Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Kết luận của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT về nội dung làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Hoàng Mai
  26/09/2019 15:34
 • Thực hiện Thông báo số 1371-TB/TU, ngày 25/12/2018 cùa Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU về xây dựng và phát triển thị xã Hoàng Mai đến năm 2020 và những năm tiếp theo.
 • Thực hiện Thông báo số 1371-TB/TU, ngày 25/12/2018 cùa Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU về xây dựng và phát triển thị xã Hoàng Mai đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

   

  Ngày 26/8/2019, Sở Nông nghiệp và PTNT do đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở và đồng chí Võ Văn Dũng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã chủ trì buổi làm việc giữa Sở Nông nghiệp và PTNT với Ban Thường vụ Thị ủy Hoàng Mai.

   

  Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Phó Giám đốc Sở, đại diện lãnh đạo các Phòng, Chi cục thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT. về phía thị xã Hoàng Mai có các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã, Trưởng các phòng, ngành chuyên môn thị xã. Sau khi nghe thị xã Hoàng Mai báo cáo kết quả 5 năm thực hiện nhiệm vụ phát triển nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn thị xã, định hướng đến năm 2020 và những năm tiếp theo; các ý kiến phát biểu tại buổi làm việc và sau khi thống nhất ý kiến với đồng chí Võ Văn Dũng - Bí thư Thị uỷ, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT kết luận một số nội dung sau:

   

  1. Đánh giá chung

   

  Trong thời gian qua, được sự quan tâm của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các ban, sở, ngành cấp tỉnh, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền thị xã Hoàng Mai nên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn thị xã đã có nhiều khởi sắc và đạt được những kết quả quan trọng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, cơ cấu mùa vụ, cơ cấu cây trồng chuyền biến tích cực, từng bước áp dụng nhanh tiến bộ khoa học và kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị trên đơn vị diện tích, chú trọng phát triển ngành nông nghiệp theo hướng an toàn, bền vừng; ngành nông nghiệp có tiềm năng phát triển, giá trị sản xuất bình quân tháng 5,21%/năm, có đội tàu khai thác hải sản lớn, chiếm 25% cả tỉnh, có 443 tàu công suất trên 90CV, chiếm hơn 31% cả tỉnh; thành lập được 126 tổ đội khai thác hải sản xa bờ vừa giúp nhau trên biển vừa bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc; công tác quản lý, bảo vệ, phòng cháy chữa cháy và phát triển rừng được quan tâm, độ che phù rừng đạt 40,5%. Quan tâm phát triển kinh tế tập thể, có 20 hợp tác xã, 07 trang trại, 02 làng nghề ché biến hải sản; các hợp tác xã đang từng bước đi vào hoạt độna hiệu qủa đã hình thành được các chuỗi liên kết sản xuất... Xây dựng nông thôn mới có nhiều cố gắng, đã có 3/5 xã về đích nông thôn mới, xã Quỳnh Vinh phấn đấu về đích trong năm 2019, bình quân toàn thị xã đạt 17,2 tiêu chí/xã, tăng 8,4 tiêu chí so với năm 2014..., xã Quỳnh Lộc cơ bản hoàn thành các tiêu chí để năm 2020 về đích nông thôn mới.

   

  Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số khó khăn, hạn chế cần khẳc phục đó là: quy mô sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ, phân tán, quỹ đất thu hẹp dần, hạ tầng còn thiếu và yếu; việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất hiệu quả chưa cao, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gặp nhiều khó khăn, nhân rộng mô hình còn nhiều hạn chế; các sản phấm nông nghiệp sản xuất theo quy trình VietGap bước đầu hình thành nhưng chưa có nhiều mô hình và quy mô còn nhỏ lẽ; chế biến nông lâm thủy sản đang chủ yếu sản phẩm thô, chưa quan tâm đến mẫu mã, bao bì, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc và thị trường tiêu thụ; quản lý chất lượng an toàn thực phẩm còn những hạn chế; hạ tầng nuôi trồng thủy sản chưa hoàn chỉnh, thiếu bền vững, ý thức người nuôi chưa tốt làm ô nhiễm môi trường, phát sinh dịch bệnh, vốn đầu tư lớn, rủi ro cao; nguồn lợi hải sản bị cạn kiện do khai thác quá mức và khai thác tận diệt; chưa có khu chế biến thủy hải sản tập trung; việc trả nợ vốn vay đóng tàu theo NĐ 67 của một số chủ tàu còn chậm, có biểu hiện chây ỳ; các hợp tác xã đã chuyển đồi nhưng một số hoạt động chưa hiệu quả, chưa theo Luật Hợp tác xã năm 2012; thiếu nguồn nhân lực có trình độ kỹ thuật và tay nghề cao.

   

  2. Một số nhiệm vụ trong thời gian tới

   

  Để thực hiện tốt Nghị quyết 11-NQ/TU ngày 18/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Hoàng Mai khóa II, nhiệm kỳ 2015-2020, để ngành nông nghiệp thị xã tiếp tục phát triển trong thời gian tới, đề nghị thị xã cần quan tâm một số nội dung sau:

   

  - Tập trung hoàn thành Đề án phát triển nông nghiệp đô thị thị xã đến năm 2025; chuyển hướng sản xuất nông nghiệp sang nông nghiệp đô thị gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

   

  - Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Triển khai, nhân rộng mô hình sản xuất các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, quy trình sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn VietGap để nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm.

   

  - Quan tâm khai thác, đánh bắt thủy hải sản trên biển, đánh bắt xa bờ theo tổ đội; tuyên truyền, phổ biến các quy định của ủy ban Châu Âu (EC) về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); đôn đốc, vận động các chủ tàu thực hiện nghiêm túc việc trả nợ vốn vay đóng mới tàu cá theo NĐ 67 cho Ngân hàng.

   

  - Phát triển sản xuất, nuôi trồng gắn với công tác xúc tiến thương mại, xây dựng, quảng bá thương hiệu, các sản phẩm lợi thế của thị xã; nhân rộng mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị để mở rộng thị trường tiêu thụ.

   

  - Quan tâm công tác bảo vệ môi trường, trong đó ưu tiên thu hút đầu tư thực hiện khu chế biến thủy hải sản tập trung.

   

  - Tập trung chỉ đạo xã Quỳnh Vinh đạt nông thôn mới năm 2019. Phấn đấu xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, quy hoạch và đảm bảo môi trường; tranh thủ nhiều nguồn lực để nâng cao chất lượng các tiêu chí. Rà soát các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới cấp huyện để chỉ đạo hoàn thành vào năm 2020.       

   

  - Chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng chông thiên tai - tìm kiếm cứu nạn, công tác bảo vệ, phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Chú trọng các phương án đảm bảo hồ đập. trạm bơm, đê, vùng ven biển phải theo kịch bản trong mùa mưa bão.

   

  Nguồn tin:Sở NN&PTNT

 

Nghe nhạc