Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Lễ bàn giao các trạm về UBND cấp huyện quản lý để thành lập Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp cấp huyện
  31/12/2019 14:42
 • Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức lễ ký kết bàn giao 21 Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, 21 Trạm Chăn nuôi và Thú y, 21 Trạm Khuyến nông và 6 Ban Phát triển nông thôn miền núi trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT về UBND cấp huyện quản lý.
 • Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCHTW Khóa XII về “ Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW về” Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập” và Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/04/2015 của Bộ Chính trị về “Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”; Kế hoạch số 111-KH/TU ngày 02/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH TW Đảng khóa XII, Đề án 09-ĐA/TU ngày 18/4/2018 của Tỉnh ủy về “sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Nghệ An giai đoạn 2018 – 2021 và những năm tiếp theo”; Quyết định 2146/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh Nghệ An Phê duyệt Đề án “Sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ CB, CC, VC Sở Nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2018 – 2021 và những năm tiếp theo”; Quyết định số 5301/QĐ-UBND  ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Nghệ An Chuyển giao các Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm Khuyến nông, Ban Phát triển nông thôn miền núi trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT về UBND cấp huyện quản lý.

   

  Vào sáng ngày 27 tháng 12 năm 2019, tại Hội trường cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức lễ ký kết bàn giao 21 Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, 21 Trạm Chăn nuôi và Thú y, 21 Trạm Khuyến nông và 6 Ban Phát triển nông thôn miền núi trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT về UBND cấp huyện quản lý. Tham gia buổi lễ có đại diện lãnh đạo và các phòng ban liên quan của Sở Nông nghiệp và PTNT,  Sở Nội vụ, Sở Tài chính và UBND 21 huyện, thành phố, thị xã và các chi cục, Trung tâm khuyến nông.

   

  Đồng chí Nguyễn Văn Lập – Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT thay mặt lãnh đạo Sở phát biểu khai mạc hội nghị và đánh giá quá trình triển khai các chủ trương của Trung ương Đảng, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về việc hợp nhất các trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi và Thú y, Khuyến nông, Ban Phát triển nông thôn miền núi thành Trung tâm dịch vụ nông nghiệp cấp huyện. Hội nghị đã nghe đại diện lãnh đạo một số huyện nêu ý kiến những băn khoăn, vướng mắc về vấn đề chuyển giao các trạm, nhất là về nhân sự đối với các hợp đồng tự trang trãi. Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Nội vụ đã giải trình một số vấn đề liên quan đến việc bàn giao các trạm.

   

   

  Tại buỗi lễ, đại diện Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, các Chi cục: Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Phát triển nông thôn, Trung tâm Khuyến nông và Lãnh đạo UBND 21 huyện, thành phố, thị xã đã ký kết bàn giao các trạm nông nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT về UBND cấp huyện quản lý dưới sự chứng kiến của đại diện Sở Nội vụ và Sở Tài Chính.

   

  Sau khi tiếp nhận các Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi và Thú y, Khuyến nông, Ban Phát triển nông thôn miền núi từ Sở Nông nghiệp và PTNT. UBND các huyện, thành phố, thị xã sẽ tiến hành xây dựng đề án thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp cấp huyện để trình Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Nội vụ xem xét, thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt và đi vào hoạt động trong Quý I/2020.

   

  Phan Quang Tiến - Phòng TCCB Sở

Tin tức khác

 

Nghe nhạc