Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Chương trình công tác tháng 12 năm 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT
  09/12/2019 18:43
 •  
 • Trọng tâm công tác:

  - Tiếp tục chỉ đạo triển khai Kế hoạch sản xuất vụ Đông năm 2019;triển khai Đề án sản xuất vụ Xuân 2020; tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại trên cây trồng. Tập trung phát triển đàn vật nuôi, phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch tả lợn Châu Phi;

  - Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ phát triển rừng, chi trả dịch vụ môi trường rừng, kiểm soát, xử lý kịp thời việc khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép;

  - Tiếp tục triển khai Nghị định 67/2014/NĐ-CP, kiểm tra theo dõi tình hình vùng nuôi, con giống; tiếp tục công tác đăng ký đăng kiểm, thông tin dự báo ngư trường, kiểm tra tàu cá và tiếp tục chỉ đạo thực hiện IUU tại các địa phương;

  - Theo dõi nguồn nước, điều tiết phục vụ sản xuất, bảo đảm an toàn hồ đập, PCLB; đôn đốc, chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tại các địa phương; kiểm tra chỉ đạo tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh triến độ thực hiện các dự án xây dựng cơ bản,...

  - Tập trung thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới 2019, chương trình 135, 30a, phát triển HTX, liên kết sản xuất,...

  - Tiếp tục công tác kiểm tra an toàn thực phẩm, chất lượng vật tư nông nghiệp,  triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra hành chính theo kế hoạch;

  - Tiếp tục thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh cải cách hành chính, làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo...

   

  NGÀY/THỨ

  NỘI DUNG

  PHÂN CÔNG CHUẨN BỊ

  CHỦ TRÌ

  ĐỊA ĐIỂM

  1

  CN

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  2

  Thứ 2

  Sáng:Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức chạy quyền

  Phòng TCCB

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  VP UBND tỉnh

  Sáng:Làm việc với Đoàn tỉnh Quảng Ninh

  Phòng KHTC

  VPUBND tỉnh

  Sáng: Làm việc với Cảng Lạch Cờn

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Cảng Lạch Cờn

  Chiều:làm việc với Đoàn chuyên gia Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) đến làm việc tại Nghệ An về định hướng hợp tác về phát triển chuỗi giá trị thực phẩm

  Phòng QLKT&KHCN

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  VP UBND tỉnh

  Họp nghe Đề án nông nghiệp công nghệ cao

  Phòng KHTC

  Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

   

  3

  Thứ 3

  Làm việc về Nông thôn mới

  VP Điều phối Nông thôn mới

  Đ/c: Nguyễn Văn Đệ

  Hà Nội

  Sáng:Làm việc với Đoàn Kopia Hàn Quốc

  Phòng QLKT&KHCN

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  H. Diễn Châu

   

  Chiều:Đi kiểm tra sản xuất cam

  H. Anh Sơn

  H. Thanh Chương

  Tiếp xúc cử tri

  Phòng KHTC

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  TX.Hoàng Mai

   H.Quỳnh Lưu

  4

  Thứ 4

  Tiếp xúc cử tri

  Phòng KHTC

  Đ/c: Nguyễn Văn Đệ

  H.Yên Thành

  Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đi kiểm tra dự án Bản Mồng

  Phòng QLXDCT, BQL Dự án Bản Mồng

  Đ/c: Nguyễn Văn Đệ

  Các huyện

  Họp Dự án tại Lào Cai

   

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Lào Cai

  Chiều: 14h: Họp CBCC lấy phiếu tín nhiệm BCH

  VP Đảng ủy

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  HTT3- VP Sở

  Chiều: 14h30: Làm việc với Đoàn Thanh tra tỉnh

  Văn phòng Sở

  HTT2 – VP Sở

  Đi công tác kiểm tra rừng

  Phòng QLKT&KHCN

  Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

  Tương Dương

  5

  Thứ 5

  Sáng:Công bố Quyết định Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT

  Văn phòng Sở

  Lãnh đạo Sở

  HTT3 – VP Sở

  Chiều:Họp UBND tỉnh

  BQLDA FMCR

  Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

  UBND tỉnh

  Họp Dự án tại Lào Cai (tiếp)

   

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Lào Cai

  6

  Thứ 6

   

  PCT UBND tỉnh cùng đi kiểm tra sản xuất, dịch bệnh, đánh bắt cá bất hợp pháp

  Phòng QLKT&KHCN, Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  Các huyện

  Hội thảo/ tập huấn quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão

  (từ ngày 6/12-7/12)

  Chi cục Thủy sản, BQL Cảng cá

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Hà Nội

  Họp với  Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

   

  Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

  TP Vinh

  Chiều:Họp BCH Đảng bộ Sở

  VP Đảng ủy

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  HTT2 – VP Sở

  7

  Thứ 7

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  8

  CN

  Đón nông thôn mới

  VP Điều phối Nông thôn mới

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  Xã Diễn Đồng, h. Diễn Châu

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  9

  Thứ 2

  Chiều:Hội thảo công tác cải cách hành chính tỉnh Nghệ An

  Phòng TCCB

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  Trưởng phòng TCCB (dự)

  Có GM riêng

  10

  Thứ 3

  Họp Hội đồng nhân dân tỉnh

  Phòng KHTC

  Các đồng chí Lãnh đạo Sở

  Có giấy mời riêng

  Kiểm tra Lạch Quyèn, Lạch Vạn Về IUU

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  H.Quỳnh Lưu

  H.Diễn Châu

  11

  Thứ 4

  Họp Hội đồng nhân dân tỉnh (tiếp)

  Phòng KHTC

  Các đồng chí Lãnh đạo Sở

  Có giấy mời riêng

  Kiểm tra Lạch Quyèn, Lạch Vạn Về IUU

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  H.Quỳnh Lưu

  H.Diễn Châu

  Chiều:Tổng kết công tác Đảng bộ Sở

  VP Đảng ủy

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  HTT2 – VP Sở

  12

  Thứ 5

   

  Họp Hội đồng nhân dân tỉnh (tiếp)

  Phòng KHTC

  Các đồng chí Lãnh đạo Sở

  Có giấy mời riêng

  Sáng:Hội nghị tổng kết công tác Lâm nghiệp năm 2019, nhiệm vụ năm 2020 các tỉnh khu vực phía Bắc

  Chi cục Kiểm lâm

  Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

  Hà Nội

  Sáng:Kiểm tra Cảng cá Cửa Hội

   

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Cửa Hội

  Chiều:Đi Hà Nội dự họp

   

  Hà Nội

  Đi kiểm tra chương trình 135, 30a

  Chi cục Phát triển nông thôn

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  Các huyện

  13

  Thứ 6

  Làm việc với các Hiệp hội gỗ phía nam tại Thành phố Hồ Chí Minh

  ( Từ ngày 13/12-15/12)

   

  Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

  TP HCM

  Tổng kết hội nghề cá

   

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Hà Nội

  Đi kiểm tra chương trình 135, 30a

  Chi cục Phát triển nông thôn

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  Các huyện

  14

  Thứ 7

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  15

  CN

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  16

  Thứ 2

  Ngày tiếp công dân

  Thanh tra Sở

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Trụ Sở tiếp công dân UBND tỉnh

  Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với BCĐ Trung ương thẩm định tiêu chí nông thôn mới huyện Yên Thành

  VP Điều phối Nông thôn mới

  Đ/c: Nguyễn Văn Đệ

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  H. Yên Thành

  Hội thảo cao su tiêu biểu

  Chi cục Kiểm lâm

  Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

  Mường Thanh Diễn Châu

  Chiều:Họp BCĐ phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

  Văn phòng Sở

  UBND tỉnh

  17

  Thứ 3

  Chiều:Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 (lĩnh vực tư pháp)

  VP Điều phối Nông thôn mới

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  Có giấy mời riêng

  Làm việc với các huyện về Nghị định 67/2014/NĐ-CP

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Các huyện

  18

  Thứ 4

  Làm việc với các nhà đầu tư lớn trên địa bàn

  Phòng KHTC

  Đ/c: Nguyễn Văn Đệ

  VP UBND tỉnh

  Làm việc với các huyện về Nghị định 67/2014/NĐ-CP

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Các huyện

  Chiều:Phó Chủ tịch UBND tỉnh họp và nghe các dự thảo:

  1. Báo cáo điều tra, số lượng, hiện trạng các hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  2. Báo cáo Quy hoạch vùng dân cư và tổ chức sản xuất thích ứng với thiên tai trên địa bàn tỉnh đến năm 2030

  Chi cục Thủy lợi

  Đ/c: Nguyễn Văn Đệ

  VP UBND tỉnh

  19

  Thứ 5

  Sáng:Hội nghị công tác quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ 2019

  Chi cục Kiểm lâm

  Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

  Hà Nội

  Làm việc với các huyện về Nghị định 67/2014/NĐ-CP

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Các huyện

  Chiều:Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra tiến độ dự án khôi phục nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc (JICA)

  Phòng QLXDCT, BQL DA JICA

  Đ/c: Nguyễn Văn Đệ

  Các huyện

  20

  Thứ 6

  Chiều:Họp bỏ phiếu Nông thôn mới huyện Yên Thành

  VP Điều phối Nông thôn mới

  Đ/c: Nguyễn Văn Đệ

  Hà Nội

  21

  Thứ 7

  Đi kiểm tra công tác bảo vệ và phát triển rừng tại tuyến đường 7

  Phòng KHTC

  Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

  Tuyến đường 7

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  22

  CN

  Đi kiểm tra công tác bảo vệ và phát triển rừng tại tuyến đường 7

  Phòng KHTC

  Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

  Tuyến đường 7

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  23

  Thứ 2

  Phó Chủ tịch UBND tỉnh nghe báo cáo trọng tâm công tác tổ chức và quản lý của các BQL rừng phòng hộ

  Phòng TCCB

  Đ/c: Nguyễn Văn Đệ

  VP UBND tỉnh

  Chiều:Hội nghị CBCC Cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT

  Văn phòng Sở, CĐ Cơ quan VP Sở

  Các đồng chí Lãnh đạo Sở

  HTT3 – VP Sở

  24

  Thứ 3

  Họp UBND tỉnh

  Phòng KHTC,

  Đoàn QH Nông nghiệp và Thủy lợi

  Đ/c: Nguyễn Văn Đệ

  VP UBND tỉnh

  Báo cáo quy hoạch vùng dân cư và tổ chức sản xuất thích ứng thiên tai trên địa bàn tỉnh đến năm 2030

  Làm việc với các huyện về nuôi cá vụ 8

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Các huyện

  Tối: Khai mạc Tuần lễ Cam Vinh tại Hà Nội

   

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  Hà Nội

  25

  Thứ 4

  Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đi kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tả lợn Châu Phi

  Phòng QLKT&KHCN, Chi cục Chăn nuôi và Thú y

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  Các huyện

  Làm việc với các huyện về nuôi cá vụ 8

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Các huyện

  Dự tổng kết năm các đơn vị tuyến đường 48

  Chi cục Kiểm lâm, Công đoàn ngành

  Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

  Tuyến đường 48

  26

  Thứ 5

  Làm việc với các huyện về nuôi cá vụ 8

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Các huyện

  Họp bỏ phiếu các xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2019 (đợt 3)

  VP Điều phối Nông thôn mới

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  Có giấy mời riêng

  Dự tổng kết năm các đơn vị tuyến đường 48

  Chi cục Kiểm lâm

  Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

  Tuyến đường 48

  27

  Thứ 6

  Hội nghị Tổng kết ngành Nông  nghiệp

  Phòng KHTC, Văn phòng Sở

  Lãnh đạo Sở

  Có giấy mời riêng

  Dự tổng kết năm các đơn vị tuyến đường 48

  Chi cục Kiểm lâm, Công đoàn ngành

  Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

  Tuyến đường 48

  28

  Thứ 7

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  29

  CN

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  30

  Thứ 2

  Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2002

  Phòng KHTC

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  VP UBND tỉnh

  31

  Thứ 3

  Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2002 (tiếp)

  Phòng KHTC

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  VP UBND tỉnh

   

 

Nghe nhạc