Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Hội nghị triển khai thực hiện chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU
  04/03/2020 16:51
 • Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và PTNT, ngày 23/10/2017 Ủy ban Châu Âu (EC) đã cảnh báo "Thẻ vàng" đối với sản phẩm thủy sản khai thác của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Châu Âu vì chưa tuân thủ các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU).
 • Theo Kế hoạch từ ngày 25/5 đến ngày 05/6/2020 đoàn Thanh tra của Tổng vụ các vấn đề về Biển và Thủy sản của Ủy ban Châu Âu tiếp tục sang Việt Nam kiểm tra tình hình triển khai thực hiện các khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU.

   

  Để chuẩn bị cho việc tiếp đón đoàn EC, ngày 28/02/2020 tại Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức Hội nghị "Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định"(IUU).

   

   

  Bộ Nông nghiệp và PTNT và UBND tỉnh chủ trì Hội nghị

   

  Thành phần tham dự, ở Trung ương có đại diện Lãnh đạo một số Bộ, ban ngành là thành viên Ban chỉ đạo quốc gia về IUU (Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ, các Bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương), Tổng cục Thủy sản và một số đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT; Ở địa phương có: lãnh đạo UBND 28 tỉnh, thành ven biển, Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Thủy sản và BQL Cảng cá; Một số đơn vị có liên quan như: VASEP, Hội nghề cá Việt Nam...

   

  Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và PTNT, ngày 23/10/2017 Ủy ban Châu Âu (EC) đã cảnh báo "Thẻ vàng" đối với sản phẩm thủy sản khai thác của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Châu Âu vì chưa tuân thủ các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU). Sau hơn 02 năm các Bộ, ban, ngành vàu UBND 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển triển khai thực hiện các giải pháp chống khai thác IUU theo chức năng, nhiệm vụ được giao, bước đầu đã đạt được một số kết quả tích cực. Tuy nhiên vẫn còn những tồn tại, hạn chế, thách thức đã được Đoàn thanh tra của EC chỉ ra qua 02 đợt kiểm tra tại Việt Nam (lần thứ nhất vào tháng 5/2018, lần thứ 2 vào tháng 11/2019). Đoàn thanh tra của EC đã khuyến nghị 09 nội dung:

   

  + Sửa đổi khung pháp lý để đảm bảo tuân thủ các quy tắc quốc tế và khu vực áp dụng cho việc bảo tồn và quản lý nguồn lợi thủy sản.

   

  + Đảm bảo thực hiện, thực thi có hiệu quả pháp luật quốc gia được sửa đổi, bổ sung tại Luật Thủy sản.

   

  + Tăng cường việc thực thi có hiệu quả các quy tắc quốc tế và các biện pháp quản lý thông qua một chế độ xử phạt đầy đủ được thực thi và theo dõi.

   

  + Khắc phục những thiếu sót đã được xác định trong thanh tra, kiểm soát và giám sát tàu cá đáp ứng được các quy định quốc tế và khu vực và yêu cầu của EC về chứng nhận khai thác.

   

  + Tăng cường quản lý và cải tiến hệ thống đăng ký và cấp pháp khai thác.

   

  + Cân bằng năng lực khai thác và chính sách phát triển tàu cá.

   

  + Tăng cường truy xuất nguồn gốc sản phẩm thủy sản và thực hiện tất cả các bước cần thiết, phù hợp với luật pháp quốc tế để ngăn chặn các sản phẩm thủy sản đánh bắt bất hợp pháp được buôn bán và nhập khẩu vào Việt Nam.

   

  + Tăng cường hợp tác với các quốc gia khác phù hợp với nghĩa vụ quốc tế.

   

  + Đảm bảo tuân thủ các nghĩa vụ thu thập và báo cáo số liệu cho các tổ chức quản lý nghề cá khu vực.

   

   

  Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường và Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định kiểm tra tại cảng cá Quy Nhơn.

   

  Việt Nam hiện đã triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp, thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Hiện, Việt Nam cũng đã tăng cường hợp tác quốc tế với các nước trong khu vực, ký kết đường dây nóng để xử lý các vấn đề trên biển.

   

  Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 02 Chỉ thị, 03 Công điện, 04 quyết định, trong đó giao trách nhiệm chống khai thác IUU cho các Bộ, ban, ngành và UBND 28 tỉnh, thành phố trự thuộc Trung ương ven biển; Ngày 03/8/2018 đa tổ chức Hội nghị đánh giá về tình hình và các giải pháp triển khai thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ do Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng chủ trì. Thành lập Ban chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác IUU do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng làm trưởng ban, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT làm phó trưởng ban thường trực (Quyết định số: 596/QĐ-TTg ngày 20/5/2019).

   

  Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành 14 Quyết định phê duyệt các chương trình, kế hoạch về chống khai thác IUU, 40 văn bản chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương khắc phục các tồn tại về chống khai thác IUU.

   

  Các Bộ, ngành như: Bộ Quốc phòng, Bộ NN&PTNT cũng đã tăng cường đàm phán, hợp tác tìm kiếm các giải pháp tổng thể nhằm đáp ứng các khuyến nghị của EC. Luật Thủy sản 2017 cũng đã dần hoàn thiện để làm cơ sở pháp lý quan trọng đối với nhóm khuyến nghị liên quan đến việc thực thi pháp luật trên biển.

   

                                                        

  Đại biểu các tỉnh kiểm tra tại cảng cá

   

  UBND 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã xây dựng kế hoạch, Nghị quyết, Chỉ thị để triển khai Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13/12/2017, các Công điện số: 732/CĐ-TTg ngày 28/5/201/; số 1275/CĐ-TTg ngày 19/9/2018 của  Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 27/QĐ-TTg ngày 05/01/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT; Thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh, thành về IUU. 28 địa phương ven biển đã thành lập các Văn phòng thanh tra, kiểm tra, kiểm soát tại các cảng cá, triển khai các thông tư, nghị định hướng dẫn, qua đó kiểm soát tàu cá, sản lượng hải sản phục vụ cho việc truy xuất nguồn gốc, thu nộp nhật ký khai thác.

   

  Tại Hội nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT đã nghe và tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của các tỉnh, thành về công tác khắc phục các khuyến nghị của EC. Kết luận tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Xuân Cường giao Tổng cục thủy sản tổng hợp và trả lời ý kiến của các địa phương; Đồng thời nhấn mạnh việc thực hiến các khuyến nghị của EC cả hệ thống chính trị phải vào cuộc quyết liệt đề hạn chế tối đa tàu cá vi phạm; 28 tỉnh thành ven biển phải hoàn thành việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trước ngày 01/4/2020; Công tác quản lý Cảng cá phải thực hiện nghiêm túc việc kê, khai rõ ràng, đúng số liệu về tàu cập cảng, sản lượng cá....; Các tỉnh, thành phải làm tốt hơn nữa trách nhiệm của mình, cần có cơ chế, chính sách của địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ về IUU; UBND các tỉnh, thành phải rà soát, xây dựng kế hoạch, kịch bản chi tiết việc tiếp đón đoàn EC tại tỉnh. Khẩn trương khắc phục các tồn tại theo khuyến nghị của EC về IUU; Bộ Nông nghiệp và PTNT rà soát, đánh giá cơ cấu ngành thủy sản, tăng về giá trị (chế biến thủy sản), ưu tiên phát triển về NTTS (nuôi hải sản ở xa tránh chồng lấn, nuôi một số đối tượng khác như rau câu, rong, tảo...)./.

   

  Lê Hồng Trung-phòng Quản lý kỹ thuật và KHCN

 

Nghe nhạc