Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Thông báo kết quả quan trắc môi trường tháng 9/2019 tại các vùng nuôi tôm
  19/09/2019 18:18
 •  
 • Từ ngày 10-13/9/2019, Chi cục Thuỷ sản Nghệ An phối hợp với Phòng Nông nghiệp&PTNT/Kinh tế các huyện, thành, thị: TX.Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc, TP.Vinh; UBND các xã/phường có diện tích nuôi tôm trên địa bàn tỉnh tiến hành lấy mẫu giáp xác và mẫu nước ở sông, kênh cấp đại diện cho các vùng nuôi tôm, kiểm tra chỉ tiêu môi trường để cảnh báo sớm cho các hộ nuôi và có biện pháp xử lý, phòng ngừa trong sản xuất, kết quả như sau:

   

  1.Kết qukim tra các chtiêu cht lượng nước

   

   

   

  TT

              Chỉ tiêu

   

  Điểm lấy mẫu

  pH

  Độ mặn

  (‰)

  Độ kiềm

  (mg/l)

  NH3

  (mg/l)

  Oxy hòa tan (mg/l)

  Ngưỡng cho phép

  7 ÷ 9

  5 ÷ 35

  60 ÷ 180

  < 0,3

  ≥ 3,5

  1

  Kênh nhà Lê - vùng nuôi Quỳnh Dị/Quỳnh Lộc

  8,0

  17

  89,5

  0,03

  5,0

  2

  Sông Mai Giang - vùng nuôi Mai Hùng

  7,8

  23

  107,4

  0,02

  5,0

  3

  Sông Mai Giang - vùng nuôi Quỳnh Xuân/Quỳnh Liên

  7,8

  12

  89,5

  0,02

  4,5

  4

  Sông Mai Giang - vùng nuôi Quỳnh Bảng

  7,5

  0

  53,7

  0,009

  4,0

  5

  Sông Mơ - vùng nuôi Quỳnh Thanh

  7,5

  0

  53,7

  0,009

  4,0

  6

  Sông Mai Giang - vùng nuôi Quỳnh Lương

  7,8

  0

  53,7

  0,02

  4,0

  7

  Cống nước lường - vùng nuôi An Hòa

  7,5

  5

  71,6

  0,009

  4,5

  8

  Đập Ráng - vùng nuôi Diễn Trung

  7,5

  6

  71,6

  0,009

  4,5

  9

  Sông Lam, cống kênh cửa bắc - vùng nuôi Nghi Thái

  7,0

  0

  53,7

  0

  4,0

  10

  Cầu Nghi Quang - vùng nuôi Nghi Quang/Nghi Hợp

  7,5

  2

  71,6

  0,009

  4,5

  11

  Sông Lam, cống thủy sản - vùng nuôi Hưng Hòa

  7,5

  0

  53,7

  0,009

  4,0

   

  Kết quả kiểm tra các thông số môi trường nước:

   

  - Thông số độ mặn: Dưới ngưỡng cho phép tại kênh cấp vùng nuôi Quỳnh Bảng, Quỳnh Thanh, Quỳnh Lương - huyện Quỳnh Lưu; Nghi Thái, Nghi Quang, Nghi Hợp - huyện Nghi Lộc; Hưng Hòa - TP.Vinh; các điểm còn lại đều nằm trong ngưỡng cho phép.

   

  - Thông số độ kiềm: Dưới ngưỡng cho phép tại kênh cấp vùng nuôi Quỳnh Bảng, Quỳnh Thanh, Quỳnh Lương - huyện Quỳnh Lưu; Nghi Thái - huyện Nghi Lộc; Hưng Hòa - TP.Vinh; các điểm còn lại đều nằm trong ngưỡng cho phép.

   

  - Các thông số: pH, NH3, Oxy hòa tan ở các điểm lấy mẫu đều nằm trong ngưỡng cho phép.

   

  2. Kết quả kiểm tra mầm bệnh

   

  TT

  Điểm lấy mẫu

  Kết quả kiểm tra WSSV
  (Đốm trắng)

  1

  Kênh nhà Lê - vùng nuôi Quỳnh Dị/Quỳnh Lộc

  Không nhiễm

  2

  Sông Mai Giang - vùng nuôi Mai Hùng

  Nhiễm bệnh

  3

  Sông Mai Giang - vùng nuôi Quỳnh Liên/Quỳnh Xuân

  Nhiễm bệnh

  4

  Sông Mai Giang - vùng nuôi Quỳnh Bảng

  Không nhiễm

  5

  Sông Mơ -  vùng nuôi QuỳnhThanh

  Không nhiễm

  6

  Sông Mai Giang - vùng nuôi Quỳnh Lương

  Không nhiễm

  7

  Cống nước lường - vùng nuôi An Hòa

  Không nhiễm

  8

  Đập Ráng - vùng nuôi Diễn Trung

  Không nhiễm

  9

  Sông Lam, cống kênh cửa bắc - vùng nuôi Nghi Thái

  Không nhiễm

  10

  Cầu Nghi Quang - vùng nuôi Nghi Quang/Nghi Hợp

  Không nhiễm

  11

  Sông Lam, cống thủy sản - vùng nuôi Hưng Hòa

  Không nhiễm

   

  Kết quả kiểm tra mầm bệnh: Lấy 11 mẫu giáp xác tại kênh cấp của các vùng nuôi tôm để kiểm tra mầm bệnh, có 02 mẫu nhiễm bệnh virus đốm trắng tại sông Mai Giang vùng nuôi: Mai Hùng, Quỳnh Liên, Quỳnh Xuân - TX.Hoàng Mai.

   

  1. Khuyến cáo
  2.  

  Để quản lýtốt các yếu tố môi trường ao nuôi, phòng ngừa và hạn chế dịch bệnh đặc biệt trong mùa mưa lũ, Chi cục Thủy sản Nghệ An đề nghị Phòng Nông nghiệp & PTNT/Kinh tế các huyện, thành, thị; UBND các xã/phường; HTX; tổ cộng đồng các vùng nuôi tôm chỉ đạo các hộ nuôi triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

  - Thực hiện thả giống đúng khung lịch mùa vụ mà ngành đã ban hành: Thời gian thả giống nuôi tôm vụ Thu - Đông từ ngày 01/9 - 30/10/2019, mật độ 50 - 100 con/m2, kích cỡ tôm giống P12. Con giống thả nuôi đảm bảo chất lượng đã được kiểm dịch, kiểm tra chất lượng trước khi thả nuôi.

  - Thường xuyên theo dõi, cập nhật dự báo thời tiết để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với thiên tai, mưa lũ trong nuôi trồng thủy sản; Kiểm tra và gia cố bờ ao chắc chắn, nạo vét, khơi thông cống rãnh, kênh mương đảm bảo an toàn và thoát nước tốt khi xảy ra mưa lũ bất thường; Theo dõi, nắm bắt các kết quả quan trắc môi trường trong và ngoài vùng nuôi của các cơ quan chuyên môn để có biện pháp lấy nước, xử lý nước đảm bảo và tăng cường các biện pháp phòng bệnh cho tôm nuôi.

  - Mỗi cơ sở/hộ nuôi có kế hoạch dự trữ nước trong ao chứa, lắng để chủ động cấp nước khi cần thiết. Nước trong ao chứa lắng phải được xử lý Chlorine nồng độ 30ppm, thời gian xử lý 7 - 10 ngày trước khi cấp vào ao nuôi. Hiện tại, mẫu kiểm tra lấy tại vùng nuôi: Mai Hùng, Quỳnh Xuân, Quỳnh Liên - TX.Hoàng Mai bị nhiễm bệnh virus đốm trắng; Độ mặn nước cấp vùng nuôi: Quỳnh Bảng, Quỳnh Thanh, Quỳnh Lương - huyện Quỳnh Lưu; Nghi Quang, Nghi Hợp, Nghi Thái - huyện Nghi Lộc; Hưng Hòa - TP.Vinh dưới ngưỡng cho phép do đó người nuôi không nên lấy nước từ ngoài vào, chỉ nên lấy nước từ ao chứa lắng đã được xử lý đảm bảo hoặc chờ khi có con nước thủy triều mới, môi trường ổn định thì mới tiến hành lấy vào.

  - Tăng cường các biện pháp phòng bệnh cho tôm như: Quản lý chặt chẽ thức ăn trong quá trình nuôi, tránh dư thừa thức ăn. Định kỳ sử dụng chế phẩm sinh học để giảm ô nhiễm môi trường đáy ao, đồng thời tăng cường bổ sung VitaminC, men vi sinh và khoáng vi lượng vào thức ăn nhằm tăng sức đề kháng cho tôm. Rào lưới, rải vôi (CaCO3) xung quanh bờ ao; dụng cụ, thiết bị không được dùng chung giữa các ao nuôi và được tiêu độc khử trùng sau mỗi đợt sử dụng.

  - Thực hiện khai báo, xử lý ao nuôi tôm bị bệnh theo quy định. Tuyệt đối không dấu bệnh, không xả thải nước chưa qua xử lý ra kênh cấp, kênh thải của vùng nuôi.

   

                                                  Phòng Nuôi trồng thủy sản - Chi cục thủy sản

 

Nghe nhạc