Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • 14. Thủ tục cấp, cấp lại Giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực.
  26/09/2019 17:50
 •  
 • 1

  Tên thủ tục

  Thủ tục cấp, cấp lại Giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực

  2

  Trình tự thực hiện

   

  Bước1: Tổchức, cá nhânnộphồsơ đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè/ đối tượng thủy sản nuôi chủ lực trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng (cơ chế một cửa , dịch vụ công trực tuyến, phần mềm điện tử, email, fax) về ChicụcThủysảnNghệAn, địa chỉ: Số 80 – đường Ngô Sỹ Liên, Tp Vinh, Nghệ An, vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ 6 hàng tuần trong giờ hành chính;Email: vanthucctsna@gmail.com.

  Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ

  Khi nhận được hồ sơ của các cá nhân/tổ chức đăng ký, Lãnh đạo Chi cục Thủy sản giao trách nhiệm cho phòng Nuôi trồng thủy sản kiểm tra, xem xét và hướng dẫn cơ sở bổ sung những nội dung còn thiếu hoặc chưa đúng quy định.

  - Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: Cán bộ giải quyết thủ tục hành chính kiểm tra thành phần hồ sơ và trả lời ngay khi tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ;

  - Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng: Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, cán bộ giải quyết thủ tục hành chính xem xét tính đầy đủ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì thông báo cho tổ chức, cá nhân biết để bổ sung.

  Bước3.Kiểm tra hồ sơ và cấp, cấp lại Giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực.

  Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Chi cục Thủy sản xem xét, cấp Giấy xác nhận theo Mẫu số 28.NT Phụ lục III Nghị định 26/2019/NĐ-CP

  Bước4. Trảkếtquả, thulệphí:

  - Trả kết quả trực tiếp tại Chi cục Thủy sản hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng.

  - Tổ chức, cá nhân nộp phí, lệ phí theo quy định hiện hành.

  Bước5: Lưuhồsơ.

  - Hồsơ đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè/đối tượng thủy sản nuôi chủ lực được tổnghợplưutạiChi cục Thủy sảnvà đơnvịliênquantheoquyđịnh.

  3

  Cách thức thực hiện

  + Nộp trực tiếp;

  + Nộp qua đường bưu điện;

  + Nộp trực tuyến tại địa chỉ: http://dichvucong.nghean.gov.vn.

  4

  Hồ sơ của thủ tục

   

  * Thành phần hồ sơ gồm:

  - Hồ sơ đề nghị cấp: Đơn đăng ký theo Mẫu số 26.NT (Phụ lục III Nghị định 26/2019/NĐ-CP); Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi được giao, cho thuê đất để nuôi trồng thủy sản hoặc giấy phép hoạt động nuôi trồng thủy sản trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, thủy điện hoặc quyết định giao khu vực biển hoặc hợp đồng thuê quyền sử dụng đất, khu vực biển để nuôi trồng thủy sản; Sơ đồ mặt bằng vị trí ao/lồng nuôi có xác nhận của chủ cơ sở.

  - Hồ sơ đề nghị cấp lại: Đơn đăng ký lại theo Mẫu số 27.N (Phụ lục III Nghị định 26/2019/NĐ-CP); Bản chính giấy xác nhận đăng ký đã được cấp (trừ trường hợp bị mất); Trường hợp có sự thay đổi chủ cơ sở nuôi phải có giấy tờ chứng minh; thay đổi diện tích ao nuôi, mục đích sử dụng phải có sơ đồ mặt bằng vị trí ao/lồng nuôi có xác nhận của chủ cơ sở.

  * Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

  5

  Thời hạn giải quyết

  05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

  6

  Đối tượng thực hiện TTHC

  Tổ chức hoặc cá nhân

  7

  Cơ quan thực hiện

  Chi cục Thủy sản Nghệ An

  8

  Kết quả thực hiện

  Giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực. (Mẫu 28.NT Phụ lục III Nghị định 26/2019/NĐ-CP)

  9

  Lệ phí

  Không

  10

  Tên mẫu đơn

  - Đối với cấp Giấy xác nhận: Đơn đề nghị Cấp Giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực (Mẫu số 26.NT Phụ lục III Nghị định 26/2019/NĐ-CP);

  - Đối với cấp lại Giấy xác nhận: Đơn đăng ký lại nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực (Mẫu số 27.NT Phụ lục III Nghị định 26/2019/NĐ-CP);

  11

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện

   

  12

  Cơ sở pháp lý

  - Luật Thủy sản ngày 21/11/2017;

  - Nghị định 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thu hành Luật Thủy sản.

  13

  Liên hệ

  Họ và tên: Phòng Nuôi trồng thủy sản

  Email: nuoitrongthuysanna@gmail.com

  SĐT: 02383.560.296

   

Tin tức khác

 

Nghe nhạc