Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • 2. Thủ tục cấp lại Giấy phép khai thác thủy sản
  26/09/2019 16:13
 •  
 • 1

  Tên thủ tục

  Thủ tụccấp lại Giấyphépkhaithácthủysản

  2

  Trình tự thực hiện

   

  Bước1: Tiếpnhậnhồsơ: TráchnhiệmcủachuyênviênphụtráchbộphậnTiếpnhậnvà trảkếtquảhànhchính.

  - Tổchức, cá nhânnộphồsơ đềnghịcấplạigiấyphépkhaithácthủysảntạiBộphậntiếpnhậnvà trảkếtquả của Chi cục Thủy sản trong giờhànhchính, các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6;số điện thoại: 02383.592.814.

  Bước 2. Thẩm định hồ sơ:Trách nhiệm của chuyên viên phòngKhai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

  - Chuyên viên được giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và tiến hành kiểm tra, thẩm định hồ sơ trên cơ sở các nội dung quy định.

  - Trường hợp nội dung hồ sơ cần bổ sung thông tin hoặc giấy tờ liên quan, chuyên viên thẩm định báo cáo Lãnh đạo Phòng và gửi thông báo đến tổ chức/cá nhân để giải trình hoặc bổ sung các thủ tục cần thiết. Mẫu BM.TCHC.00.02.

  - Sau khi hoàn tất các thủ tục, chuyên viên thẩm định dự thảo giấy phép trình Lãnh đạo Phòng xem xét.

  Bước3.Kiểmtra: TráchnhiệmLãnhđạophòngKhaithácvà Phát triểnnguồnlợithủysản.

  - Căncứcácquyđịnhhiệnhành; LãnhđạoPhòngkiểmtrahồsơ cấplạigiấyphépkhaithácthủysảnvà ký nháycácvănbảnliênquannếuhồsơ đảmbảotínhpháplý. Trườnghợpcầnbổsung, chỉnhsửachuyểnchuyênviênhoànthiện.

  Bước4.Phê duyệt: TráchnhiệmLãnhđạoChicục.

  - Trêncơ sởhồsơ đã đượcphòngKhaithácvà Phát triểnnguồnlợithủysảnthẩmđịnh. LãnhđạoChicụcxemxétvà phê duyệthồsơ cấplạigiấyphépkhaithácthủysảnchotổchức/cá nhânkhihồsơ đảmbảotínhpháplý. Trườnghợptừchốicấpgiấyphépkhaithácthủysảnphảitrảlờibằngvănbảnvà nêurõ lý do.

  Bước5. Trảkếtquả, thulệphí: Tráchnhiệmchuyênviênthẩmđịnh/Bộphậntiếpvà trảkếtquả.

  - ChuyênviênthẩmđịnhtiếpnhậnkếtquảtừLãnhđạoChicụcvàosổvà saogửicácvănbảnđếncácđơnvịliênquanvà chuyểnBộphậntiếpnhậnvà trảkếtquảđểlàmthủtụcthuphí và trảkếtquảchotổchức/cá nhân.

  - Yêucầutổchức, cá nhânkhiđếnnhậnkếtquảnộplạigiấyhẹn, nhậnkếtquảvà ký vàosổgiaonhậntheoquyđịnh. 

  Bước6: Lưuhồsơ.

  - Hồsơ cấplạigiấyphépkhaithácthủysảnđượctổnghợplưutạiphòngKhaithácvà Phát triểnnguồnlợithủysảnvà đơnvịliênquantheoquyđịnh.

  3

  Cách thức thực hiện

  - Nộp trực tiếp tại Chi cục Thủy sản;

  - Nộp qua hệ thống bưu chính;

  - Nộp trực tuyến tại địa chỉ:

  Http://dichvucong.nghean.gov.vn

  4

  Hồ sơ của thủ tục

   

  * Thànhphầnhồsơ gồm: (Hồsơ cấplạiGiấyphép)

  1. Đơn đề nghịcấp lại theo Mẫu số 03.KT Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ;

  2. Bản chính giấy phép khai thác thủy sản đã được cấp, trong trường hợp thay đổi thông tin trong giấy phép.

  * Sốlượnghồsơ: 01 (bộ)

  5

  Thời hạn giải quyết

  - 03ngày làm việc,kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  6

  Đối tượng thực hiện

  Tổ chức hoặc cá nhân

  7

  Cơ quan thực hiện

  Chi cục Thủy sản

  8

  Kết quả thực hiện

  - Giấy phép khai thác thủy sản.

  - Thời hạn Giấy phép: Bằng thời hạn còn lại của hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản đã được công bố.

  9

  Lệ phí

  - 20.000 đ/lần (Thông tư số 118/2018/TT-BTC ngày 28/11/2018).

  10

  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

  - Đơn đề nghịcấp lại theo Mẫu số 03.KT Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ.

  11

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện

  Không quy định

  12

  Cơ sở pháp lý

  - Luật Thủy sản ngày 21/11/2017;

  - Nghị định 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của thủ tướng chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;

  - Thông tư số 118/2018/TT-BTC ngày 28/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc mức thu, chế độ thu nộp quản lý sử dụng phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản; lệ phí cấp phép khai thác hoạt động thủy sản.

   

Tin tức khác

 

Nghe nhạc