Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Chương trình công tác tháng 8 năm 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT
  05/08/2019 16:55
 •  
 • Trọng tâm công tác:

  - Triển khai Đề án sản xuất vụ Đông 2019; Chỉ đạo các địa phương thu hoạch lúa Hè thu vùng chạy lụt;tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại trên cây trồng, đặc biệt là sâu cuấn lá nhỏ và bệnh lùn sọc đen, sâu keo mùa thu. Tập trung phát triển đàn vật nuôi, phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch tả lợn Châu Phi.

  - Làm tốt công tác tuyên truyền, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ phát triển rừng, PCCCR, kiểm soát, xử lý kịp thời việc khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép;

  -Tiếp tục triển khai Nghị định 67/NĐ-CP, kiểm tra theo dõi tình hình vùng nuôi, thực hiện đăng ký, đăng kiểm, thông tin dự báo ngư trường; tăng cường kiểm tra, chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU);

  - Kiểm tra, chỉ đạo các công trình xây dựng cơ bản, phòng chống thiên tai, chỉ đạo kiểm tra công tác PCTT tại các địa phương;

  - Tiếp tục công tác kiểm tra an toàn thực phẩm, chất lượng vật tư nông nghiệp,  triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra hành chính theo kế hoạch;

  - Tập trung triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới 2019, chương trình 135, 30a, phát triển HTX, liên kết sản xuất,...

  NGÀY/THỨ

  NỘI DUNG

  PHÂN CÔNG CHUẨN BỊ

  CHỦ TRÌ

  ĐỊA ĐIỂM

  1

  Thứ 5

  Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với huyện Nghĩa Đàn về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh

  Phòng KHTC

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  H. Nghĩa Đàn

  Sáng:Hội thảo chính sách di dân tái định cư

  Chi cục PTNT

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  K/s Hữu Nghị - TP Vinh

  Làm việc với Tổng cục Thủy sản về xử lý tàu kiểm ngư

  Chi cục thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Hà Nội

   

  2

  Thứ 6

  Họp UBND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An giai đoạn 10 năm tiếp theo

  Phòng KHTC

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

  VP UBND tỉnh

  Làm việc với Đoàn công tác tỉnh Gifu – Nhật Bản về hợp tác song phương

  Phòng KHTC

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  VP UBND tỉnh

  Kiểm tra sản xuất

  Chi cục TT&BVTV, Phòng QLKT

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  Các huyện

  Làm việc với Tổng cục Thủy sản về xử lý tàu kiểm ngư

  Chi cục thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Hà Nội

  3

  Thứ 7

  Cùng Đoàn tỉnh Cao Bằng làm việc tại Nghĩa Đàn

  Phòng KHTC

  Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

  Nghĩa Đàn

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  4

  CN

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  5

  Thứ 2

  PCT UBND tỉnh kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo sản xuất Hè thu 2019, công tác phòng chống dịch bệnh, công tác chống hạn, phòng chống cháy rưng…

  Phòng QLKT, Chi cục TT&BVTV

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  Các huyện

  6

  Thứ 3

   

  Họp BCĐ Sắp xếp đổi mới công ty Nông lâm nghiệp

  Phòng TCCB

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

  VP UBND tỉnh

  Họp Công bố Kế hoạch kiểm tra tàu cá tại Lạch Vạn

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  H. Diễn Châu

  7

  Thứ 4

  Công bố Quyết định Thanh tra tại Cơ quan Sở

  Văn phòng Sở

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  HTT2 – VP Sở

  Kiểm tra tàu cá tại Lạch Vạn

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  H. Diễn Châu

  8

  Thứ 5

  PCT UBND tỉnh cùng đi kiểm tra tình hình xây dựng NTM

  Văn phòng ĐP NTM

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

   Các huyện

  Kiểm tra tàu cá tại Lạch Vạn

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  H. Diễn Châu

  Kiểm tra dịch tả lợn Châu Phi

  Chi cục CN&TY, phòng QLKT

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  Các huyện

  9

  Thứ 6

  PCT UBND tỉnh cho ý kiến về việc xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với lâm sản do lũ cuốn trôi tại huyện Tương Dương

  Chi cục Kiểm lâm

  Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

  VP UBND tỉnh

  Kiểm tra tàu cá tại Lạch Vạn

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  H. Diễn Châu

  10

  Thứ 7

  Dự Hội nghị về Hải quân với Ngư dân

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Thanh Hóa

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  11

  CN

  Dự Hội nghị về Hải quân với Ngư dân

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Thanh Hóa

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  12

  Thứ 2

  Lãnh đạo UBND tỉnh nghe và cho ý kiến về dự thảo quy định xếp loại thi đua hàng năm đối với các cơ quan Đảng; UBMTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các cơ quan thuộc bộ, ngành, trung ương thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trên địa bàn tỉnh; các huyện, thành phố, thị xã. Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh và các trường đại học, cao đẳng

  Phòng TCCB

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  VP UBND tỉnh

  Chiều:Hội nghị triển khai sản xuất vụ Đông 2019

  Phòng QLKT, Chi cục TT&BVTV

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  Nhà khách Nghệ An

  13

  Thứ 3

  Kiểm tra tàu cá tại Lạch Vạn

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  H. Diễn Châu

  14

  Thứ 4

  Họp Hội đồng quản lý Quỹ bảo vệ phát triển rừng Nghệ An

  Quỹ Bảo vệ phát triển rừng

  Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

  VP UBND tỉnh

  Kiểm tra sản xuất Hè thu - mùa

  Chi cục TT&BVTV, phòng QLKT

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  Các huyện

  Kiểm tra tàu cá tại Lạch Vạn

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  H. Diễn Châu

  15

  Thứ 5

  PCT UBND tỉnh nghe báo cáo, điều tra số lượng, hiện trạng các hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  Chi cục Thủy lợi

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  VP UBDN tỉnh

  Ngày tiếp công dân

  Thanh tra Sở

  Trần Hữu Tiến

  Trụ Sở Tiếp công dân UBND tỉnh

  16

  Thứ 6

  Từ ngày 16 – 17/8:Hội nghị tổng kết 10 năm chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới vùng đồng bằng Sông Hồng  và Bắc Trung bộ

  Văn phòng ĐP NTM

  Lãnh đạo Sở

  TP Vinh

  Kiểm tra tàu cá tại Lạch Vạn

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  H. Diễn Châu

  17

  Thứ 7

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  18

  CN

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  19

  Thứ 2

   

   

   

   

  20

  Thứ 3

  Kiểm tra các vùng nuôi trồng thủy sản

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Các huyện

  21

  Thứ 4

  PCT UBND tỉnh làm việc với các sở ngành và UBND các huyện ven biển về công tác khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu IUU

  Chi cục Thủy sản, phòng KHTC

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  VP UBND tỉnh

  Kiểm tra các vùng nuôi trồng thủy sản

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Các huyện

  22

  Thứ 5

  Họp UBND tỉnh phiên thường kỳ

  Phòng KHTC

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  VP UBND tỉnh

  Kiểm tra dịch tả lợn Châu Phi

  Chi cục CN&TY, phòng QLKT

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  Các huyện

  Kiểm tra các vùng nuôi trồng thủy sản

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Các huyện

  23

  Thứ 6

  Họp UBND tỉnh phiên thường kỳ (tiếp)

  Phòng KHTC

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  VP UBND tỉnh

  Họp BQL DA Lipsap

  BQLDA Lipsap

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  HTT2 – VP Sở

  24

  Thứ 7

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  25

  CN

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  26

  Thứ 2

   

   

   

   

  27

  Thứ 3

  Họp BCH Đảng bộ Sở

  VP Đảng ủy

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  HTT2 – VP Sở

  Đi cơ sở

  Chi cục thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Các huyện

  28

  Thứ 4

  Họp giao ban tháng 8 triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2019

  Văn phòng Sở

  Lãnh đạo Sở

  HTT2 – VP Sở

  29

  Thứ 5

  Dự hội nghị triển khai Đề án sản xuất vụ đông 2019 – các tỉnh phía Bắc

  (từ ngày 29/8-30/8)

  Phòng QLKT, Chi cục TT&BVTV

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  Có GM riêng

  30

  Thứ 6

  Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

   

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  Có GM riêng

  31

  Thứ 7

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

   

 

Nghe nhạc