Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Dự báo ngư trường khai thác hải sản tháng 10 năm 2019
  16/10/2019 16:36
 •  
 • Thực hiện công tác dự báo ngư trường khai thác hải sản tháng10 năm 2019. Theo số liệu dự báo của Tổng cục Thủy sản, Chi cục thủy sản Nghệ An cung cấp bản tin dự báo ngư trường khai thác hải sản trong tháng 10 năm 2019 cho các nghề khai thác, cụ thể như sau:

   

  1. Nghề chụp mực

   

  Ngư trường Vịnh Bắc bộ

  - Ngư trường có khả năng khai thác cao (> 50kg/mẻ)

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 19o30’N-20o30’N, kinh độ đông từ 107o30’E -108o30’E.

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 18o00’N-19o30’N, kinh độ đông từ 107o00’E -107o30’E.

  - Ngư trường có khả năng khai thác trung bình (25-50kg/mẻ)

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 20o30’N-21o00’N, kinh độ đông từ -108o30’E.

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 19o30’N-20o30’N, kinh độ đông từ 107o00’E-107o30’E.

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 18o00’N-19o30’N, kinh độ đông từ 107o30’E-108o00’E.

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 17o30’N-19o30’N, kinh độ đông từ 106o30’E-107o00’E.

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 17o00’N-18o00’N, kinh độ đông từ 107o00’E-108o30’E.

  - Ngư trường có khả năng khai thác thấp (10-25kg/mẻ)

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 20o30’N-21o00’N, kinh độ đông từ 107o30’E-108o00’E.

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 20o00’N-20o30’N, kinh độ đông từ 106o30’E-107o00’E.

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 19o30’N-20o00’N, kinh độ đông từ 106o00’E-107o00’E.

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 19o00’N-19o30’N, kinh độ đông từ 106o00’E-107o30’E.

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 17o30’N-18o00’N, kinh độ đông từ 107o30’E-108o00’E.

   

   2. Nghề lưới vây

  * Vùng biển vịnh Bắc Bộ

  - Khu vực có khả năng khai thác cao (> 1.000kg/mẻ):

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 17o00’N-19o30’N, kinh độ đông từ 107o30’E-108o00’E.

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 17o30’N-18o00’N, kinh độ đông từ 108o00’E-108o30’E.

  - Khu vực có khả năng khai thác trung bình (100 – 1.000kg/mẻ):

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 17o30’N-19o30’N, kinh độ đông từ 107o00’E-107o30’E.

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 16o30’N-17o30’N, kinh độ đông từ 108o00’E-108o30’E.

  * Vùng biển Trung Bộ và quần đảo Hoàng Sa

  - Khu vực có khả năng khai thác cao (> 1.000kg/mẻ):

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 16o30’N-17o00’N, kinh độ đông từ 108o30’E-109o00’E.

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 15o00’N-17o00’N, kinh độ đông từ 109o00’E-109o30’E.

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 12o00’N-12o30’N, kinh độ đông từ 110o30’E-111o30’E.

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 12o00’N-12o30’N, kinh độ đông từ 113o30’E-115o00’E.

  - Khu vực có khả năng khai thác trung bình (100 – 1.000kg/mẻ):

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 15o30’N-16o30’N, kinh độ đông từ 108o30’E-109o00’E.

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 15o00’N-16o30’N, kinh độ đông từ 109o30’E-111o00’E.

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 15o00’N-16o00’N, kinh độ đông từ 113o30’E-115o00’E.

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 13o30’N-15o00’N, kinh độ đông từ 110o30’E-115o00’E.

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 12o30’N-13o30’N, kinh độ đông từ 113o00’E-115o00’E.

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 12o00’N-12o30’N, kinh độ đông từ 111o30’E-113o30’E.

   

  3. Nghề lưới rê

  1. Vùng biển Vịnh Bắc Bộ

  - Khu vực có khả năng khai thác cao (>70kg/km lưới):

  Không xuất hiện

  - Khu vực có khả năng khai thác trung bình (20 – 70kg/lưới):

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 18o30’N-20o00’N, kinh độ đông từ 106o30’E-108o00’E.

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 17o30’N-18o30’N, kinh độ đông từ 107o00’E-108o30’E.

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 17o00’N-17o30’N, kinh độ đông từ 107o30’E-109o00’E.

  2. Vùng biển Trung Bộ, quần đảo Hoàng Sa và giữa Biển Đông

  - Khu vực có khả năng khai thác cao (>70kg/km lưới):

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 13o30’N-14o00’N, kinh độ đông từ 111o30’E-112o30’E.

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 12o00’N-12o30’N, kinh độ đông từ 111o30’E-113o00’E.

  - Khu vực có khả năng khai thác ước đạt trung bình (20 – 70kg/lưới):

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 16o30’N-17o00’N, kinh độ đông từ 110o00’E-111o00’E.

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 16o00’N-17o00’N, kinh độ đông từ 108o30’E-109o00’E.

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 15o30’N-16o30’N, kinh độ đông từ 109o00’E-109o30’E.

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 13o30’N-16o30’N, kinh độ đông từ 109o30’E-111o00’E.

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 12o30’N-13o30’N, kinh độ đông từ 110o30’E-113o00’E.

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 12o00’N-16o30’N, kinh độ đông từ 110o00’E-111o30’E.

   

  * Lưu ý:Tình hình thời tiết trên biển diễn biến phức tạp, ngư dân khi ra khơi khai thác cần lưu ý:

   

            1. Không vi phạm lãnh hải của nước bạn khi tham gia đánh bắt, chấp hành nghiêm chỉnh Hiệp định hợp tác nghề cá Vịnh Bắc Bộ việt Nam – Trung Quốc, tổ chức sản xuất theo Tổ hợp tác khai thác thủy sản để hỗ trợ nhau trên biển. Thường xuyên theo dõi chặt chẽ thông tin cảnh báo bão, áp thấp nhiệt đới, dự báo thời tiết;

           2. Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn cho người và tàu cá khi hoạt động trên biển, nâng cao hiệu quả khai thác và giúp đỡ nhau trong cứu hộ, cứu nạn khi có sự cố, tai nạn xảy ra trên biển;

           3. Để nắm bắt thông tin về ngư trường, liên lạc với Trạm bờ Nghệ An thông qua 02 tần số:8058/7909; Website của Tổng cục Thủy sản http:/www.fistenet.gov.vn/ và website của Viện nghiên cứu Hải sản http:/www.rimf.org.vn; Đài thông tin duyên hải tần số 7906 KHz và 8294KHz; thời gian phát sóng vào lúc 7 giờ 05 phút; 12 giờ 05 phút và 9 giờ 05 phút hàng ngày.

          4. Đường dây nóng hỗ trợ công tác bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài của bộ Ngoại giao:+84981848484 (hoạt động 24/24 giờ).

  Tải file 

  - Nghề Chụp mực

  - Nghề lưới rê

   

   

  Nguồn: Phòng Khai thác & PTNLTS

 

Nghe nhạc