Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Khuyến Nông Nghệ An với công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn
  30/03/2012 08:30
 • Thực hiện Quyết định 1956/TTgngày 27/11/2009của Thủ tướng Chính phủ về "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" và Quyết định 3846/QĐ.UBND ngày 30/8/2010 UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn (LĐNT) đến năm 2020.
 •           Trung tâm khuyến nông Nghệ An là 1 trong 62 cơ sở dạy nghề của tỉnh được giao chỉ tiêu dạy nghề cho lao động nông thôn năm 2011. Trung tâm đã xác định đây là cơ hội để nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động công tác khuyến nông của tỉnh nhà, nhưng cũng là một nhiệm vụ hết sức nặng nề và quan trọng nhằm tăng cường đầu tư, đảm bảo chính sách thực hiện công bằng xã hội về cơ hội học nghề đối với mọi người lao động nông thôn, khuyến khích, huy động và tạo điều kiện để toàn xã hội tham gia đào tạo nghề cho LĐNT. Từng bước đổi mới và phát triển đào tạo nghề cho LĐNT theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo và tạo điều kiện thuận lợi giúp cho LĐNT tham gia học nghề phù hợp với trình độ học vấn, điều kiện kinh tế và nhu cầu học nghề của nông dân.

   

            Bước đầu, để tiếp cận được hoạt động đào tạo nghề cho LĐNT và đủ điều kiện mở lớp, cấp giấy chứng nhận nghề. Trung tâm đã tiến hành các thủ tục cần thiết để báo cáo về thực trạng, năng lực của Trung tâm đối với việc tham gia dạy nghề cho LĐNT trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét, thẩm định. Ngày 20/9/2011 Sở Lao động Thương binh và XH đã chính thức cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề số 55/GCNĐKDN cho Trung tâm khuyến nông với 11 nghề (Trồng trọt 6 nghề, Chăn nuôi 3 nghề, Lâm nghiệp 1 nghề và Thuỷ sản 1 nghề) và đến ngày 30/12/2011 UBND tỉnh Nghệ An có Quyết định số 5918/QĐ.UBND về việc Đổi tên, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cáu tổ chức và biên chế của Trung tâm khuyến nông, trong đó có bổ sung thêm nhiệm vụ tổ chức các lớp dạy nghề cho LĐNT theo kế hoạch được giao và cấp thẻ học nghề cho học viên. Đây là thủ tục quan trọng mà Trung tâm cần có để đủ điều kiện là cơ sở hoạt động dạy nghề và cấp giấy chứng nhận nghề. Sau gần 01 năm thực hiện, kết quả đào tạo nghề cho LĐNT cơ bản được đánh giá và nhìn nhận như sau:

   

           - Về nguồn nhân lực: Với đội ngũ cán bộ khuyến nông tỉnh, huyện hiện có là 207 cán bộ: Trong đó, 6 Thạc sĩ, 181 cán bộ trình độ đại học, cao đẳng, 20 cán bộ trình độ trung cấp và nhân viên kỹ thuậtđều có đủ năng lực, trình độ và kinh nghiệm làm giảng viên, tập huấn viên trong lĩnh vực chuyển giao các tiến bộ KHKT nói chung và đào tạo nghề cho LĐNT nói riêng. Căn cứ theo Thông tư 30/2010/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh xã hội về việc quy định chuẩn giáo viên, giảng viên dạy nghề thì năm 2011 Trung tâm khuyến nông đã chuẩn hoá, đủ điều kiện cho 55 giáo viên có nghiệp vụ sư phạm và chứng chỉ dạy nghề. Ngoài nguồn giảng viên sẵn có, Trung tâm còn bổ sung thêm giáo viên bằng cách thuê, hợp đồng thêm các cơ quan chuyên môn thuộc ngành nông nghiệp để luôn đảm bảo đáp ứng nguồn nhân lực cho các lớp nghề bình quân 2-3 giáo viên/ 01 lớp nghề.

   

            - Về cơ sở vật chất cho công tác dạy nghề: Bao gồm văn phòng Trung tâm, Trạm chuyển giao thực nghiệm Mường Lống và 20 Trạm khuyến nông huyện cơ bản có trụ sở làm việc, có hội trường, phòng học, trang thiết bị cần thiết cho dạy lý thuyết và thực hành, đáp ứng đủ điều kiện phục vụ đào tạo nghề cho LĐNT.

   

           - Về tài liệu dạy nghề: Năm 2011, Bộ Nông nghiệp và PTNT và Tổng cục Dạy nghề chưa ban hành chương trình chuẩn cho các nghề đào tạo thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nên để có tài liệu dạy nghề, Trung tâm đã căn cứ vào Thông t­ư 31/2010/TT-BLĐTBXH để tiến hành xây dựng chương trình, biên soạn nội dung trên cơ sở nhu cầu nghề của các địa phương, lựa chọn, xác định ưu tiên nghề đào tạo trình sở Nông nghiệp PTNT, Sở Lao động TB XH thẩm định phê duyệt. Cụ thể đã ban hành 11 chương trình, nội dung nghề (Trồng trọt 6 nghề; Chăn nuôi 3 nghề; Lâm nghiệp 1 nghề, Thủy sản 1 nghề). Thời gian đào tạo mỗi nghề được xây dựng từ 1 đến 2,5 tháng/ nghề (tính theo ngày thực dạy).

   

            - Về công tác tuyển sinh và đào tạo nghề: Đây là khâu rất quan trọng, Trung tâm đã phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và XH, Phòng Nông nghiệp và PTNT cấp huyện, UBND các xã, dặc biệt là đội ngũ cán bộ khuyến nông xã, thôn bản (468 KN xã, 5.443 KN thôn bản) để hỗ trợ công tác tuyển sinh, tư vấn trước và sau học nghề, giúp người học nghề xác định lựa chọn đúng nhu cầu, hướng dẫn họ viết đơn xin học nghề và cung cấp các thông tin cần thiết có liên quan. Năm 2011 Trung tâm tuyển sinh ở 17 huyện, Thành, Thị với 10 nghề, 81 lớp, 2.376 học viên tham gia. Tuy nhiên, do phải hoàn thành các thủ tục cần thiết để đủ điều kiện mở lớp và cấp giấy chứng nhận nghề đến đầu tháng 10/2011 mới hoàn thành, nên thời gian còn lại chỉ triển khai dạy nghề được ở 13 huyện, Thành, Thị trên địa bàn tỉnh với 9 nghề, 49 lớp, 1.415 học viên tham gia (trong đó: 612 học viên thuộc đối tượng hộ nghèo, người thuộc diện thu hồi đất, người dân tộc, có công cách mạng [I]; 413 học viên thuộc đối tượng cận nghèo [II]; 390 học viên thuộc đối tượng lao động nông thôn khác [III]). Kết quả đào tạo có 1287/1.415 học viên (828 nữ) được cấp chứng chỉ, đạt 90,8%. trong đó: 64 học viên xếp loại xuất sắc đạt 4,9 %; 251 học viên xếp loại giỏi đạt 19,5 %; 582 học viên xếp loại khá đạt 45,2 %, 343 học viên xếp loại trung bình khá đạt 26,6 %; 47 học viên xếp loại trung bình đạt 3,7 %. Về nội dung và phương pháp giảng dạy được đánh giá là hoàn toàn phù hợp, hấp dẫn người học. Giáo viên đều có đủ năng lực về chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng, có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, nhiệt tình. Trong quá trình giảng dạy đã áp dụng các phương pháp tập huấn mới, tăng cường sự tham gia của học viên. Nội dung thực hành được chú trọng, nhất là việc rèn luyện kỹ năng tay nghề cho người lao động. Học kỹ năng nào thành thạo kỹ năng đó. Các học viên tham gia học tập đầy đủ, đúng đối tượng, thái độ học tập nghiêm túc, tích cực học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm. Sau khoá học các học viên đều nắm vững lý thuyết và thành thạo kỹ năng thực hành, 75 - 85% học viên áp dụng thực hiện ngay được công việc sau học nghề.

   

             Song song với những thành quả đáng ghi nhận, Trung tâm cũng rút ra được những bài học kinh nghiệm sát thực, hữu ích để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đàu tạo nghề cho LĐNT năm 2012 và những năm tiếp theo. Trong đó tiếp tục cần tập trung: Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về tầm quan trọng và ý nghĩa của Đề án đào tạo nghề. Phối hợp chặt chẽ với các Ban, ngành cấp tỉnh, huyện, đặc biệt là UBND các xã và đội ngũ cán bộ khuyến nông cơ sở để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tuyển sinh và dạy nghề. Đào tạo nghề cho LĐNT phải thực sự xuất phát từ nhu cầu của người học, đồng thời phải gắn với quy hoạch phát triển sản xuất, nhu cầu sử dụng lao động theo ngành nghề từng vùng, từng địa phương, gắn với làng nghề, ngành nghề truyền thống hoặc doanh nghiệp để tạo cơ hội việc làm, hỗ trợ phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho người học sau học nghề. Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, tài liệu, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học. Học phải đi đôi với hành, người học phải trực tiếp thực hành và thành thạo kỹ năng sau khoá học. Tổ chức và quản lý tốt các lớp học. Thường xuyên kiểm tra, giám sát và đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo trong và sau khi học nghề...vv.

   

            Như vậy, sau 1 năm Trung tâm khuyến nông Nghệ An tham gia hoạt động đào tạo nghề cho LĐNT theo Quyết định 1956/TTg của Thủ tướng Chính phủ bước đầu đã đạt được những hiệu quả và thành công nhất định. Các cấp các ngành, các địa phương, nhất là hệ thống khuyến nông cần tiếp tục quan tâm, vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa để giúp LĐNT có thêm cơ hội học nghề, nâng cao năng lực, kiến thức phát triển sản xuất, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập kinh tế trên một đơn vị diện tích, chuồng nuôi, góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng đào tạo nghề cho LĐNT./.

   

   

  Nguồn tin: Trung tâm Khuyến nông - Khuyến Ngư

 

Nghe nhạc