Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • 16. Thủ tục xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp và các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có nguồn gốc từ nuôi trồng.
  25/12/2019 08:33
 •  
 • 1

  Tên thủ tục

  Thủ tục xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp và các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có nguồn gốc từ nuôi trồng.

  2

  Trình tự thực hiện

   

  Bước1: Tổchức, cá nhânnộphồsơ đềnghịxác nhận trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng (cơ chế một cửa của tỉnh, dịch vụ công trực tuyến, phần mềm điện tử, email, fax) về ChicụcThủysảnNghệAn, địa chỉ: Số 80 – đường Ngô Sỹ Liên, Tp Vinh, Nghệ An, vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ 6 hàng tuần trong giờ hành chính;Email: vanthucctsna@gmail.com.

  Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ

  - Khi nhận được hồ sơ của các cá nhân/tổ chức đề nghị xác nhận, Lãnh đạo Chi cục Thủy sản giao trách nhiệm cho phòng Nuôi trồng thủy sản kiểm tra, xem xét và hướng dẫn cơ sở bổ sung những nội dung còn thiếu hoặc chưa đúng quy định.

  + Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: Chuyên viên giải quyết thủ tục hành chính kiểm tra thành phần hồ sơ và trả lời ngay khi tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ;

  + Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng: Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, chuyên viên giải quyết thủ tục hành chính xem xét tính đầy đủ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì thông báo cho tổ chức, cá nhân biết để bổ sung.

  Bước3.Thành lập đoàn kiểm tra

   Sau khi nhận đủ hồ sơ,  phòng Nuôi trồng thủy sản tham mưu Quyết định thành lập đoàn kiểm tra, đồng thời thống nhất với cơ sở nội dung, thời gian, địa điểm kiểm tra.

  Bước4.Kiểm tra tại cơ sở và Cấp giấy xác nhận

  - Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chi cục Thủy sản Nghệ An thực hiện kiểm tra thực tế tại cơ sở nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo loài thủy sản (nếu cần) và cấp Giấy xác nhận nguồn gốc theo Mẫu số 34.NT (theo Phụ lục III kèm theo nghị định số 26/2019/NĐ-CP);

  - Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận, Chi cục Thủy sản có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

  Bước5. Trảkếtquả, thulệphí:

  - TrảkếtquảtrựctiếptạiChicụcThủysảnhoặcgửiquadịchvụbưuchínhhoặcquamôitrườngmạng.

  - Tổchức, cá nhânnộpphí, lệphí theoquyđịnhhiệnhành.

  Bước6: Lưuhồsơ.

  - Hồsơ xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp và các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có nguồn gốc từ nuôi trồngđượctổnghợplưutạiChi cục Thủy sản vàđơnvịliênquantheoquyđịnh.

  3

  Cách thức thực hiện

  + Nộp trực tiếp;

  + Nộp qua đường bưu điện;

  + Nộp trực tuyến tại địa chỉ: http://dichvucong.nghean.gov.vn.

  4

  Hồ sơ của thủ tục

   

  * Thành phần hồ sơ gồm:

  + Đơn đăng ký xác nhận nguồn gốc loài thủy sản theo Mẫu số 32.NT (theo Phụ lục III kèm theo nghị định số 26/2019/NĐ-CP)

  + Giấy xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp hoặc loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm khai thác từ tự nhiên đối với trường hợp sử dụng cá thể có nguồn gốc từ tự nhiên để nuôi sinh trưởng, nuôi sinh sản và trồng cấy nhân tạo;

  +Tài liệu chứng minh cá thể có nguồn gốc từ sau xử lý tịch thu theo quy định của pháp luật trong trường hợp sử dụng cá thể có nguồn gốc từ sau xử lý tịch thu để nuôi sinh trưởng, nuôi sinh sản và trồng cấy nhân tạo;

  + Tài liệu nhập khẩu mẫu vật đối với trường hợp sử dụng mẫu vật có nguồn gốc từ nhập khẩu để nuôi sinh trưởng, nuôi sinh sản và trồng cấy nhân tạo;

  + Sổ theo dõi quá trình nuôi sinh trưởng, sinh sản và trồng cấy nhân tạo đối với loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm theo Mẫu số 33.NT (theo Phụ lục III kèm theo nghị định số 26/2019/NĐ-CP). Các loài thủy sản thuộc Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý thực vật, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

  * Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

  5

  Thời hạn giải quyết

  07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

  6

  Đối tượng thực hiện TTHC

  Tổ chức hoặc cá nhân

  7

  Cơ quan thực hiện

  Chi cục Thủy sản Nghệ An

  8

  Kết quả thực hiện

  Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản

  9

  Lệ phí

  Không

  10

  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

  - Mẫu số 32.NT (theo Phụ lục III kèm theo nghị định số 26/2019/NĐ-CP);

  - Mẫu số 33.NT (theo Phụ lục III kèm theo nghị định số 26/2019/NĐ-CP);

  11

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện

   

  12

  Cơ sở pháp lý

  - Luật Thủy sản ngày 21/11/2017;

  - Nghị định 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thủy sản.

  13

  Liên hệ

  Họ và tên: Phòng Nuôi trồng thủy sản

  Email: nuoitrongthuysanna@gmail.com

  SĐT: 02383.560.296

   

Tin tức khác

 

Nghe nhạc