Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • 17.Thủ tục xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp và các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên.
  25/12/2019 08:49
 •  
 • 1

  Tên thủ tục

  Thủ tục xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp và các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên

  2

  Trình tự thực hiện

   

  Bước1: Tổchức, cá nhânnộphồsơ xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp và các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng (cơ chế một cửa , dịch vụ công trực tuyến, phần mềm điện tử, email, fax) về ChicụcThủysảnNghệAn, địa chỉ: Số 80 – đường Ngô Sỹ Liên, Tp Vinh, Nghệ An, vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ 6 hàng tuần trong giờ hành chính;Email: vanthucctsna@gmail.com.

  Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ

  Khi nhận được hồ sơ của các cá nhân/tổ chức đăng ký, Lãnh đạo Chi cục Thủy sản giao trách nhiệm cho phòng Nuôi trồng thủy sản kiểm tra, xem xét và hướng dẫn cơ sở bổ sung những nội dung còn thiếu hoặc chưa đúng quy định.

  - Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: Cán bộ giải quyết thủ tục hành chính kiểm tra thành phần hồ sơ và trả lời ngay khi tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ;

  - Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng: Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, cán bộ giải quyết thủ tục hành chính xem xét tính đầy đủ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì thông báo cho tổ chức, cá nhân biết để bổ sung.

  Bước3. Kiểm tra hồ sơ và cấp giấy xác nhận loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp và các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên.

  - Cấp giấy xác nhận nguồn gốc: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Chi cục Thủy sản tổ chức kiểm tra và cấp giấy xác nhận nguồn gốc, trường hợp không cấp giấy xác nhận nguồn gốc phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.

  - Cấp giấy xác nhận nguồn gốc mẫu vật loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm được khai thác từ tự nhiên trước thời điểm quy định cấm khai thác có hiệu lực: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chi cục Thủy sản thực hiện kiểm tra, xác minh hồ sơ và cấp Giấy xác nhận nguồn gốc theo Mẫu số 35.NT ( Phụ lục III Nghị định số 26/2019/NĐ-CP); trường hợp không cấp Giấy xác nhận nguồn gốc phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do

  Bước4. Trảkếtquả, thulệphí:

  - Trả kết quả trực tiếp tại Chi cục Thủy sản hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng.

  - Tổ chức, cá nhân nộp phí, lệ phí theo quy định hiện hành.

  Bước5: Lưuhồsơ.

  - Hồsơđề nghị cấp giấy xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp và các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên lưutạiChi cục Thủysảnvà đơnvịliênquantheoquyđịnh. .

  3

  Cách thức thực hiện

  + Nộp trực tiếp;

  + Nộp qua đường bưu điện;

  + Nộp trực tuyến tại địa chỉ: http://dichvucong.nghean.gov.vn.

  4

  Hồ sơ của thủ tục

   

  * Thành phần hồ sơ gồm:

  - Cấp giấy xác nhận nguồn gốc:

  + Đơn đăng ký xác nhận nguồn gốc theo Mẫu số 32.NT (Phụ lục III nghị định số 26/2019/NĐ-CP);

  + Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với trường hợp có sử dụng tàu cá để khai thác thủy sản;

  + Văn bản chấp thuận khai thác loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm;

  + Hợp đồng thuê tàu cá đối với trường hợp tổ chức, cá nhân được cấp Văn bản chấp thuận khai thác loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm sử dụng tàu cá để khai thác nhưng không phải là chủ tàu;

  + Báo cáo khai thác thủy sản, nhật ký khai thác thủy sản.

  - Cấp giấy xác nhận nguồn gốc mẫu vật loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm được khai thác từ tự nhiên trước thời điểm quy định cấm khai thác có hiệu lực:

  + Đơn đăng ký xác nhận nguồn gốc theo Mẫu 32.NT (Phụ lục III nghị định số 26/2019/NĐ-CP);

  + Tài liệu chứng minh nguồn gốc mẫu vật khai thác từ tự nhiên có xác nhận của Tổ chức quản lý cảng cá hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh tại thời điểm khai thác;

  + Hợp đồng mua, bán, cho, tặng có công chứng tại thời điểm mua, bán, cho, tặng đối với trường hợp tổ chức, cá nhân không phải là người trực tiếp khai thác;

  * Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

  5

  Thời hạn giải quyết

  Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ: 03 ngày đối với cấp giấy xác nhận nguồn gốc; 07 ngày đối với Cấp giấy xác nhận nguồn gốc mẫu vật loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm được khai thác từ tự nhiên trước thời điểm quy định cấm khai thác có hiệu lực.

  6

  Đối tượng thực hiện TTHC

  Tổ chức hoặc cá nhân

  7

  Cơ quan thực hiện

  Chi cục Thủy sản Nghệ An

  8

  Kết quả thực hiện

  Giấy xác nhận loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp và các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên. (Mẫu 35.NT Phụ lục III Nghị định 26/2019/NĐ-CP)

  9

  Lệ phí

  Theo quy định hiện hành của Nhà nước

  10

  Tên mẫu đơn

  Đơn đề nghị xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước về buôn bán quốc tế động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; loài thủy sản nguy cấp, quý (Mẫu số 32.NT Phụ lục III Nghị định 26/2019/NĐ-CP);

  11

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện

   

  12

  Cơ sở pháp lý

  - Luật Thủy sản ngày 21/11/2017;

  - Nghị định 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thủy sản.

  13

  Liên hệ

  Họ và tên: Phòng Nuôi trồng thủy sản

  Email: nuoitrongthuysanna@gmail.com

  SĐT: 02383.560.296

   

Tin tức khác

 

Nghe nhạc