Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Chương trình công tác tháng 11 năm 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT
  13/11/2019 18:30
 •  
 • Trọng tâm công tác:

  - Tiếp tục chỉ đạo triển khai Kế hoạch sản xuất vụ Đông năm 2019;triển khai Đề án sản xuất vụ Xuân 2020; tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại trên cây trồng. Tập trung phát triển đàn vật nuôi, phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch tả lợn Châu Phi;

  - Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ phát triển rừng, chi trả dịch vụ môi trường rừng, kiểm soát, xử lý kịp thời việc khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép;

  - Tiếp tục triển khai Nghị định 67/2014/NĐ-CP, kiểm tra theo dõi tình hình vùng nuôi, con giống; tiếp tục công tác đăng ký đăng kiểm, thông tin dự báo ngư trường, kiểm tra tàu cá và tiếp tục chỉ đạo thực hiện IUU tại các địa phương;

  - Theo dõi nguồn nước, điều tiết phục vụ sản xuất, bảo đảm an toàn hồ đập, PCLB; đôn đốc, chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tại các địa phương; kiểm tra chỉ đạo tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh triến độ thực hiện các dự án xây dựng cơ bản,...

  - Tập trung thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới 2019, chương trình 135, 30a, phát triển HTX, liên kết sản xuất,...

  - Tiếp tục công tác kiểm tra an toàn thực phẩm, chất lượng vật tư nông nghiệp,  triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra hành chính theo kế hoạch;

  NGÀY/THỨ

  NỘI DUNG

  PHÂN CÔNG CHUẨN BỊ

  CHỦ TRÌ

  ĐỊA ĐIỂM

  1

  Thứ 6

  Sáng:Họp Trực tuyến về cổng dịch vụ của chính phủ

  Văn phòng Sở

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  VP UBND tỉnh

  Thẩm định huyện nông thôn mới

  VP Điều phối nông thôn mới

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  H. Yên Thành

  Đi công tác tại nước Trung Quốc

   

  Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

  Trung Quốc

  2

  Thứ 7

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  3

  CN

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  4

  Thứ 2

  Làm việc với vụ Kế hoạch Bộ Nông nghiệp và PTNT về kế hoạch trung hạn thủy sản

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Có giấy mời riêng

  5

  Thứ 3

  Sáng: 9h30:Làm việc để thảo luận và ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược với tập đoạn TH trong phát triển du lịch xanh

  Phòng KHTC

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  VP UBND tỉnh

  Dự họp Bộ Nông nghiệp và PTNT về lâm nghiệp

   

  Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

  Hà Nội

  Sáng:Dự cuộc họp công bố quyết định thanh tra

  Phòng QLXDCT, Văn phòng Sở

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  HTT2 – VP Sở

  Thẩm định các liên kết sản xuất

  Chi cục PTNT

  Chi cục PTNT

  Chiều:15h00-17h00:Họp BTC Hội chợ nông nghiệp sản phẩm OCOP và sản phẩm xanh

  Chi cục PTNT

  VPUBND tỉnh

  Chiều:Họp BCH Đảng ủy Cơ quan Sở

   

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  VP Sở

  6

  Thứ 4

   

  Chiều:Phó Chủ tịch UBDN tỉnh nghe và cho ý kiến các dự thảo:

  1. Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019, nhiệm vụ năm 2020

  2. Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2018

  3. Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2018

  4. Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung NQ số 31/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017-2020

  Phòng KHTC

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  VP UBND tỉnh

  Kiểm tra các cảng cá về IUU

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Cảng Lạch Vạn

  Dự họp về Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ - TP HCM

   

  Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

  TP Hồ Chí Minh

  7

  Thứ 5

  Sáng: CT UBND tỉnh nghe và cho ý kiến về các dự thảo

  1. Nghị quyết HĐND tỉnh về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng

  2. Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua danh mục công trình dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An cần thu hồi đất quy định tại khoản 3 điều 62 Luật đất đai

  Phòng KHTC, Chi cục Kiểm lâm

  Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

  VP UBDN tỉnh

  Kiểm tra tình hình dịch tả lợn Châu Phi

  Phòng QLKT và KHCN, Chi cục Chăn nuôi và Thú y

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  Các huyện

  Kiểm tra các cảng cá về IUU

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Cảng Cửa Hội

  Chiều:Phó Chủ tịch UBDN tỉnh nghe và cho ý kiến về các dự thảo:

  1. Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua kế hoạch tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức Hội năm 2020 trên địa bàn tỉnh

  2. Nghị quyết HĐND tỉnh giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức trong các cơ quan, tổ chức quản lý hành chính nhà nươc snăm 2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  Phòng TCCB

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  VP UBND tỉnh

  Chiều:Chủ tịch UBND tỉnh nghe dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để phục vụ các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh

  Chi cục Kiểm lâm, Phòng KHTC

  Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

  VP UBND tỉnh

  8

  Thứ 6

  Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

   

  Lãnh đạo Sở (mời dự)

  Có giấy mời riêng

  Hội thảo Đề án sản xuất vụ Xuân năm 2020

  Phòng QLKT và KHCN, Chi cục Trồng trọt và BVTV

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  HTT2 – VP Sở

  Tối:Dự khai mạc Hội thi “Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật giỏi”

  Văn phòng Sở

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Nhà khách trạm T50 – Quân khu IV

  9

  Thứ 7

  Chiều:Khai mạc Giải thể thao Khối các ngành kinh tế năm 2019

  Phòng TCCB, Văn phòng Sở

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

  Trường CĐ Việt Nam – Hàn Quốc

  Tối:Dự Lễ hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam 09/11; Dự Hội thi “Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật giỏi” tỉnh Nghệ An năm 2019 vòng chung khảo

  Văn phòng Sở

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Có giấy mời riêng

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  10

  CN

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  11

  Thứ 2

  Sáng:Họp Hội đồng nhân dân tỉnh

   

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  Có giấy mời riêng

  Chiều:Họp UBND tỉnh phiên chuyên đề

  Phòng KHTC

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

  VP UBND tỉnh

  1 Báo cáo về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh năm 2019, nhiệm vụ năm 2020

  VP Điều phối nông thôn mới

  2. Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Nghệ An

  Chi cục Kiểm lâm

  Đi công tác tại Hà Nội

  (Từ ngày 11 – 14/11)

   

  Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

  Hà Nội

  12

  Thứ 3

   

  Họp UBND tỉnh phiên chuyên đề (tiếp)

  Phòng KHTC, VP Điều phối nông thôn mới, Chi cục Kiểm lâm

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  VP UBND tỉnh

  Kiểm tra tại các vùng nuôi tôm, trại giống

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Các huyện

  13

  Thứ 4

  Tập huấn xây dựng Văn kiện và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ trên cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025

   

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  VP Tỉnh ủy

  Kiểm tra tại các vùng nuôi tôm, trại giống

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Các huyện

  14

  Thứ 5

  Kiểm tra sản xuất vụ Đông 2019

  Phòng QLKT và KHCN, Chi cục Trồng trọt và BVTV

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  Các huyện

  Kiểm tra tại các vùng nuôi tôm, trại giống

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Các huyện

  15

  Thứ 6

  Ngày tiếp công dân

  Thanh tra Sở

  Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

  Trụ Sở tiếp công dân UBND tỉnh

  Diễn đàn khuyến nông: Giải pháp phát triển cây có múi

  Phòng QLKT và KHCN, Trung tâm Khuyến nông

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  Nhà khách Nghệ An

  16

  Thứ 7

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  17

  CN

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  18

  Thứ 2

  Sáng:Phó Chủ tịch UBND tỉnh nghe và cho ý kiến về các dự thảo:

  1. Quyết định của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 2, Quyết định số 71/2017/QĐ-UBND ngày 28/11/2017 của UBND tỉnh Nghệ An về quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

  2. Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2020

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  VP UBND tỉnh

  19

  Thứ 3

  Hội Nghị triển khai sản xuất vụ Xuân năm 2020

  Phòng QLKT và KHCN, Chi cục TT&BVTV

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  Có giấy mời riêng

  Hội thảo về công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh

  Phòng TCCB

  Nguyễn Văn Lập

  VP UBND tỉnh

  Làm việc với các huyện về kết quả thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  TX. Hoàng Mai

  20

  Thứ 4

  Kiểm tra tình hình dịch tả lợn Châu Phi

  Phòng QLKT, Chi cục Chăn nuôi và Thú y

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  Các huyện

  Chiều:Phó Chủ tịch UBND tỉnh nghe và cho ý kiến về các dự thảo:

  1. Báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách nhà nước năm 2019, xây dựng dự toán NSNN năm 2020

  2. Báo cáo kế hoạch tài chính NSNN 3 năm 2020-2023

  3. Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2020

  Phòng KHTC

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  VP UBND tỉnh

  Làm việc với các huyện về kết quả thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  H. Quỳnh Lưu

  21

  Thứ 5

  Sáng:giao ban Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh

  Phòng TCCB

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  Có giấy mời riêng

  Làm việc với các huyện về kết quả thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  H. Diễn Châu

  22

  Thứ 6

  Sáng:Chủ tịch UBDN tỉnh nghe và cho ý kiến: Dự thảo Quy định xếp loại thi đua hàng năm đối với các cơ quan Đảng; UBNTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các cơ quan thuộc bộ, ngành Trung ương thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trên địa bàn tỉnh; các huyện, thành phố, thị xã các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh và các trường đại học, cao đẳng

  Phòng TCCB

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  VP UBND tỉnh

  Kiểm tra sản xuất vụ Đông 2019

  Phòng QLKT, Chi cục Trồng trọt và BVTV

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  Các huyện

  23

  Thứ 7

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  24

  CN

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  25

  Thứ 2

  Họp UBDN tỉnh phiên thường kỳ

  Phòng KHTC

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  VP UBND tỉnh

  26

  Thứ 3

  Họp UBDN tỉnh phiên thường kỳ (tiếp)

  Phòng KHTC

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  VP UBND tỉnh

  Làm việc với các xã về việc triển khai lắp đặt thiết bị giám sát tàu cá

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Các xã ven biển

  27

  Thứ 4

  Họp giao ban tháng 11/2019

  Văn phòng Sở

  Lãnh đạo Sở

  HTT2 – VP Sở

  28

  Thứ 5

  Họp BCH Đảng bộ Sở

  VP Đảng ủy

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  HTT2 – VP Sở

  Làm việc với các xã về việc triển khai lắp đặt thiết bị giám sát tàu cá

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Các xã ven biển

  29

  Thứ 6

  Hội thảo phát triển cam

  Phòng QLKT và KHCN, Chi cục Trồng trọt và BVTV

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  Có giấy mời riêng

  30

  Thứ 7

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

   

 

Nghe nhạc