Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • 10. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá
  26/09/2019 17:14
 •  
 • 1

  Tên thủ tục

  Thủ tục Cấp giấy chứng nhậnan toàn kỹ thuật tàu cá

  2

  Trình tự thực hiện

   

  Bước 1: Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá nộp hồ sơ về phòng Quản lý tàu cá và Cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá - Chi cục Thủy sản Nghệ An, địa chỉ số 80 đường Ngô Sỹ Liên - TP Vinh - Nghệ An vào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ trong giờ hành chính.

  Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

  Chuyên viên phòng Quản lý tàu cá và Cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá trực tiếp tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ cho tổ chức/cá nhân.

  - Trường hợp hồ sơ hợp lệ Chuyên viên viết Phiếu tiếp nhậnvà hẹn trả kết quả; trong trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ sẽ có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

  Bước3.Phân công xử lý

  Lãnh đạo Phòng Quản lý tàu cá & CSDVHCNC căn cứ vào hồ sơ đã được tiếp nhận, phân công cán bộ thụ lý hồ sơ

  Bước4.Thẩm định hồ sơ:

  - Chuyên viên được giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và tiến hành kiểm tra, thẩm định hồ sơ trên cơ sở các nội dung quy định.

  - Trường hợp nội dung hồ sơ cần bổ sung thông tin hoặc giấy tờ liên quan, chuyên viên thẩm định báo cáo Lãnh đạo Phòng và gửi thông báo đến tổ chức/cá nhân để giải trình hoặc bổ sung các thủ tục cần thiết. Mẫu BM.TCHC.00.02.

  - Sau khi hoàn tất các thủ tục, chuyên viên thẩm định dự thảo giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá trình Lãnh đạo Phòng xem xét.

  Bước5.Kiểm tra hồ sơ

  LãnhđạoPhòngkiểmtrahồsơ cấpgiấychứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá và ký nháycácvănbảnliênquannếuhồsơ đảmbảotínhpháplý. Trườnghợpcầnbổsung, chỉnhsửachuyểnchuyênviênhoànthiện.

  Bước6. Phê duyệt hồ sơ

  Trêncơ sởhồsơ đã đượcPhòng Quản lý tàu cá & Cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá thẩmđịnh. LãnhđạoChicụcxemxétvà phê duyệthồsơ cấp giấychứng nhận thẩm định thiết kế tàu cá chotổchức/cá nhânkhihồsơ đảmbảotínhpháplý.

  Bước7. Trảkếtquả, lưu hồ sơ:

  - ChuyênviênthẩmđịnhtiếpnhậnkếtquảtừLãnhđạoChicụcvàosổvà saogửicácvănbảnđếncácđơnvịliênquanvà chuyểnBộphậntiếpnhậnvà trảkếtquảđểtrảkếtquảchotổchức/cá nhân.

  - Yêucầutổchức, cá nhânkhiđếnnhậnkếtquảnộplạigiấyhẹn, nhậnkếtquảvà ký vàosổgiaonhậntheoquyđịnh. 

  - Hồsơ cấpgiấychứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá đượctổnghợp,lưutạiphòngQuản lý tàu cá & Cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cávà đơnvịliênquantheoquyđịnh.

  3

  Cách thức thực hiện

  - Nộp trực tiếp tại Chi cục Thủy sản;

  - Nộp qua hệ thống bưu chính;

  - Nộp trực tuyến tại địa chỉ:

  Http://dichvucong.nghean.gov.vn

  4

  Hồ sơ của thủ tục

   

  * Thành phần hồ sơ gồm:

  a) Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá theo Mẫu số 03.BĐ Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT;

  b) Bản sao hồ sơ thiết kế đã được thẩm định (đối với trường hợp tàu cá đóng mới, cải hoán);

  c) Theo tiến độ thi công, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá phải trình Cơ sở đăng kiểm tàu cá bản sao chứng thực giấy chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy và các tài liệu kèm theo đối với máy móc, trang thiết bị sản xuất trong nước hoặc giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (Certificate of Origin - CO), giấy chứng nhận chất lượng (Certificate of Quality - CQ) và tài liệu kỹ thuật hướng dẫn lắp đặt, sử dụng, sửa chữa thiết bị của nhà sản xuất đối với máy móc, trang thiết bị nhập khẩu trước khi lắp đặt trên tàu.

   

  * Số lượng hồ sơ: 01(bộ)

  5

  Thời hạn giải quyết

  03 ngày làm việc, kể từ khi hoàn thành kiểm tra, cơ sở đăng kiểm tàu cá cấp cho chủ tàu các giấy tờ: Biên bản kiểm tra kỹ thuật tàu cá theo Mẫu số 04a.BĐ đến Mẫu số 04i.BĐ Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT; Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá theo Mẫu số 05.BĐ Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT; Sổ đăng kiểm tàu cá đối với trường hợp kiểm tra lần đầu, cải hoán theo Mẫu số 06.BĐ Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT.

  6

  Đối tượng thực hiện

  Tổ chức hoặc cá nhân

  7

  Cơ quan thực hiện

  Chi cục Thủy sản

  8

  Kết quả thực hiện

  Biên bản kiểm tra kỹ thuật tàu cá theo Mẫu số 04a.BĐ đến Mẫu số 04i.BĐ Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư; Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá theo Mẫu số 05.BĐ Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT; Sổ đăng kiểm tàu cá đối với trường hợp kiểm tra lần đầu, cải hoán theo Mẫu số 06.BĐ Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT.

  9

  Lệ phí

  Phí: Theo mục 2, 3, 4, 5, 6  phần II, biểu phí, lệ phí kèm theo Thông tư 230/2016/TT-BTC

  10

  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

  Mẫu số 01.BĐ Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT

  11

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện

  Không có

  12

  Cơ sở pháp lý

  - Luật Thủy sản ngày 21/11/2017;

  - Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận cơ sở đăng kiểm tàu cá; bảo đảm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ngư; đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu tàu cá;

  - Thông tư số 230/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng kiểm an toàn kỹ thuật tàu cá, kiểm định trang thiết bị nghề cá, phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản; lệ phí cấp phép khai thác hoạt động thủy sản.

   

Tin tức khác

 

Nghe nhạc