Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Ký kết Quy chế phối hợp trong công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng khu vực giáp ranh
  20/08/2019 09:15
 • hực hiện ý kiến chỉ đạo của Sở NN&PTNT và Công văn số 134/KL-QLR, ngày 28/02/2018 của Chi cục Kiểm lâm Nghệ an về việc rà soát, xây dựng Quy chế phối hợp trong công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng.
 • Ngày 08/8/2019, Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt và Ban quản lý rừng phòng hộ Quỳ Châu đã tổ chức Hội nghị ký Quy chế phối hợp trong công tác Quản lý bảo vệ rừng và Phòng cháy chữa cháy rừng khu vực giáp ranh.

   

   

  Toàn cảnh Hội nghị

   

  Trong những năm qua, BQL Khu BTTN Pù Hoạt và BQL rừng Phòng hộ Quỳ Châu đã triển khai nhiều biện pháp nhằm quản lý, bảo vệ rừng và phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp trên diện tích rừng được giao cho đơn vị quản lý. Tuy nhiên, tại vùng giáp ranh giữa hai đơn vị là khu vực rừng tự nhiên có tính đa dạng sinh học cao, trữ lượng gỗ lớn và phân bố ở nơi có địa hình đồi núi dốc, đi lại khó khăn. Vì vậy, những khu vực rừng giáp ranh vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ xẩy ra khai thác lâm sản, săn, bẫy  động vật hoang dã,phát nương làm rẫytrái phép…Đặc biệt là một số đối tượng lợi dụng khu vực giáp ranh của 02 huyện Quỳ Châu và Quế Phong để thực hiện các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp.

   

  Để tăng cường sự phối hợp, thống nhất hành động, huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong công tác tuần tra, kiểm tra rừng, trao đổi, nắm bắt thông tin kịp thời nhằm ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp, tạo điều kiện nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác Quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừngkhu vực giáp ranh giữa hai đơn vị. Ngày 08/8/2019Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt và Ban quản lý rừng phòng hộ Quỳ Châuđã phối hợp tổ chức Hội nghị để xây dựngvà ký kết Quy chế phối hợp trong công tác Quản lý bảo vệ rừngvà Phòng cháy chữa cháy rừng khu vực giáp ranh giữa 02 đơn vị.

   

  Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Sinh - Giám đốc đồng thời Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, đồng chí Trần Ngọc Kiên - Trưởng ban quản lý rừng phòng hộ Quỳ Châu cùng các đồng chí Lãnh đạo đại diện các phòng ban chức năng của hai đơn vị, Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm Khu BTTN Pù Hoạt và công chức, viên chức, người lao động trực tiếp làm nhiệm vụ QLBVR &PCCCR ở các Trạm vùng giáp ranh.

   

   

  Lãnh đạo BQL rừng phòng hộ Quỳ Châu và BQL Khu BTTN Pù Hoạt

   ký kết Quy chế phối hợp

   

  Hội nghị đã chứng kiến Lãnh đạo Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt và Ban quản lý rừng phòng hộ Quỳ Châuký kết Quy chế phối hợp giữa hai đơn vị. Đây là văn bản quan trọng làm cơ sở cho việc thống nhất hành động toàn diện, huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng hai bên để ngăn chặn kịp thời, có hiệu lực, hiệu quả các vụ chặt phá rừng, mua bán, vận chuyển, phá rừng làm nương rẫy và săn bắt động vật hoang dã trái phép trên khu vực rừng giáp ranh được giao cho hai đơn vị quản lý. Đồng thời là cơ sở để phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền người dân vùng giáp ranh 02 huyện Quỳ Châu, Quế Phong chấp hành tốt quy định của Luật Lâm nghiệp, tham gia tích cực trong công tác QLBVR &PCCCR ở vùng giáp ranh.

   

            Văn Sinh  -Văn Cương - Khu BTTN Pù Hoạt

 

Nghe nhạc