Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Nghệ An - Đổi mới, đa dạng các hình thức trong công tác truyền thông, nâng cao hiệu quả Chính sách chi trả DVMTR
  19/09/2019 18:24
 • Chi trả Dịch vụ môi trường rừng là Chính sách được khẳng định là hướng đi đúng đắn, đi vào cuộc sống, tác động tích cực đến những người làm nghề rừng, người dân sốn trong và ven rừng.
 • Chi trả Dịch vụ môi trường rừng là Chính sách được khẳng định là hướng đi đúng đắn, đi vào cuộc sống, tác động tích cực đến những người làm nghề rừng, người dân sốn trong và ven rừng.

   

  Rừng được bảo vệ tốt hơn, tình trạng vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng giảm dần qua các năm. Đồng thời, Chính sách đã từng bước góp phần ổn định đời sống, cải thiện sinh kế cho người dân tham gia bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái.

   

   

  Để mang lại những ý nghĩa hết sức to lớn đó, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Nghệ An luôn xác định mục tiêu, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao đặc biệt là công tác truyền thông về Chính sách chi trả DVMTR. Những năm qua, Quỹ BVPTR tỉnh Nghệ An đã thực hiện nhiều cách làm, luôn đổi mới sáng tạo trong công tác tuyên truyền cả về nội dung lẫn hình thức.

   

  Hàng năm, Cán bộ Quỹ BVPTR đến tận các xã, thôn, bản, nơi có diện tích cung ứng dịch vụ môi trường rừng để tổ chức các lớp Tập huấn tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về chính sách chi trả DVMTR, các nội dung mới của Luật, Nghị định và các văn bản mới. Qua đó, các người dân được thảo luận, bàn bạc về những nội dung được phổ biến, như cách quản lý, bảo vệ rừng hiệu quả; sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng sao cho hợp lý. “Người dân sống trong rừng và ven rừng, tham gia bảo về rừng được nhận tiền dịch vụ môi trường rừngtừ Quỹ BVPTR tỉnh Nghệ An. Có thu nhập, gắn trách nhiệm nên người dân phấn khởi tham gia bảo vệ rừng. Có thêm vốn, người dân tăng gia sản xuất, tăng thu nhập, phát triển sinh kế, đời sống ngày càng được cải thiện, ổn định”. Từ đầu năm đến nay, Quỹ BVPTR tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Tổ chức chi trả cấp huyện (Hạt kiểm lâm) thực hiện hàng trăm cuộc tuyên truyền về chính sách chi trả DVMTR tại các (thôn) bản, tổ chức 12 lớp tập huấn tại các xã có cung ứng dịch vụ môi trường rừng. Nội dung tập huấn phổ biến một số nội dung quản lý và sử dụng tiền DVMTR theo Luật Lâm nghiệp và Nghị định 156/2018/NĐ-CP; Triển khai công tác chi trả tiền DVMTR qua tài khoản ngân hàng hoặc các giao dịch thanh toán điện tử khác và việc quản lý sử dụng tiền DVMTR tại cộng đồng, nhóm hộ.

   

  Ngoài ra, Quỹ còn có nhiều hình thức tuyên truyền khác như: Thiếtkế các ấn phẩm, vật phẩm truyền thông ( Sổ tay, mũ, áo, ba lô…); Tuyên truyền thông qua hình thức phát tờ rơi, dán áp phích nơi sinh hoạt cộng đồng, kẹp file … ; Tổ chức tuyên truyền lưu động; Phối hợp với cơ quan báo, đài đăng tải nội dung tuyên truyền về Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng rừng, chính sách chi trả DVMTR (Báo Nghệ An, Báo Lao động, Báo nông nghiệp,…); Phối hợp với UBND huyện Quế Phong tổ chức cuộc thi “tìm hiểu về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng” giữa các xã có cung ứng DVMTR bằng hình thức sân khấu hóa; Cùng với dự án FLOURISH phối hợp với Phòng giáo dục huyện Quỳ Châu tổ chức cuộc thi “ Tìm hiểu về tài nguyên rừng” cho các em học sinh THCS dưới hình thức (Rung chuông vàng); Thường xuyên đăng bài, đưa tin về các hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng trên Website của Quỹ.

   

   

  Từ sự đa dạng về nội dung và hình thức tuyên truyền trên, Quỹ BVPTR Nghệ An luôn vận dụng sáng tạo, trực quan, sinh động phù hợp với thực tiễn nhằm phát huy vai trò của công tác truyền thông, giúp người dân ngày càng hiểu rõ hơn về Chính sách chi trả DVMTR góp phần nâng caonhận thức của người dân trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phát triển rừng.

   

   Tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được trong những năm qua, khắc phục những khó khăn tồn tại, luôn đổi mới sáng tạo phù hợp với thực tiễn từng địa phương, từng đối tượng;  trong thời gian tới Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tiếp tục phát huy và nâng cao hiểu quả công tác truyền thông trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

   

  Nguồn tin: Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng Nghệ An

 

Nghe nhạc