điều phối Nông thôn mới, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam…

   

  Phí huyện Nghi Lộc gồm có: Đồng chí Phạm Hồng Quang, TUV, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND huyện và các phòng ban, đơn vị liên quan.

   

  Đoàn công tác đi thị sát, kiểm tra một số xã: Nghi Thiết, Nghi Tiến về tiến độ thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, kiểm tra các công trình thủy lợi trọng điểm tại công Nghi Quang, các hồ đập và hệ thống kênh mươi tại xã Sơn Thành, huyện Yên thành, đầu mối phân phối nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp của 2 xã của huyện Nghi Lộc. Sau đó đoàn công tác làm việc với UBND huyện tại trụ sở của huyện.

   

  Đòan công tác nghe UBND huyện Nghi Lộc báo cáo tình hình sản xuất nông nghiệp và kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc của huyện và những kiến nghị đề xuất với Sở Nông nghiệp và PTNT nhằm hỗ trợ cho huyện. Trên cơ sở những thuận lợi, khó khăn, huyện Nghi Lộc đã có một số kiến nghị:

   

  1. Khó khăn, thiếu về xi măng để làm đường theo tiêu chí nông thôn mới.
  2. Hỗ trợ xây dựng vườn mẫu;
  3. Đề nghị tỉnh sớm sáp nhập các đơn vị thuộc sở (Trạm BVTV, Khuyến nông, Chăn nuôi thú y) để ổn định và quản lý.
  4. Khó khăn tiêm phòng gia súc, gia cầm, vì không có cán bộ thú y xã.
  5. Hỗ trợ một số công trình thủy lợi phục vụ sản xuất; Hệ thống kênh tiêu trên địa bàn; Bara Nghi Quang.
  6. Cử tri Nghi lộc kiến nghị: Kênh của Thủy lợi Nam hiện đang kênh đất, trong khi đó kênh của xã là kênh bê tông. Đề nghị đầu tư nâng cấp kênh Thủy lợi Nam.

   

  Về ý kiến của các phòng ban, đơn vị Sở Nông nghiệp và PTNT, đề nghị huyện Nghi Lộc rà soát lại các dự án trên địa bàn, đã có nhiều dự án duy tu sửa chữa nâng cấp hệ thống thủy lợi của huyện. Đề nghị huyện rà soát lại tất cả các tiêu chí nông thôn mới của 7 huyện còn lại để tỉnh kiểm tra.

   

  Theo đồng chí Phạm Hồng Quang, TUV- Bí thư Huyện ủy đánh giá rất cao sự quan tâm của Sở Nông nghiệp và PTNT đối với huyện Nghi Lộc trong những năm qua đối với lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là về cơ sở hạn tầng kênh mương phục vụ tưới tiêu cho sản xuất, các tiêu chí để xây dựng nông thôn mới…

   

  Tuy nhiên hiện nay khó khăn nhất vấn là nguồn vốn đầu tư, trên cơ sở tu sửa hệ thống kênh mương phục vụ sản xuất. Về nông nghiệp: Đề nghị tỉnh tạo điều kiện cho huyện tiếp cận dự án Jica về sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, trồng rau công nghệ cao, xây dựng các mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao nhằm nâng cao giá trị sản phẩm. Đề nghị Sở đề xuất lên tỉnh có cơ chế đặc thù của huyện về xi măng để đảm bảo thực hiện đạt tiêu chí về đường nông thôn của 7 xã của huyện, trên cơ sở tạo điều kiện cho ứng trước xi măng, kinh phí để huyện chủ động thực hiện. 

   

   

  Phí đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Văn Đệ, TUV- Giám đốc. Sở Nông nghiệp và PTNT đánh giá cao về những thành tựu đạt được của huyện Nghi Lộc. Là một huyện có nhiều lợi thế, gần biển, gần thành phố Vinh, có các Khu công nghiệp, địa bàn thuận lợi cho phát triển nông nghiệp. Tập trung sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, mô hình vườn chuẩn, vườn mẫu…đối với chăn nuôi không khuyến khích phát triển chăn nuôi lợn, vì sẽ ảnh hưởng lớn về môi trường; Về công tác phòng cháy chữa cháy rừng, đề nghị huyện chỉ đạo các địa phương, các đơn vị thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng.

   

  Lĩnh vực nông thôn mới, trên cơ sở huyện đã đăng ký về đích huyện nông thôn mới, phải quyết liệt thực hiện. Tập trung 7 xã còn lại chưa đạt các tiêu chí thì phải hoàn thiện trước 30/9/2020 để báo cáo Ban chỉ đạo xây dựng NTM tình. Văn phòng nông thôn mới của tỉnh khâu nối, nghiên cứu, hỗ trợ huyện thực hiện các tiêu chí NTM. Thật quan tâm với cơ sở, các xã về bộ mặt về NTM, đặc biệt là vấn đề môi trường, quy hoạch, xây dựng cơ sở vật chất, văn hóa nông thôn…

   

  Về lĩnh vực thủy lợi: Đề nghị Công ty TNHH 1 thành viên Thủy lợi Nam tập trung kế hoạch nông thôn mới để hỗ trợ thực hiện các tiêu chí liên quan đến thủy lợi. Tập trung nghiên cứu xây dựng dự án chống hạn, xây dựng hệ thống cống thượng nguồn trong hệ thống cống Nghi quang.

   

  Về xi măng làm giao thông nông thôn, ngoài quy định của tỉnh, đề nghị huyện làm tờ trình xinh tỉnh, đồng thời giao cho các xã tiếp tục xin tỉnh theo một kênh khác để đủ xi măng cho địa phương triển khai. Về con người các trạm, Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ tiếp tục làm việc với Sở Nội vụ và UBND tỉnh giải quyết những vướng mắc, khó khăn cho các địa phương.

   

  Cuối cùng đồng chí Giám đốc Sở mong muốn hệ thống chính trị huyện Nghi Lộc tiếp tục nỗ lực, đồng sức, đồng lòng để chỉ đạo thực hiện đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra. Đặc biệt là chương trình mục tiêu QG xây dựng Nông thôn mới./.

   

                                                  Tác giả bài viết: Lâm Duy Thưởng -  Phó phòng QL Kỹ thuật và KHCN

 

Nghe nhạc