Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

  • Tờ trình số 2350/TTr-SNN-VP ngày 12/8/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc đề nghị công bố DM TTHC thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An
    20/08/2019 10:50
  •  
  • Tải file tại đây

     

Tin tức khác

 

Nghe nhạc