Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • 12. Thủ tục cấp, cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản.
  26/09/2019 17:46
 •  
 • 1

  Tên thủ tục

  Thủ tục Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản

  2

  Trình tự thực hiện

   

  Bước1: Tổchức, cá nhânnộphồsơ đềnghịcấp, cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng (cơ chế một cửa, dịch vụ công trực tuyến, phần mềm điện tử, email, fax) về ChicụcThủysảnNghệAn, địa chỉ: Số 80 – đường Ngô Sỹ Liên, Tp Vinh, Nghệ An, vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 trong giờ hành chính; Email: vanthucctsna@gmail.com.

  Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ

  - Khi nhận được hồ sơ của các cá nhân/tổ chức đề nghị kiểm tra, Lãnh đạo Chi cục Thủy sản giao trách nhiệm cho phòng Nuôi trồng thủy sản kiểm tra, xem xét và hướng dẫn cơ sở bổ sung những nội dung còn thiếu hoặc chưa đúng quy định.

  + Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: Chuyên viên giải quyết thủ tục hành chính kiểm tra thành phần hồ sơ và trả lời ngay khi tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ;

  + Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng: Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, chuyên viên giải quyết thủ tục hành chính xem xét tính đầy đủ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì thông báo cho tổ chức, cá nhân biết để bổ sung.

  Bước3.Thành lập đoàn kiểm tra

   Sau khi nhận đủ hồ sơ, phòng Nuôi trồng thủy sản tham mưu Quyết định thành lập đoàn kiểm tra, đồng thời thống nhất với cơ sở nội dung, thời gian, địa điểm kiểm tra.

  Bước4.Kiểm tra tại cơ sở

  - Đối với cấp giấy chứng nhận: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Chi cục Thủy sản tiến hành kiểm tra điều kiện của cơ sở theo nội dung tại Mẫu số 13.NT (theoPhụ lục III kèm theo nghị định số 26/2019/NĐ-CP). Trường hợp không đáp ứng điều kiện, cơ sở thực hiện khắc phục; Sau khi khắc phục có văn bản thông báo đến Chi cục Thủy sản để tổ chức kiểm tra nội dung đã khắc phục.

  - Đối với cấp lại giấy chứng nhận: Sau khi nhận đủ hồ sơ, Chi cục Thủy sản tiến hành kiểm tra sự thay đổi (nếu cần thiết).

  Bước5.Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản.

  - Trường hợp cơ sở đáp ứng điều kiện, trong thời hạn 13 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc kiểm tra đối với trường hợp cấp lần đầu và 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp cấp lại, Chi cục Thủy sản cấp Giấy chứng nhận Mẫu số 14.NT (theoPhụ lục III kèm theo nghị định số 26/2019/NĐ-CP).

  - Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận, Chi cục Thủy sản có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

  Bước6. Trảkếtquả, thulệphí:

  - TrảkếtquảtrựctiếptạiChicụcThủysảnhoặcgửiquadịchvụbưuchínhhoặcquamôitrườngmạng.

  - Tổchức, cá nhânnộpphí, lệphí theoquyđịnhhiệnhành.

  Bước7: Lưuhồsơ.

  - Hồsơ cấp, cấp lạiGiấychứngnhậncơ sởđủđiềukiệnsảnxuất thức ăn,sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sảnđượctổnghợplưutạiphòngNuôitrồngthủysảnvà đơnvịliênquantheoquyđịnh.

  3

  Cách thức thực hiện

  - Trực tiếp tại Chi cục Thủy sản;

  - Qua dịch vụ bưu chính;

  - Qua môi trường mạng.

  4

  Hồ sơ của thủ tục

   

  * Thành phần hồ sơ gồm:

  - Đối với cấp giấy chứng nhận:

  + Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cơ sở sảnxuất thức ăn,sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản (Mẫu số 11.NT Phụ lục III kèm theo nghị định số 26/2019/NĐ-CP);

  + Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, kỹ thuật của cơ sở sản xuất thức ăn,sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản (Mẫu số 12.NT Phụ lục III kèm theo nghị định số 26/2019/NĐ-CP).

  - Đối với cấp lại giấy chứng nhận:

  + Đơn đề nghị theo Mẫu số 11.NT (theo Phụ lục III kèm theo nghị định số 26/2019/NĐ-CP);

  + Tài liệu chứng minh nội dung thay đổi đối với trường hợp thay đổi thông tin có liên quan đến tổ chức, cá nhân;

  + Bản chính Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sảnxuất thức ăn,sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản đã được cấp, trừ trường hợp Giấy chứng nhận bị mất.

  * Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

  5

  Thời hạn giải quyết

  Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ: 13 ngày đối với cấp giấy chứng nhận; 03 ngày đối với cấp lại giấy chứng nhận.

  6

  Đối tượng thực hiện TTHC

  Tổ chức hoặc cá nhân

  7

  Cơ quan thực hiện

  Chi cục Thủy sản Nghệ An

  8

  Kết quả thực hiện

  Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sảnxuất thức ăn,sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản

  9

  Lệ phí

  Không

  10

  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

  - Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cơ sở sảnxuất thức ăn,sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản (Mẫu số 11.NT Phụ lục III kèm theo nghị định số 26/2019/NĐ-CP);

  + Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, kỹ thuật của cơ sở sảnxuất thức ăn,sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản (Mẫu số 12.NT Phụ lục III kèm theo nghị định số 26/2019/NĐ-CP).

  11

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện

   

  12

  Cơ sở pháp lý

  - Luật Thủy sản ngày 21/11/2017;

  - Nghị định 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thủy sản.

  - Thông tư số 26/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý giống, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản.

  13

  Liên hệ

  Họ và tên: Phòng Nuôi trồng thủy sản

  Email: nuoitrongthuysanna@gmail.com

  SĐT: 02383.560.296

   

Tin tức khác

 

Nghe nhạc