Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Các mức xử phạt vi phạm quy định về đăng kiểm tàu cá
  02/08/2019 08:02
 • Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản có hiệu lực kể từ ngày 07/7/2019; Trong đó, tại Điều 34 quy định chi tiết các mức xử phạt vi phạm quy định về đăng kiểm tàu cá
 • Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản có hiệu lực kể từ ngày 07/7/2019; Trong đó, tại Điều 34 quy định chi tiết các mức xử phạt vi phạm quy định về đăng kiểm tàu cá cụ thể như sau:

   

  - Phạt tiền từ 5 - 7 triệu đồng đối với hành vi báo cáo không đầy đủ về công tác đăng kiểm tàu cá theo quy định.

   

  - Phạt tiền từ 7 - 10 triệu đồng đối với hành vi không báo cáo về công tác đăng kiểm tàu cá theo quy định.

   

  - Phạt tiền từ 10 - 15 triệu đồng đối với hành vi ký, sử dụng con dấu và ấn chỉ nghiệp vụ khi lập hồ sơ đăng kiểm cho tàu cá và trang thiết bị lắp đặt cho trên cá không đúng quy định.

   

  - Phạt tiền từ 15-20 triệu đồng đối với hành vi làm sai lệch kết quả kiểm tra hoặc thực hiện đăng kiểm không đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy phạm phân cấp và đóng tàu hoặc đăng kiểm cho tàu cá không có dấu hiệu nhận biết theo quy định.

   

  - Phạt tiền từ 30 - 50 triệu đồng đối với các hành vi sau: Thực hiện đăng kiểm tàu cá khi cơ sở đăng kiểm không được chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đăng kiểm tàu cá; Đăng kiểm tàu cá không đúng với nội dung trong giấy Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đăng kiểm tàu cá; Thực hiện đăng kiểm tàu cá khi cơ sở đăng kiểm không duy trì đầy đủ điều kiện theo quy định.

   

   

  - Hình thức xủ phạt bổ sung:

   

  + Tước quyền sử dụng Thẻ Đăng kiểm viên từ 03 đến 06 tháng đối với hành vi ký, sử dụng con dấu và ấn chỉ nghiệp vụ khi lập hồ sơ đăng kiểm cho tàu cá và trang thiết bị lắp đặt trên tàu cá không đúng quy định

   

  + Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đăng kiểm tàu cá từ 01 đến 03 tháng đối với các hành vi sau: Thực hiện đăng kiểm tàu cá khi cơ sở đăng kiểm không được chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đăng kiểm tàu cá; Đăng kiểm tàu cá không đúng với nội dung trong giấy Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đăng kiểm tàu cá; Thực hiện đăng kiểm tàu cá khi cơ sở đăng kiểm không duy trì đầy đủ điều kiện theo quy định./.

   

  NGUỒN: PHÒNG QUẢN LÝ TÀU CÁ & CSDVHCNC - CHI CỤC THỦY SẢN NGHỆ AN

 

Nghe nhạc