Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • 20. Thủ tục Đăng ký mã số cơ sở nuôi, trồng các loại động vật rừng, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm II và động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc phụ lục II CITES (đối với các loài thủy sinh)
  25/12/2019 09:38
 •  
 • 1

  Tên thủ tục

  Thủ tục Đăng ký mã số cơ sở nuôi, trồng các loại động vật rừng, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm II và động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc phụ lục II CITES

  2

  Trình tự thực hiện

   

  Bước 1: Tổchức, cá nhânnộphồsơ đăng ký mã số cơ sở nuôi, trồng các loại động vật rừng, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm II và động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc phụ lục II CITES (đối với các loài thủy sinh)trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng (cơ chế một cửa, dịch vụ công trực tuyến, phần mềm điện tử, email, fax) về ChicụcThủysảnNghệAn, địa chỉ: Số 80 – đường Ngô Sỹ Liên, Tp Vinh, Nghệ An, vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 trong giờ hành chính; Email: vanthucctsna@gmail.com

  Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân cần chuẩn bi hồ sơ đầy đủ theo quy định.

  Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

  - Khi nhận được hồ sơ của các cá nhân/tổ chức đề nghị cáp Mã số, Bộ phận tiếp nhận vào sổ tiếp nhận hồ sơ, viết phiếu hẹn trả kết quả.Bước 3: Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ

  Chi cục Thủy sản Nghệ An kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ trong thời hạn 03 ngày: Nếu hồ sơ chưa hợp lệ Chi cục Thủy sản có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

  Bước 4: Thẩm định

  Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Chi cục Thủy sản có trách nhiệm cấp mã số. Trường hợp cần kiểm tra thực tế các điều kiện nuôi, trồng quy định tại Điều 14, Điều 15 Nghị định 06/2019/NĐ-CP, Chi cục Thủy sản phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện, nhưng thời hạn cấp không quá 30 ngày;

  Bước 5:Trả kết quả

  Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nhận một (01) Giấy cấp mã số cơ sở nuôi các loài động vật hoang dã nguy cấp, Phụ lục II CITES gốc vào giờ hành chính các ngày trong tuần tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (nơi đã nộp hồ sơ). Trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người ủy quyền.

  - Bước 6: Gửi thông tin Mã số cơ sở về Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam để đăng tải mã số đã cấp lên cổng thông tin điện tử của Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam. (01 ngày)

   

  Bước7: Lưuhồsơ.

  Hồsơ cấpmã số cơ sở nuôi, trồng các loại động vật rừng, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm II và động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc phụ lục II CITESđượctổnghợplưutạiChi cụcthủysảnvà đơnvịliênquantheoquyđịnh.

  3

  Cách thức thực hiện

  + Nộp trực tiếp;

  + Nộp qua đường bưu điện;

  + Nộp trực tuyến tại địa chỉ: http://dichvucong.nghean.gov.vn.

  4

  Hồ sơ thủ tục

   

  - Tên thành phần hồ sơ:

  + Đề nghị cấp mã số cơ sở nuôi, trồng theo Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ;

  + Bản chính phương án nuôi theo Mẫu số 06, tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ;

  - Số lượng bộ hồ sơ:  01 bộ

  5

  Thời hạn giải quyết

  Không kiểm tra thực tế 05 ngày; Kiểm tra thực tế tối đa 30 ngày

  6

  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

  Tổ chức, cá nhân

  7

  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

  - Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Chi cục Thủy sản

  - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản

  - Cơ quan phối hợp: Chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan

  8

  Kết quả thực hiện

  - Giấy cấp mã số cơ sở nuôi các loài động vật hoang dã nguy cấp, Phụ lục II CITES

  9

  Phí, lệ phí

  Không

  10

  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

  - Đề nghị cấp mã số cơ sở nuôi, trồng theo Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ

  11

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện

   

  12

  Cơ sở pháp lý

  - Luật Thủy sản ngày 21/11/2017;

  - Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp quý hiếm và thực thi công ước về buôn bán quốc tế các loại động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp.

   

Tin tức khác

 

Nghe nhạc