Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Hội nghị cán bộ công chức, người lao động Cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2020
  23/12/2019 15:04
 • Sáng ngày 23/12/2019 Cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị cán bộ Công chức, người lao động năm 2019
 • Sáng ngày 23/12/2019 Cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị cán bộ Công chức, người lao động năm 2019. Tham dự chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Tỉnh ủy viên Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, đồng chí Phú Văn Lĩnh – Chủ tịch Công đoàn Ngành, Chủ trì Hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Lập – Phó Giám đốc Sở, đồng chí Nguyễn Xuân Hùng – Chánh Văn phòng và đồng chí Ngô Hoàng Khanh – Chủ tịch Công đoàn cơ quan Sở.; tham dự Hội nghị có các đồng chí cán bộ công chức và người lao động trong Cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT.

   

  Tại Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Xuân Hùng – Chánh Văn phòng đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020; đồng chí: Trần Thị Anh Liên đã trình bày báo cáo tài chính năm 2019; đồng chí Ngô Vĩnh Sơn – Phó Chánh thanh tra trình bày báo cáo công tác thanh tra năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

   

  Tại Hội nghị cũng đã nghe ý kiến phát biểu, thảo luận của các phòng đối với hoạt động của Cơ quan trong năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

   

   

  Chỉ đạo Hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Đệ – Giám đốc Sở ghi nhận những kết quả mà trong một năm qua ngành Nông nghiệp và PTNT đã đạt được, đồng thời đồng chí cũng nêu lên một số tồn tại cần phải chấn chỉnh. Đồng chí nhấn mạnh: Để nhiệm vụ công tác năm 2020 hoàn thành tốt mỗi cán bộ công chức cần phải tự nâng cao ý thức, nhận thức không những về chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng công việc mà về cả đạo đức lối sống; cần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, kiểm tra, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, tăng cường phối hợp với các ngành, địa phương áp dụng nhiều hơn nữa các ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ cao, nâng cao thu nhập cho cán bộ công chức.

   

  Tại Hội nghị đã bầu lại Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020 - 2025.

   

  Nguồn tin: Văn phòng Sở

Tin tức khác

 

Nghe nhạc