Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Một số tồn tại khi thực hiện nghị định số 115/2008/NĐ-CP Của chính phủ về chính sách Thủy Lợi phí
  28/03/2012 13:51
 • Miễn thủy lợi phí là một chủ trương lớn của Chính Phủ liên quan đến sản xuất Nông nghiệp và cấp nước, có tác động tới đông đảo nhân dân.
 •        Chính sách miễn thủy lợi phí được ban hành phù hợp với nguyện vọng của nông dân, đã giúp cho nông dân giảm bớt chi phí sản xuất nông nghiệp, có điều kiện đầu tư thâm canh, tăng năng suất, góp phần cải thiện thu nhập đồng thời cũng tạo điều kiện cho các đơn vị thủy nông có điều kiện tu sửa chống xuống cấp công trình thủy lợi. Qua 4 năm thực hiện có một số tồn tại như sau:

   

         - Mức thu thủy lợi phí theo quy định tại Nghị định số 115/2008/NĐ-CP của Chính Phủ so với thời điểm hiện nay là thấp, không đảm bảo cho các chi phí duy tu bảo dưỡng, sửa chữa công trình; chi phí quản lý vv…

   

        - Đối tượng được hưởng chính sách miễn thủy lợi phí còn có bất cập, cụ thể: Hiện nay một số Nông, Lâm trương diện tích đã được giao khoán cho các hộ dân canh tác nhưng theo Nghị định số 115/2008/NĐ-CP thì các hộ dân này không thuộc đối tượng được hưởng chính sách miễn thủy lợi phí vì vậy trong thực tế còn thiếu sự công bằng giữa các hộ sử dụng nước.

   

         - Loại hình diện tích nuôi cá kết hợp trồng lúa (trong Nghị đinh số 115/NĐ-CP không quy định mức thu cho loại hình này). Thực tế lượng nước sử dụng cho 1 đơn vị diện tích cá - lúa lớn hơn đối với diện tích tưới lúa ổn định và ít hơn lượng nước cấp cho 1 đơn vị nuôi trồng thủy sản nên việc thực hiện đối với loại hình cấp nước này còn gặp khó khăn.

   

          - Mức thủy lợi phí cho nuôi trồng thủy sản tại công trình hồ chứa thủy lợi; nuôi cá bè quy định tính thu theo % giá trị sản lượng. việc đánh giá xác định sản lương còn gặp khó khăn.

   

   

         Do có những bất cập nêu trên do đó trong quá trình thực hiện nhiều địa phương còn gặp khó khăn.

   

          Để khắc phục những tồn tại trên, ngày 07/3/2012 Bộ Nông nghiệp & PTNT phối hợp với Bộ Tài Chính tổ chức hội thảo tại Nghệ An để đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Nghị định 115/2008/NĐ-CP cho phù hợp với thực tế.

   

  Nguồn tin: Chi cục Thủy lợi

 

Nghe nhạc