Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Hội nghị Sơ kết kết quả thực hiện KH số 68/KH-UBND ngày 31/01/2018 của UBND tỉnh và KH phối hợp số 2673/KHPH-SNN-BCHBĐBP ngày 23/10/2018 giữa Sở Nông nghiệp & PTNT với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh
  27/08/2019 16:52
 • Ngày 23/8/2019, tại Hội trường Chi cục Thủy sản đã diễn ra Hội nghị Sơ kết kết quả thực hiện Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 31/01/2018 của UBND tỉnh Nghệ An và Kế hoạch phối hợp số 2673/KHPH-SNN-BCHBĐBP ngày 23/10/2018 giữa Sở Nông nghiệp & PTNT với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.
 • Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Sở Nông nghiệp & PTNT, Lãnh đạo Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An; Lãnh đạo UBND các huyện/thị ven biển; Phòng Tham mưu và các Trạm Biên phòng tuyến biển; Lãnh đạo Chi cục Thủy sản và các trạm thủy sản, thuyền trưởng các tàu Kiểm ngư thuộc Chi cục Thủy sản.

   

   

  Tại Hội nghị, Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và đã cùng đánh giá tình hình phối kết hợp, những kết quả đạt được cũng như những khó khăn, tồn tại trong 6 tháng đầu năm 2019 về thực hiện Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 31/01/2018 và Kế hoạch phối hợp số 2673/KHPH-SNN-BCHBĐBP ngày 23/10/2018. Bên cạnh đó các đồng chí chủ trì cũng đã đánh giá công tác phối hợp, sự vào cuộc của UBND các huyện/thị, các xã/phường ven biển trong hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU) nhằm tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban Châu Âu. Thông qua Hội nghị các đồng chí Lãnh đạo Sở Nông nghiệp & PTNT, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Lãnh đạo UBND các huyện/thị ven biển đã cùng đưa ra các giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong công tác phối hợp và đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong những tháng cuối năm 2019./. 

   

  Nguồn tin:  Phòng Thanh tra, Pháp chế - Chi cục Thủy sản NA

 

Nghe nhạc