Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Những quy định mới về ghi, nộp nhật ký, báo cáo khai thác thủy sản đối với tàu cá
  22/10/2019 09:10
 • Luật Thủy sản năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thực hiệnđã đưa ra nhiềuđiều luật, quy định mới về hoạt động thủy sản.Trong đó có quy định về việc ghi, nộp nhật ký, báo cáo khai thác thủy sản và các chế tài xử phạt khi vi phạm
 • Luật Thủy sản năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thực hiệnđã đưa ra nhiềuđiều luật, quy định mới về hoạt động thủy sản.Trong đó có quy định về việc ghi, nộp nhật ký, báo cáo khai thác thủy sản và các chế tài xử phạt khi vi phạm,cụ thể:

  Về việc ghi, nộp nhật ký, báo cáo khai thác thủy sản được quy định rõ tạiThông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019.

  Ghi, nộp nhật ký, báo cáo khai thác thủy sản đối với tàu đánh bắt nguồn lợi thủy sản.

  1. Thuyền trưởng tàu đánh bắt nguồn lợi thủy sản có chiều dài lớn nhất từ 12 mét trở lên hàng ngày ghi nhật ký khai thác thủy sản; nộp nhật ký khai thác thủy sản cho tổ chức quản lý cảng cá trong thời hạn 24 giờ sau khi tàu hoàn tất việc bốc dỡ thủy sản qua cảng.

  2. Thuyền trưởng tàu đánh bắt nguồn lợi thủy sản có chiều dài lớn nhất từ 06 đến dưới 12 mét ghi báo cáo khai thác thủy sản; nộp báo cáo khai thác thủy sản cho tổ chức quản lý cảng cá theo định kỳ 01 tuần/01 lần.

  Ghi, nộp nhật ký, báo cáo khai thác thủy sản đối với tàu hậu cần đánh bắt nguồn lợi thủy sản.

  1. Thuyền trưởng tàu thu mua, chuyển tải thủy sản hàng ngày ghi nhật ký thu mua, chuyển tải thủy sản; nộp nhật ký thu mua, chuyển tải thủy sản cho tổ chức quản lý cảng cá trong thời hạn 24 giờ sau khi tàu hoàn tất việc bốc dỡ thủy sản qua cảng.

  2. Thuyền trưởng tàu thăm dò, tìm kiếm, dẫn dụ nguồn lợi thủy sản ghi báo cáo thăm dò, tìm kiếm, dẫn dụ nguồn lợi thủy sản; nộp báo cáo thăm dò, tìm kiếm, dẫn dụ nguồn lợi thủy sản cho tổ chức quản lý cảng cá trong thời hạn 24 giờ sau khi tàu cập cảng.

  Về việc xử lý vi phạm khi vi phạm quy định về nhật ký, báo cáo khai thác thủy sản, nhật ký thu mua chuyển tải thủy sảnđược quy định rõ tại Nghị địnhsố 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ, có hiệu lực kể từ ngày 07/7/2019.

  Vi phạm quy định về nhật ký, báo cáo khai thác thủy sản, nhật ký thu mua chuyển tải thủy sản.

  1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

   

  a) Không nộp báo cáo khai thác thủy sản đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 06 mét đến dưới 12 mét theo quy định;

   

  b) Ghi không đúng hoặc ghi không đầy đủ nhật ký khai thác thủy sản, nhật ký thu mua chuyển tải thủy sản đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 24 mét theo quy định.

   

  2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi không có, không ghi, không nộp nhật ký khai thác thủy sản, nhật ký thu mua chuyển tải thủy sản đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 24 mét theo quy định.

   

  3. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi không ghi nhật ký khai thác thủy sản, nhật ký thu mua chuyển tải thủy sản đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét theo quy định, trong trường hợp tái phạm

   

  4. Hình thức xử phạt bổ sung:

   

  Tước quyền sử dụng Giấy phép khai thác thủy sản, văn bằng, chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này.

   

  Nguồn: Phòng Quản lý Tàu cá & CSDVHCNC - Chi cục Thuỷ sản Nghệ An

 

Nghe nhạc