Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT theo Kế hoạch số 179-KH/TU của Tỉnh ủy Nghệ An
  19/09/2019 18:40
 • Sáng ngày 18/9/2019 Đoàn Kiểm tra số 2 theo kế hoạch số 179-KH/TU của Tỉnh uỷ có đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý làm trưởng đoàn cùng các đồng chí trong đoàn kiểm tra đã có buổi làm việc tại Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An về tình hình thực hiện các đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ XVIII.
 • Sáng ngày 18/9/2019 Đoàn Kiểm tra số 2 theo kế hoạch số 179-KH/TU của Tỉnh uỷ có đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý làm trưởng đoàn cùng các đồng chí trong đoàn kiểm tra đã có buổi làm việc tại Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An về tình hình thực hiện các đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ XVIII.

   

  Bao gồm 4 đề án:

   

  1. Đề án xây dựng cơ sở hạ tầng trọng yếu trên địa bàn Nghệ An thuộc lĩnh vực thuỷ lợi và ứng phó biến đổi khí hậu.

   

  2. Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp…; thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp…

   

  3. Kế hoạch phát triển các cây con chủ lực tỉnh Nghệ An và cơ chế chính sách hỗ trợ của tỉnh.

   

  4. Đề án xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển các thành phần kinh tế, làng nghề, làng có nghề, mô hình kinh tế chất lượng cao nhằm chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020. Kết luận số 11-KL/TU, ngày 27/10/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU của Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới; nhiệm vụ giải pháp giai đoạn 2016 - 2020 gắn với phát triển các thành phần kinh tế, làng nghề, làng có nghề, mô hình kinh tế chất lượng cao trong nông nghiệp nông thôn.

   

   

  Sau khi nghe đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Giám đốc sở Nông nghiệp và PTNT trình bày báo cáo các kết quả đạt được, các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện đề án và các ý kiến góp ý từ các thành viên của đoàn kiểm tra, đồng chí Thái Thanh Quý- chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đánh giá cao các nỗ lực và kết quả đạt được của ngành nông nghiệp trong quá trình thực hiện. Đồng thời, yêu cầu sở Nông nghiệp và PTNT cần làm rõ các nguyên nhân các tồn tại, vướng mắc của từng đề án, để đưa ra hướng khắc phục mang lại kết quả tốt hơn cho ngành nông nghiệp Nghệ An trong thời gian tới.

   

  Nguồn tin: Phòng KHTC Sở

 

Nghe nhạc