Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Công nhận Phòng Xét nghiệm chất lượng nước của Trung tâm nước sinh hoạt và VSMTNT phù hợp với các tiêu chuẩn ISO/ICE 17025:2005
  16/03/2020 16:18
 • Phòng Xét nghiệm chất lượng nước sinh hoạt của Trung tâm nước sinh hoạt và VSMTNT tỉnh Nghệ An đã được Văn phòng công nhận chất lượng - Bộ Khoa học công nghệ Quyết định công nhận Phòng thí nghiệm phù hợp với các tiêu chuẩn ISO/ICE 17025:2005
 • Sau một thời gian tập trung nâng cấp cơ sở vật chất, thiết bị,  đào tạo nâng cao trình độ năng lực, xây dựng hệ thống tổ chức quản lý…. Phòng Xét nghiệm chất lượng nước sinh hoạt của Trung tâm nước sinh hoạt và VSMTNT tỉnh Nghệ An đã được Văn phòng công nhận chất lượng - Bộ Khoa học công nghệ Quyết định công nhận Phòng thí nghiệm phù hợp với các tiêu chuẩn ISO/ICE 17025:2005. Phòng Thí nghiệm được mang mã số VILAS 1248, lĩnh vực hóa học.

   

   

  Kết quả đó khẳng định Phòng xét nghiệm đã đáp ứng về năng lực kỹ thuật, tổ chức quản lývà có thểcung cấp các kết quả thử nghiệm về chất lượng nước sinh hoạt bảo đảm tính pháp lý, với độ tin cậy cao.

   

  Nguồn tin: TTNSH&VSMTNT

 

Nghe nhạc