Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • 1. Thủ tục cấp giấy phép Khai thác thủy sản
  26/09/2019 16:08
 •  
 • 1

  Tên thủ tục

  Thủ tục cấp giấy phéKhai tháthủy sản

  2

  Trình tự thực hiện

   

  Bước1: Tiếpnhậnhồsơ: TráchnhiệmcủachuyênviênphụtráchbộphậnTiếpnhậnvà trảkếtquả.

  - Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phépkhaithácthủysảntạiBộphậntiếpnhậnvà trảkếtquảChicụcThủysảnNghệAn (địa chỉ số 80 đường Ngô Sỹ Liên, TP Vinh) vào các ngày làm việc trong tuần trong giờ hành chính; số điện thoại: 02383.592.814.

  Bước 2. Thẩm định hồ sơ: Trách nhiệm của chuyên viên phòng Khai thác và Phát triểnnguồn lợi thủy sản.

  - Chuyên viên được giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và tiến hành kiểm tra, thẩm định hồ sơ trên cơ sở các nội dung quy định.

  - Trường hợp nội dung hồ sơ cần bổ sung thông tin hoặc giấy tờ liên quan, chuyên viên thẩm định báo cáo Lãnh đạo Phòng và gửi thông báo đến tổ chức/cá nhân để giải trình hoặc bổ sung các thủ tục cần thiết. Mẫu BM.TCHC.00.02.

  - Sau khi hoàn tất các thủ tục, chuyên viên thẩm định dự thảo giấy phép trình Lãnh đạo Phòng xem xét.

  Bước3. Kiểmtra: TráchnhiệmLãnhđạophòngKhaithácvàPhát triểnnguồnlợithủysản.

  - Căncứcácquyđịnhhiệnhành; LãnhđạoPhòngkiểmtrahồsơ cấpgiấyphépkhaithácthủysảnvà ký nháycácvănbảnliênquannếuhồsơ đảmbảotínhpháplý. Trườnghợpcầnbổsung, chỉnhsửachuyểnchuyênviênhoànthiện.

  Bước4. Phê duyệt: TráchnhiệmLãnhđạoChicục

  - Trêncơ sởhồsơ đã đượcphòngKhaithácvà Phát triểnnguồnlợithủysảnthẩmđịnh. LãnhđạoChicụcxemxétvà phê duyệthồsơ cấpgiấyphépkhaithácthủysảnchotổchức/cá nhânkhihồsơ đảmbảotínhpháplý. Trườnghợptừchốicấpgiấyphépkhaithácthủysảnphảitrảlờibằngvănbảnvà nêurõ lý do.

  Bước5. Trảkếtquả, thulệphí: Tráchnhiệmchuyênviênthẩmđịnh/Bộphậntiếpvà trảkếtquả.

  - ChuyênviênthẩmđịnhtiếpnhậnkếtquảtừLãnhđạoChicụcvàosổvà saogửicácvănbảnđếncácđơnvịliênquanvà chuyểnBộphậntiếpnhậnvà trảkếtquảđểlàmthủtụcthuphí và trảkếtquảchotổchức/cá nhân.

  - Yêucầutổchức, cá nhânkhiđếnnhậnkếtquảnộplạigiấyhẹn, nhậnkếtquảvà ký vàosổgiaonhậntheoquyđịnh. 

  Bước6: Lưuhồsơ.

  - Hồsơ cấpgiấyphépkhaithácthủysảnđượctổnghợplưutạiphòngKhaithác& Phát triểnnguồnlợithủysảnvà đơnvịliênquantheoquyđịnh.

  Ghichú:

  -Đốivớitàucá có chiều dài từ 06-12mthì chứngchỉ(bằng) thuyềntrưởngtàu cá tốithiểucầncó là hạngIII (hạng nhỏ).

  - Đốivớitàucá có chiều dài từ 12-15mthì chứngchỉ(bằng) thuyềntrưởngvà máytrưởngtốithiểucầncó là hạngIII (hạng nhỏ).

  - Đốivớitàucá có chiều dài từ 15-24mthì chứngchỉ(bằng) thuyềntrưởng, máytrưởnglà hạngII (hạng 5).

  - Đốivớitàucá có chiều dài từ 24 m trở lênthì chứngchỉ(bằng) thuyềntrưởng, máytrưởnglà hạngI (hạng 4).

  3

  Cách thức thực hiện

  - Nộp trực tiếp tại Chi cục Thủy sản;

  - Nộp qua hệ thống bưu chính;

  - Nộp trực tuyến tại địa chỉ:

  Http://dichvucong.nghean.gov.vn

  4

  Hồ sơ của thủ tục

   

  * Thànhphầnhồsơ gồm:

  1. Đơnxincấpgiấyphép. Mẫusố02 KT Phụ lục IV, Nghị định 26/2019/NĐ-CP ngày 8/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

  2. Bản chụp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá và giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá đối với loại tàu cá theo quy định phải đăng kiểm;

  3. Bản chụp văn bằng hoặc chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng tàu cá đối với loại tàu cá theo quy định phải có văn bằng hoặc chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng tàu cá.

  * Sốlượnghồsơ: 01 (bộ)

  5

  Thời hạn giải quyết

  -06ngày làm việc,kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  6

  Đối tượng thực hiện

  - Tổ chức hoặc cá nhân

  7

  Cơ quan thực hiện

  - Chi cục Thủy sản

  8

  Kết quả thực hiện

  - Giấy phép khai thác thủy sản.

  - Thời hạn của Giấy phép khai thác thủy sản bằng thời hạn còn lại của hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản đã được công bố.

  9

  Lệ phí

  - 40.000 đ/lần.

  10

  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

  - Đơn xin cấp phép khai thác thủy sản (Mẫusố02 KT Phụ lục IV, Nghị định 26/2019/NĐ-CP ngày 8/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ).

  11

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện

  Không quy định

  12

  Cơ sở pháp lý

  - Luật Thủy sản ngày 21/11/2017;

  - Nghị định 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;

  - Thông tư số 118/2018/TT-BTC ngày 28/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc mức thu, chế độ thu nộp quản lý sử dụng phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản; lệ phí cấp phép khai thác hoạt động thủy sản.

   

Tin tức khác

 

Nghe nhạc