Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • 4. Thủ tục chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác
  26/09/2019 16:45
 •  
 • 1

  Tên thủ tục

  ThủtụcChứngnhậnnguồn gốc thủysảnkhaithác

  2

  Trình tự thực hiện

   

  Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: Trách nhiệm của chuyên viên phụ trách bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

  Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Chi cục Thủy sản địa chỉ: 80 đường Ngô Sỹ Liên,TP Vinhvào các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trong giờ hành chính, sốđiệnthoại:02383.592.814;Chuyên viên trực tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ cho tổ chức/ cá nhân.


  * Thành phần hồ sơ gồm:

  1. Bản sao Giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác có mô tả nguyên liệu đã sử dụng theo mục B Mẫu số 01 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 21/2018/TT-BNNPTNT.

   2.Giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác theo Mẫu số 02 Phụ lục IIIban hành kèm theo Thông tư này đối với sản phẩm xuất khẩu vào thị trường châu Âu hoặc theo Mẫu số 03 Phụ lục IIIban hành kèm theo Thông tư 21/2018/TT-BNNPTNT;

  3. Thông tin bổ sung cho sản phẩm thủy sản được chế biến từ tàu cá Việt Nam và Thông tin vận tải theo Mẫu số 02a, 02b Phụ lục IIIban hành kèm theo Thông tư 21/2018/TT-BNNPTNT.

  * Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

  * Thời hạn giải quyết: 02ngày làm việc,kể từ ngày nhận hồ sơ.

  Trường hợp hồ sơ hợp lệ chuyên viên viết Phiếu tiếp nhậnvà hẹn trả kết quảtheo mẫu BM.TCHC.00.01; Trong trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ sẽ có văn bản trả lờinêu rõ lý do.

  Bước 2. Thẩm định hồ sơ: Trách nhiệm của chuyên viên phòng Khai thác và Phát triển nguồn lợi thủy sản.

  Chuyên viên được giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và tiến hành kiểm tra, thẩm định hồ sơ trên cơ sở các nội dung quy định tại Luật Thuỷ sản: Ban hành ngày 21/11/2017; Thông tư 21/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ nông nghiệp và PTNT về Quy định ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai thác thủy sản; công bố cảng cá chỉ định xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp; xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác; Và các văn bản liên quan khác.

  Trường hợp nội dung hồ sơ cần bổ sung thông tin hoặc giấy tờ liên quan, chuyên viên thẩm định báo cáo Lãnh đạo phòng và gửi thông báo đến tổ chức/cá nhân để giải trình hoặc bổ sung các thủ tục cần thiết. Mẫu BM.TCHC.00.02.

  Sau khi hoàn tất các thủ tục, chuyên viên thẩm định dự thảo giấy phép trình Lãnh đạo phòng xem xét.

  Bước3.Kiểmtra: TráchnhiệmLãnhđạophòngKhaithác và Phát triển nguồn lợi thủy sản.

  Căncứcácquyđịnhhiệnhành; Lãnhđạophòngkiểmtrahồsơ chứng nhậnnguồn gốc thủy sản khai thác và ký nháycácvănbảnliênquannếuhồsơ đảmbảotínhpháplý. Trườnghợpcầnbổsung, chỉnhsửachuyểnchuyênviênhoànthiện.

  Bước4. Phê duyệt: TráchnhiệmLãnhđạochicục

  Trêncơ sởhồsơ đã đượcphòng Khaithácvà Phát triển nguồn lợi thủysảnthẩmđịnh. LãnhđạoChicụcxemxétvà phê duyệthồsơ chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác chotổchức/cá nhânkhihồsơ đảmbảotínhpháplý. Trườnghợptừchốichứng nhậnnguồn gốc thủysản khai thácphảitrảlờibằngvănbảnvà nêurõ lý do.

  Bước5. Trảkếtquả: Tráchnhiệmchuyênviênthẩmđịnh/ Bộphậntiếpvà trảkếtquả.

   - ChuyênviênthẩmđịnhtiếpnhậnkếtquảtừLãnhđạochicụcvàosổvà saogửicácvănbảnđếncácđơnvịliênquanvà chuyểnBộphậntiếpnhậnvà trảkếtquảđểtrảkếtquảchotổchức/cá nhân.

  - Yêucầutổchức, cá nhânkhiđếnnhậnkếtquảnộplạigiấyhẹn, nhậnkếtquảvà ký vàosổgiaonhậntheoquyđịnh. 

  Bước6: Lưuhồsơ:

  Hồsơ chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác đượctổnghợplưutạiphòngKhaithácvà Phát triển nguồn lợi thủysảnvà đơnvịliênquantheoquyđịnh.

  3

  Cách thức thực hiện

  - Nộp trực tiếp tại Chi cục Thủy sản;

  - Nộp qua hệ thống bưu chính;

  - Nộp trực tuyến tại địa chỉ:

  Http://dichvucong.nghean.gov.vn

  4

  Hồ sơ của thủ tục

   

  - Hồsơ chứngnhậnthủysảnkhaithác:

  1. Bản sao Giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác có mô tả nguyên liệu đã sử dụng theo mục B Mẫu số 01 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 21/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018.

   2.Giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác theo Mẫu số 02 Phụ lục IIIban hành kèm theo Thông tư này đối với sản phẩm xuất khẩu vào thị trường châu Âu hoặc theo Mẫu số 03 Phụ lục IIIban hành kèm theo Thông tư 21/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018;

  3. Thông tin bổ sung cho sản phẩm thủy sản được chế biến từ tàu cá Việt Nam và Thông tin vận tải theo Mẫu số 02a, 02b Phụ lục IIIban hành kèm theo Thông tư 21/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018.

  * Sốlượnghồsơ: 02 (bộ).

  5

  Thời hạn giải quyết

  - 02ngày làm việc,kể từ ngày nhận hồ sơ.

  6

  Đối tượng thực hiện

  Tổ chức hoặc cá nhân

  7

  Cơ quan thực hiện

  Chi cục Thủy sản

  8

  Kết quả thực hiện

  Giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác

  9

  Lệ phí

  Không

  10

  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

  1. Bản sao Giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác có mô tả nguyên liệu đã sử dụng theo mục B Mẫu số 01 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 21/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018.

   2.Giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác theo Mẫu số 02 Phụ lục IIIban hành kèm theo Thông tư này đối với sản phẩm xuất khẩu vào thị trường châu Âu hoặc theo Mẫu số 03 Phụ lục IIIban hành kèm theo Thông tư 21/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 ;

  3. Thông tin bổ sung cho sản phẩm thủy sản được chế biến từ tàu cá Việt Nam và Thông tin vận tải theo Mẫu số 02a, 02b Phụ lục IIIban hành kèm theo Thông tư 21/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018

  11

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện

  Không quy định

  12

  Cơ sở pháp lý

  - Luật Thủy sản ngày 21/11/2017;

  - Thông tư 21/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai thác thủy sản; công bố cảng cá chỉ định xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác; danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp; xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác.

   

Tin tức khác

 

Nghe nhạc