Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • 13. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản (theo yêu cầu)
  26/09/2019 17:48
 •  
 • 1

  Tên thủ tục

  Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản

  2

  Trình tự thực hiện

   

  Bước1: Tổchức, cá nhânnộphồsơ đềnghịcấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng (cơ chế một cửa , dịch vụ công trực tuyến, phần mềm điện tử, email, fax) về ChicụcThủysảnNghệAn, địa chỉ: Số 80 – đường Ngô Sỹ Liên, Tp Vinh, Nghệ An, vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ 6 hàng tuần trong giờ hành chính;Email: vanthucctsna@gmail.com.

  Bước 2. Tiếp nhận của hồ sơ

   - Khi nhận được hồ sơ của các cá nhân/tổ chức đề nghị cấp giấy chứng nhận, Lãnh đạo Chi cục Thủy sản giao trách nhiệm cho phòng Nuôi trồng thủy sản kiểm tra, xem xét và hướng dẫn cơ sở bổ sung những nội dung còn thiếu hoặc chưa đúng quy định.

  + Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: Cán bộ giải quyết thủ tục hành chính kiểm tra thành phần hồ sơ và trả lời ngay khi tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ;

  + Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng: Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, cán bộ giải quyết thủ tục hành chính xem xét tính đầy đủ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì thông báo cho tổ chức, cá nhân biết để bổ sung.

  Bước3.Thành lập đoàn kiểm tra

   Sau khi nhận đủ hồ sơ, phòng Nuôi trồng thủy sản tham mưu Quyết định thành lập đoàn kiểm tra, đồng thời thống nhất với cơ sở nội dung, thời gian, địa điểm kiểm tra.

  Bước4.Kiểm tra tại cơ sở

  Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Chi cục Thủy sản tiến hành kiểm tra thực tế tại cơ sở theo nội dung tại Mẫu số 24.NT (theo Phụ lục III Nghị định 26/2019/NĐ-CP). Trường hợp không đáp ứng điều kiện cấp giấy chứng nhận, Chi cục Thủy sản có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

  Bước5.Cấp Giấy chứng nhận

  - Trường hợp kết quả kiểm tra cơ sở đạt yêu cấu, Chi cục Thủy sản tiến hành cấp Giấy chứng nhận Mẫu số 25.NT (theo Phụ lục III Nghị định 26/2019/NĐ-CP).

  - Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận, Chi cục Thủy sản có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

  - Thời hạn của Giấy chứng nhận: 24 tháng

  Bước6. Trảkếtquả, thulệphí:

  - Trả kết quả trực tiếp tại Chi cục Thủy sản hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng.

  - Tổ chức, cá nhân nộp phí, lệ phí theo quy định hiện hành.

  Bước7: Lưuhồsơ.

  - Hồsơ cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản được tổnghợplưutạiChi cục Thủy sảnvà đơnvịliênquantheoquyđịnh.

  3

  Cách thức thực hiện

  + Nộp trực tiếp;

  + Nộp qua đường bưu điện;

  + Nộp trực tuyến tại địa chỉ: http://dichvucong.nghean.gov.vn.

  4

  Hồ sơ của thủ tục

   

  * Thành phần hồ sơ gồm:

  + Đơn đề nghị Mẫu số 23.NT (theo Phụ lục III Nghị định 26/2019/NĐ-CP);

  + Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc quyết định giao khu vực biển hoặc hợp đồng thuê quyền sử dụng đất, khu vực biển để nuôi trồng thủy sản;

  + Sơ đồ vị trí đặt lồng bè/Sơ đồ khu vực nuôi.

  * Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

  5

  Thời hạn giải quyết

  10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

  6

  Đối tượng thực hiện TTHC

  Tổ chức hoặc cá nhân

  7

  Cơ quan thực hiện

  Chi cục Thủy sản Nghệ An

  8

  Kết quả thực hiện

  Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản (Mẫu 25.NT Phụ lục III Nghị định 26/2019/NĐ-CP)

  9

  Lệ phí

  Không

  10

  Tên mẫu đơn

  Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cơ nuôi trồng thủy sản (Mẫu số 23.NT Phụ lục III Nghị định 26/2019/NĐ-CP);

  11

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện

  Không

  12

  Cơ sở pháp lý

  - Luật Thủy sản ngày 21/11/2017;

  - Nghị định 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản

  13

  Liên hệ

  Họ và tên: Phòng Nuôi trồng thủy sản

  Email: nuoitrongthuysanna@gmail.com

  SĐT: 02383.560.296

   

Tin tức khác

 

Nghe nhạc