Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • 21. Xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác trong nước (theo yêu cầu)
  25/12/2019 09:39
 •  
 • 1

  Tên thủ tục

  Thủtụcxácnhậnnguyên liệu thủysảnkhaithác

  2

  Trình tự thực hiện

   

  Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: Trách nhiệm của chuyên viên phụ trách bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

  Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị xác nhận thủy sản khai thác tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  các BQL cảng cá: Cửa Hội (địa chỉ: xã Nghi Hải – TX Cửa Lò) hoặc Lạch Vạn (địa chỉ: xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu) hoặc Lạch Quèn (địa chỉ: Xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu), nơi tàu cá đã bốc dỡ thủy sản qua cảng, vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 trong giờ hành chính;Chuyên viên trực tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ cho tổ chức/ cá nhân.


  - Thành phần hồ sơ gồm:

  Giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác. Mẫu số 01 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 21/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2018đã kê khai đầy đủ thông tin.

  - Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

  - Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ, BQL cảng cá tiếp nhận hồ sơ thẩm định thông tin đề nghị xác nhận về khối lượng, thành phần loài thủy sản bốc dỡ tại cảng với Sổ theo dõi tàu cá cập cảng bốc dỡ thủy sản, vùng và thời gian khai thác với hành trình của tàu trong hệ thống giám sát tàu cávà cấp Giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác theo Mẫu số 01 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này. Trường hợp không cấp giấy xác nhận, BQL cảng cá trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  Trường hợp chưa xác nhận hết khối lượng nguyên liệu thủy sản trong Giấy biên nhận thủy sản bốc dỡ qua cảng, BQL cảng cá trả lại bản chính Giấy biên nhận thủy sản bốc dỡ qua cảng đã ghi khối lượng nguyên liệu còn lại cho tổ chức, cá nhân đề nghị.

  Bước 2. Thẩm định hồ sơ: Trách nhiệm của BQL cảng cá, nơi tàu cá đã bốc dỡ thủy sản qua cảng

  Cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và tiến hành kiểm tra, thẩm định hồ sơ trên cơ sở các nội dung quy định tại Luật Thuỷ sản: Ban hành ngày 21/11/2017; Thông tư 21/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018  của Bộ nông nghiệp và PTNT về Quy định ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai thác thủy sản; công bố cảng cá chỉ định xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp; xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác; Và các văn bản liên quan khác.

  Trường hợp nội dung hồ sơ cần bổ sung thông tin hoặc giấy tờ liên quan, chuyên viên thẩm định báo cáo Lãnh đạo phòng và gửi thông báo đến tổ chức/cá nhân để giải trình hoặc bổ sung các thủ tục cần thiết. Mẫu BM.TCHC.00.02.

  Sau khi hoàn tất các thủ tục, chuyên viên thẩm định dự thảo giấy phép trình Lãnh đạo phòng xem xét.

  Bước3.Kiểmtra: Tráchnhiệmcủa BQL cảng cá

  Căncứcácquyđịnhhiệnhành; Lãnhđạokiểmtrahồsơ chứng nhận, xác nhận thủy sản khai thác và ký nháycácvănbảnliênquannếuhồsơ đảmbảotínhpháplý. Trườnghợpcầnbổsung, chỉnhsửachuyểnchuyênviênhoànthiện.

  Bước4. Phê duyệt: TráchnhiệmLãnhđạoBQL cảng cá

  Trêncơ sởhồsơ đã đượccán bộthẩmđịnh. LãnhđạoCảng cáxemxétvà phê duyệthồsơxác nhận thủy sản khai thác chotổchức/cá nhânkhihồsơ đảmbảotínhpháplý. Trườnghợptừchốixác nhậnthủysản khai thácphảitrảlờibằngvănbảnvà nêurõ lý do.

  Bước5. Trảkếtquả: Tráchnhiệmchuyênviênthẩmđịnh/ Bộphậntiếpvà trảkếtquả

  - ChuyênviênthẩmđịnhtiếpnhậnkếtquảtừLãnhđạoCảng cávàosổvà saogửicácvănbảnđếncácđơnvịliênquanvà chuyểnBộphậntiếpnhậnvà trảkếtquảđểtrảkếtquảchotổchức/cá nhân.

  - Yêucầutổchức, cá nhânkhiđếnnhậnkếtquảnộplạigiấyhẹn, nhậnkếtquảvà ký vàosổgiaonhậntheoquyđịnh. 

  Bước6: Lưuhồsơ:

  Hồsơ xác nhận thủy sản khai thác đượctổnghợplưutạiBan quản lý cảng cávà đơnvịliênquantheoquyđịnh.

  3

  Cách thức thực hiện

  - Trực tiếp tại Ban quản lý Cảng cá: Cửa Hội (địa chỉ: xã Nghi Hải – TX Cửa Lò) hoặc Lạch Vạn (địa chỉ: xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu) hoặc Lạch Quèn (địa chỉ: Xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu)

  - Qua hệ thống bưu chính;

  4

  Hồ sơ của thủ tục

   

  * Thànhphầnhồsơ gồm:

  - Hồsơ xácnhậnnguyênliệuthủysảnkhaithác:

  a) Giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác theo Mẫu số 01 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 21/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2018đã kê khai đầy đủ thông tin;

  b) Bản chính Giấy biên nhận thủy sản bốc dỡ qua cảng đã được tổ chức quản lý cảng cá cấp, trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng thì nộp bản sao chụp.

  -Sốlượnghồsơ: 01(bộ).

  5

  Thời hạn giải quyết

  - 02ngày làm việc,kể từ ngày nhận hồ sơ.

  6

  Đối tượng thực hiện

  Tổ chức hoặc cá nhân

  7

  Cơ quan thực hiện

  Các Ban Quản lý cảng cá đủ tiêu chuẩn thụ lý hồ sơ như: Cửa Hội (địa chỉ: xã Nghi Hải – TX Cửa Lò); Lạch Vạn (địa chỉ: xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu); Lạch Quèn (địa chỉ: Xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu)

   

  8

  Kết quả thực hiện

  Giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác

  9

  Lệ phí

  150.000 đồng +(số tấn thủy sản x 15.000 đồng/tấn) Tối đa 700.000 đ/lần.

  10

  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

  a) Giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác theo Mẫu số 01 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 21/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2018đã kê khai đầy đủ thông tin;

  b) Bản chính Giấy biên nhận thủy sản bốc dỡ qua cảng đã được tổ chức quản lý cảng cá cấp, trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng thì nộp bản sao chụp.

  11

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện

  Không quy định

  12

  Cơ sở pháp lý

  - Luật Thủy sản ngày 21/11/2017;

  - Nghị định 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thủy sản;

  - Thông tư 21/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai thác thủy sản; công bố cảng cá chỉ định xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác; danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp; xác nhận ngồ gốc thủy sản khai thác do Bộ trưởng bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành;

  - Thông tư số 118/2018/TT-BTC ngày 28/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp quản lý, sử dụng phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản; lệ phí cấp phép khai thác, hoạt động thủy sản.

   

Tin tức khác

 

Nghe nhạc