Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

  • Hướng dẫn số 2768/HD-SNN-VP ngày 23/9/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về trình tự thực hiện tiếp nhận và giải quyết các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An
    25/09/2019 19:52
  •  
  • Tải file tại đây

Tin tức khác

 

Nghe nhạc