Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức họp giao ban Quý III năm 2019
  09/10/2019 08:29
 • Ngày 08/9/2019, Sở Nông nghiệp và PTNT tổchức họp giao ban 9 tháng, quý III/2019, dưới sự chủ trì của đồng chi Hoàng Nghĩa Hiếu -Giám đốc Sở. Tham dự cuộc họp gồm có các đồng chí Phó Giám đốc Sở;các trưởng, phó phòng Sở;thường trực Đảng uỷ Sở Nông nghiệp và PTNT;thường trực Công đoàn ngành;Thủ trường một số đơn vị thuộc Sở.
 •  

  Trong 9 tháng đầu năm 2019, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông, lâm, ngưnghiệp ước đạt 4,97/KH4,3-4,5% (GRDP đạt 4,84%), trong đó: Nông nghiệp: 3,54%; Lâm nghiệp: 7,00%; Ngư nghiệp: 11,85%. Cơ cấukinh tế nội ngành chuyển dịch đúng hướng.

   

  Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm, 9 thángước đạt 263.898,95 ha, tăng 3,59% so với cùng kỳ năm 2018. Mặc dùgặp nhiều khó khăn, nhưng vụ Xuân 2019 được mùa khátoàn diện, vụ Hè Thu Mùa do ảnh hưởngcủa nắng nóng, hạn lịch sử và mưa lũ lớn, nên năng suất một số cây trồng giảm, cụ thể: Diện tích lúa 9 tháng đạt 152.727,26/KH 150.000 ha, đạt 101,82%, tăng 0,93% so với cùng kỳ năm 2018; Năng suất lúa ước đạt 57,34 tạ/ha, (vụ Xuân đạt 66,16 tạ/ha; vụ Hè Thu toàn tỉnh sơ bộ đạt 43,83 tạ/ha); Sản lượng lúa ước đạt 875.787 tấn; Diện tích ngô ước đạt 40.087 ha, tăng 3,96%; năng suất ước đạt 47,03 ta/ha. tăng 3,42%, sản lượng ước đạt 188.549 tấn, tăng 7,52% so với cùngkỳ; Tổng sản lượng lương thực cây có hạt 9 tháng ước đạt 1.064.388 tấn, tăng 0,22%, cả năm ước đạt 1.245.000/KH1.245.000 tấn; diện tích lạc: 13.051 ha, năng suất 28,9 lạ/ha, tăng 10,95% so cùng kỳ; cây mía: 22.885 ha; cây rau đậu các loại 33.088 ha, trong đó rau ước đạt 29.572 ha, sản lượng 448.961 tấn, tăng 16,6%.

   

  Tổng diện tích cây lâu năm 47.875 ha, trong đó: Cam, quýt tập trung ước đạt 7.057 ha, giảm 6,73%, trong đó cây cam 5.553 ha, 9,8% so cùng kỳ 2018; cao su 11.737 ha, tăng 0,21%; chè: 10.570 ha; cây chanh leo: 352 ha.

   

  Chăn nuôi tiếp tục phát triển ổn định: Tổng đàn trâu bò ước đạt 745.512 con, tăng 0,91% so với cùng kỳ, trong đó: đàn trâu 272.740/KH280.000 con, giảm 0,94%; đàn bò: 472.772/KH485.000 con, tăng 2,01% so cùng kỳ; Tổng đàn lợn ước đạt 994.271/KH1.000.000 con, giảm 1,91% so với cùng kỳ. Nguyên nhân do dịch tảlợn châu Phi kéo dài, diễn biến phức lạp. Tổng đàn gia cầm tăng mạnh đạt 24.993 nghìn con, tăng 6,56%; Tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước đạt 193.052/KH245.000 tấn; dự kiến cả năm đạt 245/KH245 nghìn tấn. Trên địa bàn toàn tỉnh dịch tả lợn châu Phi vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp; các loại dịch bệnh khác đang được kiểm soát đảm bảo.

   

  Trồng rừng tập trung ước đạt 12.377/KH17.000 ha tăng 0,34% so với cùngkỳ năm trước, trồng cây phân tán trên 8,50 triệu cây; gỗ khai thác 814.718 m3, tăng 14,51%; tập trung làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng 956.705 ha, chống các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp; Trong 9 tháng, đã phát hiện, xử lý 460 vụ vi phạm lâm luật, tịch thu 567 m3gỗ các loại, thu nộp ngân sách 3.470 triệu đồng; đãcó 25 vụ cháy rừng, gây thiệt hại 76,35 ha rừng, trong đó đất córừng 46,65 ha; đất chưa córừng: 28,7 ha; Nguồn kinh phi DVMTR đã thực sự hoạtđộng có hiệu quả, góp phần giảiquyết khó khăn về nguồn vốn bảo vệ vàphát triển rừng.

   

  Tồng sản lượng thủy sản ước đạt 170.664/KH199.000 tấn, tăng 10,09% so với cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng nuôi trồng ước đạt 43.772/KH52.000 tấn, tăng 6,21%, sản lượng khai thác ước đạt 126.892/KH147.000 tấn, tăng 11,49%; Diện tích nuôi trồng thủy sản ước đat 20.760/KH21.000 ha, tăng 0,29%; ước tính đãsản xuấtđược 2.862 triệu con giống thủy sản các loại; Sở đang tập trung phối hợp với các địa phương, đơn vị tập trung chi đạo thực hiện đảm bảo các quy định về IUU.

   

  Trong 9 tháng, đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị phục vụ tưới, tiêu cho sản xuất và dân sinh, sử dụng tiết kiệm nước; nạo vét kênh mương; tích cục chủđộng phòng chống lụt bão, nhất là ảnh hưởng của bão sổ 3, số 4, mưa lũlớn đầu tháng 9/2019; kiểm tra, đôn đốc hoàn thành các công trình tu sửa đê điều, PCLB; kiểm tra, xử lý vi phạm Luật đê điều, tiếp tục thực hiện công tác tu bổ đê điều, quản lý tốt tuyến đê Tả Lam, đảm bảo chống lũ an toàn, đẩy nhanh tiến độ các dự án nâng câp đêbiển, chổng sạt lở bờ sông...

   

  Đến cuối tháng 9/2019, tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt HVS theo quyết định 2570/QĐ-BNN ước đạt 83%; số hộ gia đinh nông thôn có chuồng trại gia súc hợp vệ sinh 9 tháng năm ước đạt 56%.

   

  Tập trung chi đạo các địa phương, dơn vị tích cực hoàn thành các nội dung, kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2019. Đến nay (9/2019), đã có07 xã trong 39 xã đã đăng ký được UBND tỉnh quyết định công nhận đạt chuẩn, các xã còn lại đang hoàn thiện các bước thẩm tra, thẩm định đạt chuẩn NTM trong tháng 10 - 11/2019; huyện Yên Thành đang hoàn thiện hồ sơ, các bước thẩm tra, thẩm định huyện đạt chuẩn NTM trong năm 2019. Toàn tỉnh hiện có225/431 xã đạt chuần NTM (được UBND tỉnh công nhận), đạt 52,44%; số tiêu chí bình quân toàn tỉnh đạt 15,64 tiêu chí/xã; 03 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ, đạt chuẩn NTM. Đến nay đãcó 104 thôn (bản) tại các xã chưa đạt chuẩn, được công nhận đạt chuẩn NTM theo tiêu chí của tỉnh.

   

  Kinh tế hợp tác, trang trại tiếp tục phái triến đãthành lập được 18 HTXNN; Công tác bố trí dân cư; các chương trình, dự án phát triền nông thôn khác đang được triển khai thực hiện theo kế hoạch.

   

  Tập trung thực hiện Kếhoạch hành động Năm cao điểm an toàn vệ sinh thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp; tăng cường công tác tuyên truyền;tham gia các đoàn kiếm traliên ngành về đảm bảo ATTP...

   

  Kết luận tại buổi họp giao ban, đồng chí Hoàng Nghĩa hiếu – Giám đốc Sở ghi nhận những kết quả 9 tháng đầu năm 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT đã đạt được. đồng thời đồng chí yêu cầu các phòng, đơn vị bám sát các kế hoạch, chỉ đạo của bộ, ngành, UBND tỉnh, của Sở để tiếp tục thực hiện có hiệu quả trong những tháng cuối năm, đặc biệt là thực hiện các giải pháp để khoanh vùng dập dịch, xử lý dịch tả lợn châu phi trên toàn tỉnh; theo dõi diễn biến các loại sâu bệnh trên cây trồng đặc biệt là sâu keo mùa Thu và xử lý kịp thời.

   

  Nguồn tin: Văn phòng Sở

Tin tức khác

 

Nghe nhạc