Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • 9. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận thẩm định thiết kế tàu cá
  26/09/2019 17:11
 •  
 • 1

  Tên thủ tục

  Thủ tục Cấp giấy chứng nhậnthẩm định thiết kế tàu cá

  2

  Trình tự thực hiện

   

  Bước 1: Nộp hồ sơ:

  Tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp giấy chứng nhận thẩm định thiết kế tàu cá

  - Địa điểm nộp hồ sơ: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả - Chi cục Thủy sản Nghệ An, số 80 đường Ngô Sỹ Liên, Thành phố Vinh, Nghệ An vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần , số điện thoại:02383.592.814.

  Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

  Chuyên viên phòng Quản lý tàu cá và Cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá trực tiếp tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ cho tổ chức/cá nhân.

  - Trường hợp hồ sơ hợp lệ Chuyên viên viết Phiếu tiếp nhậnvà hẹn trả kết quả; trong trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ sẽ có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

  Bước3.Phân công xử lý

  Lãnh đạo Phòng Quản lý tàu cá & CSDVHCNC căn cứ vào hồ sơ đã được tiếp nhận, phân công cán bộ thụ lý hồ sơ

  Bước4.Thẩm định hồ sơ:

  - Chuyên viên được giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và tiến hành kiểm tra, thẩm định hồ sơ trên cơ sở các nội dung quy định.

  - Trường hợp nội dung hồ sơ cần bổ sung thông tin hoặc giấy tờ liên quan, chuyên viên thẩm định báo cáo Lãnh đạo Phòng và gửi thông báo đến tổ chức/cá nhân để giải trình hoặc bổ sung các thủ tục cần thiết. Mẫu BM.TCHC.00.02.

  - Sau khi hoàn tất các thủ tục, chuyên viên thẩm định dự thảo giấy chứng nhận thẩm định thiết kế tàu cá trình Lãnh đạo Phòng xem xét.

  Bước5.Kiểm tra hồ sơ

  LãnhđạoPhòngkiểmtrahồsơ cấpgiấychứng nhận thẩm định thiết kế tàu cá và ký nháycácvănbảnliênquannếuhồsơ đảmbảotínhpháplý. Trườnghợpcầnbổsung, chỉnhsửachuyểnchuyênviênhoànthiện.

  Bước6. Phê duyệt hồ sơ

  Trêncơ sởhồsơ đã đượcPhòng Quản lý tàu cá & Cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá thẩmđịnh. LãnhđạoChicụcxemxétvà phê duyệthồsơ cấp giấychứng nhận thẩm định thiết kế tàu cá chotổchức/cá nhânkhihồsơ đảmbảotínhpháplý.

  Bước7. Trảkếtquả, lưu hồ sơ:

  - ChuyênviênthẩmđịnhtiếpnhậnkếtquảtừLãnhđạoChicụcvàosổvà saogửicácvănbảnđếncácđơnvịliênquanvà chuyểnBộphậntiếpnhậnvà trảkếtquảđểtrảkếtquảchotổchức/cá nhân.

  - Yêucầutổchức, cá nhânkhiđếnnhậnkếtquảnộplạigiấyhẹn, nhậnkếtquảvà ký vàosổgiaonhậntheoquyđịnh. 

  - Hồsơ cấpgiấychứng nhận thẩm định thiết kế tàu cá đượctổnghợp,lưutạiphòngQuản lý tàu cá & Cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cávà đơnvịliênquantheoquyđịnh.

  3

  Cách thức thực hiện

  - Nộp trực tiếp tại Chi cục Thủy sản;

  - Nộp qua hệ thống bưu chính;

  - Nộp trực tuyến tại địa chỉ:

  Http://dichvucong.nghean.gov.vn

  4

  Hồ sơ của thủ tục

   

  * Thành phần hồ sơ gồm:

  a) Đơn đề nghị thẩm định hồ sơ thiết kế tàu cá theo Mẫu số 01.BĐ Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT;

  b) Hồ sơ thiết kế tàu cá (03 bộ).

  * Số lượng hồ sơ: 01(bộ)

  5

  Thời hạn giải quyết

  20 ngày (đối với hồ sơ thiết kế đóng mới, lần đầu) hoặc 10 ngày làm việc (đối với hồ sơ thiết kế cải hoán, sửa chữa phục hồi),kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  6

  Đối tượng thực hiện

  Tổ chức hoặc cá nhân

  7

  Cơ quan thực hiện

  Chi cục Thủy sản

  8

  Kết quả thực hiện

  Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế tàu cá

  9

  Lệ phí

  5% giá thiết kế

  10

  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

  Mẫu số 01.BĐ Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT

  11

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện

  Không có

  12

  Cơ sở pháp lý

  - Luật Thủy sản ngày 21/11/2017;

  - Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận cơ sở đăng kiểm tàu cá; bảo đảm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ngư; đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu tàu cá;

  - Thông tư số 230/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng kiểm an toàn kỹ thuật tàu cá, kiểm định trang thiết bị nghề cá, phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản; lệ phí cấp phép khai thác hoạt động thủy sản.

   

Tin tức khác

 

Nghe nhạc