Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • 15. Thủ tục cấp phép nuôi trồng thủy sản trên biển cho tổ chức cá nhân Việt Nam (trong phạm vi 6 hải lý).
  26/09/2019 17:52
 •  
 • 1

  Tên thủ tục

  Thủ tục cấp phép nuôi trồng thủy sản trên biển cho tổ chức cá nhân Việt Nam

  2

  Trình tự thực hiện

   

  Bước1: Tổchức, cá nhânnộphồsơ đề nghị cấp phép nuôi trồng thủy sản trên biển cho tổ chức cá nhân Việt Nam trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng (cơ chế một cửa , dịch vụ công trực tuyến, phần mềm điện tử, email, fax) về ChicụcThủysảnNghệAn, địa chỉ: Số 80 – đường Ngô Sỹ Liên, Tp Vinh, Nghệ An, vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ 6 hàng tuần trong giờ hành chính;Email: vanthucctsna@gmail.com

  Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ

  Khi nhận được hồ sơ của các cá nhân/tổ chức đề nghị cấp phép, Lãnh đạo Chi cục Thủy sản giao trách nhiệm cho phòng Nuôi trồng thủy sản kiểm tra, xem xét và hướng dẫn cơ sở bổ sung những nội dung còn thiếu hoặc chưa đúng quy định.

  + Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: Cán bộ giải quyết thủ tục hành chính kiểm tra thành phần hồ sơ và trả lời ngay khi tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ;

  + Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng: Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, cán bộ giải quyết thủ tục hành chính xem xét tính đầy đủ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì thông báo cho tổ chức, cá nhân biết để bổ sung.

  Bước3.Thẩm định hồ sơ

  Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Chi cục Thủy sản thẩm định hồ sơ, xin ý kiến Sở Nông nghiệp, Sở Tài Nguyên môi trường, các đơn vị có liên quan và xem xét cấp phép nuôi trồng thủy sản trên biển.

  Bước4.Cấp phép nuôi trồng thủy sản trên biển cho tổ chức cá nhân Việt Nam

  - Nếu cơ sở đáp ứng các quy định Chi cục Thủy sản cấp phép nuôi trồng thủy sản trên biển theo Mẫu số 31.NT Phụ lục III Nghị định 26/2019/NĐ-CP

  - Trường hợp không đáp ứng các quy định cấp phép Chi cục Thủy sản có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

  Bước5. Trảkếtquả, thulệphí:

  - Trả kết quả trực tiếp tại Chi cục Thủy sản hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng.

  - Tổ chức, cá nhân nộp phí, lệ phí theo quy định hiện hành.

  Bước6: Lưuhồsơ.

  - Hồsơ đăng ký cấp phép nuôi trồng thủy sản trên biển cho tổ chức cá nhân Việt Nam được tổnghợplưutạiChi cục Thủy sản và đơnvịliênquantheoquyđịnh.

  3

  Cách thức thực hiện

  + Nộp trực tiếp;

  + Nộp qua đường bưu điện;

  + Nộp trực tuyến tại địa chỉ: http://dichvucong.nghean.gov.vn.

  4

  Hồ sơ của thủ tục

   

  * Thành phần hồ sơ gồm:

  - Đơn đăng ký theo Mẫu số 29.NT Phụ lục III Nghị định 26/2019/NĐ-CP;

  - Bản thuyết minh dự án nuôi trồng thủy sản theo Mẫu số 30.NT Phụ lục III Nghị định 26/2019/NĐ-CP;

  - Báo cáo đánh giá tác động môi trường nuôi trồng thủy sản hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường được cơ quan có thẩm quyền thẩm định theo quy định;

  - Sơ đồ khu vực biển kèm theo tọa độ các điểm góc của khu vực biển đề nghị giao.

  * Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

  5

  Thời hạn giải quyết

  45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

  6

  Đối tượng thực hiện TTHC

  Tổ chức hoặc cá nhân Việt Nam

  7

  Cơ quan thực hiện

  Chi cục Thủy sản Nghệ An

  8

  Kết quả thực hiện

  Giấy phép nuôi trồng thủy sản trên biển. (mẫu 30.NT Phụ lục III Nghị định 26/2019/NĐ-CP)

  9

  Lệ phí

  Không

  10

  Tên mẫu đơn

  a) Đơn đăng ký theo Mẫu số 29.NT Phụ lục III Nghị định 26/2019/NĐ-CP;

  b) Bản thuyết minh dự án nuôi trồng thủy sản theo Mẫu số 30.NT Phụ lục III Nghị định 26/2019/NĐ-CP;

  11

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện

   

  12

  Cơ sở pháp lý

  - Luật Thủy sản ngày 21/11/2017;

  - Nghị định 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thu hành Luật Thủy sản.

  13

  Liên hệ

  Họ và tên: Phòng Nuôi trồng thủy sản

  Email: nuoitrongthuysanna@gmail.com

  SĐT: 02383.560.296

   

Tin tức khác

 

Nghe nhạc