Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Quy định về cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá
  14/01/2020 18:43
 • Có nhà xưởng, trang thiết bị; bộ phận giám sát, quản lý chất lượng và đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật tối thiểu theo quy định tại Nghị định 26/2019/NĐ-CP.
 • Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản; theo đó Quy định về cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá;cụ thể như sau:

   

   

  Phân loại cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá

   

  Cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá gồm:

  Cơ sở loại I: Đóng mới, cải hoán tất cả các loại tàu cá theo vật liệu vỏ.

  Cơ sở loại II: Đóng mới, cải hoán tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 24 mét theo vật liệu vỏ.

  Cơ sở loại III: Đóng mới, cải hoán tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 15 mét theo vật liệu vỏ.

   

  Điều kiện cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá

  Có nhà xưởng, trang thiết bị; bộ phận giám sát, quản lý chất lượng và đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật tối thiểu theo quy định tại Nghị định 26/2019/NĐ-CP.

  Có giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương (đối với cơ sở loại I, loại II); có quy trình công nghệ theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu cá (đối với cơ sở loại III)./.

   

   

  NGUỒN: PHÒNG QUẢN LÝ TÀU CÁ & CSDVHCNC - CHI CỤC THỦY SẢN

 

Nghe nhạc